Piatok 03.12.2021
Dnes má meniny 
Oldrich
°C
08.09.2021 02:05

Na prispôsobenie sa zmene klímy pripravilo mesto Trenčín stratégiu adaptability


Ilustračná snímka: Teraz.sk


Trenčianska radnica spracovala v rokoch 2019 – 2020 Stratégiu adaptability mesta Trenčín na zmenu klímy. Dokument definuje systematický súbor krokov na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy. Opatrenia postupne premieta do územného plánu mesta.


Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, v rokoch 2019 - 2021 samospráva zrealizovala viaceré projekty revitalizácií sídliskových vnútroblokov, verejných priestorov a verejných parkov. Dôraz kládli na zlepšenie biodiverzity, integráciu prvkov zelenej a sivej infraštruktúry pre trvalo udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami a tiež na ochranu a podporu ekosystémových služieb, ktoré sú poskytované stromami vo verejnej zeleni. Tieto projekty boli financované prevažne prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Európskej únie.       

„Komplexná revitalizácia verejných priestranstiev a vnútroblokov v rokoch 2019 – 2021 sa týkala celkovej rozlohy takmer 50.000 štvorcových metrov. Tieto projekty boli financované prevažne prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Európskej únie. Na ich realizáciu sme získali viac ako 2,6 milióna eur. Mesto sa podieľalo piatimi percentami zo svojho rozpočtu,“ informovala Ságová.       Ako dodala, mestským projektmi rozvíjajú systém sídelnej zelene v urbanizovanom prostredí, ako sú parky a záhrady, pásy izolačnej zelene, vodné prvky a plochy, stromoradia, horizontálne a vertikálne vegetačné prvky na budovách, zelené strechy, pergoly a podobne.       

„Vysádzame stromy a vykonávame pravidelné arboristické orezy vzrastlých stromov. Každoročne v rámci náhradnej výsadby sadíme stromy najmä formou stromoradí, a to hlavne v zelených pásoch pozdĺž komunikácií. V ostatných troch rokoch sme vysadili 400 stromov, pričom sme použili špeciálne vaky na ich zalievanie. V suchom období zvyšujú šancu stromov na prežitie,“ doplnila hovorkyňa.       

Radnica podľa nej priebežne revitalizuje trávniky vo verejnej zeleni a zakladá kvitnúce lúky a zmiešané kvetinové porasty, najmä v zelených pásoch medzi cestami a chodníkmi. Okrem estetickej hodnoty a zvýšenia biodiverzity je významná ich bioklimatická funkcia v zastavanom území mesta. Zadržiavajú dažďovú vodu, zvyšujú vlhkosť vzduchu a ochladzujú ho.       

„Na vytipovaných lokalitách aplikujeme mozaikovité kosenie, plocha sa nekosí naraz celá. Na týchto plochách sú aj nové záhony trvaliek, letničiek, okrasných tráv a cibuľovín. Od roku 2019 sme založili asi 2500 štvorcových metrov zmiešaných kvetinových záhonov a kvitnúcich lúk a strojovo vysadili takmer 800 štvorcových metrov cibuľovín,“ uzavrela Ságová.       

Najnovšiu správu o hodnotení vplyvov globálneho otepľovania zverejnila Medzivládna komisia pre zmenu klímy (IPCC). Vyplýva z nej, že priemerná celosvetová teplota sa do roku 2030 môže zvýšiť o 1,5 stupňa Celzia, čo je o desať rokov skôr, ako uvádzali predchádzajúce predpovede. Údaje podľa expertov ukazujú, že otepľovanie sa v uplynulých rokoch ešte zrýchlilo.  Ministerstvo životného prostredia v tejto súvislosti pripravuje Akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP). Pracuje aj na zákone o klíme, ktorý má Slovensku pomôcť zbaviť sa emisií spôsobujúcich globálne otepľovanie.     

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.02.2020
Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu
Náklady na rapídne znižovanie emisií skleníkových plynov budú predstavovať 1,8 % HDP ročne do roku 2040. Boj proti zmene klímy však prináša nevyčísliteľné zdravotné, environmentálne a ekonomické benefity.
viac
07.03.2020
Vláda schválila nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2030
Viaceré opatrenia, ktoré majú Slovensko posunúť bližšie k dosiahnutiu klimatickej neutrality, sú zhrnuté v Nízkouhlíkovej stratégii rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Na štvrtkovom (5. 3.) rokovaní ju schválila vláda.
viac
07.10.2020
Národná adaptačná stratégia má zvýšiť pripravenosť Slovenska na zmenu klímy
Akčný plán na implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) má pomocou adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy.
viac
19.07.2021
Nová stratégia na ochranu a obnovu lesov EÚ
Európska komisia prijala minulý týždeň novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, ktorá je jednou z hlavných iniciatív Európskej zelenej dohody a vychádza zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.68 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %