Štvrtok 04.03.2021
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
09.01.2021 01:25

Kultúra roka 2019 v číslach


Ilustračná snímka


Zaujímavé štatistické údaje z oblasti kultúry za rok 2019 z dielne Národného osvetového centra.


V správe o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry za rok 2019 sa dozviete o vybraných ukazovateľoch v parciálnych oblastiach kultúry – knižnice, galérie, múzea, kultúrno-osvetová činnosť, ochrana pamiatkového fondu, kultúra národnostných menšín a iné.

Zo správy je zrejmé, že počet  galérií,  astronomických  zariadení, rozhlasových  programových  služieb, registrovaných cirkví, vydávanej periodickej a neperiodickej tlače je vo  viacročnom porovnaní  stabilný. Počet  knižníc pokračuje v dlhodobom zostupnom  trende, vo viacročnom porovnaní klesá počet múzeí, počet kín oproti  minulému roku klesol a prerušil tak  viacročný rastúci  trend. Po  dlhodobo  ustálenom  stave  narástol počet vysielaných  televíznych  programových  služieb.  Počet  divadiel   narástol z dôvodu rozhodnutia rozšíriť počet oslovených subjektov z oblasti scénického umenia

Počet  návštevníkov  galérií,  divadiel, divadelných  festivalov a astronomických zariadení zostáva za posledných šesť rokov približne na rovnakej úrovni. Kontinuálne rastie  návštevnosť  múzeí  a s výnimkou  roku  2015  aj  hudobných  vystúpení. Po minuloročnom poklese stúpol počet návštevníkov kín a dostal  sa mierne pod úroveň roku 2017.Po trojročnom  ustálenom  stave  klesla návštevnosť knižníc.

V zabezpečovaní  bezbariérového  prístupu  do  objektov  kultúrnych  inštitúcií  a  na kultúrne  podujatia  pretrváva  vo  väčšine  kultúrnych  oblastí  stagnácia  s výnimkou knižníc a objektov využívaných na kultúrno-osvetovú činnosť. Kým pri kultúrnych domoch môže rast  v bezbariérovosti čiastočne súvisieť s rastom ich celkového počtu, počet  knižníc  s bezbariérovým  prístupom  rastie  napriek  poklesu celkového  počtu knižníc. Pri  filmových  festivaloch  možno  pri  tomto parametri  pozorovať z dlhodobejšieho  hľadiska  mierny  rast,  pri  kinách  bol  v roku 2019 rastový trend prerušený.

Počet  podujatí  pre    deti    a mládež  v divadlách,  na  hudobných  podujatiach a v astronomických  zariadeniach  je  ustálený.  V múzeách a knižniciach ich  počet kontinuálne  rastie.  Pri  knižniciach  počet  podujatí  pre  znevýhodnené  skupiny  obyvateľov pokračoval v raste, pri podujatiach kultúrno-osvetovej činnosti je približne na rovnakej úrovni ako   v predchádzajúcom  roku. Z toho  počet  podujatí  pre  osoby  so  zdravotným postihnutím pri knižniciach medziročne klesol po viacročnom raste, pri podujatiach kultúrno-osvetovej činnosti pokračoval v neprerušenom raste od roku 2015.

V roku 2019 z celkového počtu verejných knižníc 1497 knižnično-informačné služby verejnosti poskytovalo 1421 knižníc so 156 pobočkami (94,9 %), 8 verejných knižníc bolo zrušených (0,5 %),68 prerušilo poskytovanie služieb, stagnovali (4,6 %). Oproti roku 2018 bol zaznamenaný úbytok fungujúcich knižníc verejných knižníc o 40  (2,7 %). Pri počte obyvateľov 5457873 k 31.12. 2019 v SR podľa DATAcube Štatistického úradu Slovenskej republiky sme mali 3 841 obyvateľov na 1 verejnú knižnicu, v Českej republike   to   bolo   2015  obyvateľov  (10693  939  obyvateľov  podľa  Českého statistického  úřadu  a 5307  verejných  knižníc  podľa  Národní  knihovny  České republiky). V sledovanom období poskytovalo svoje služby 1421  fungujúcich verejných knižníc  v obciach  s počtom  obyvateľov 4551951  (úbytok  o25196  oproti  roku  2018),  čo predstavuje   83,4%  obyvateľov  SR  (z  celkového  počtu  treba  odpočítať  počet obyvateľov  Prievidze  a  Košíc,  ktoré  majú  regionálnu  aj  mestskú  knižnicu

Na  území  SR  najväčší  počet  aktivít  zrealizovali  subjekty  kultúry  maďarskej národnostnej  menšiny (11  719),  najmenej  subjekty srbskej, moravskej  (po  27)  a chorvátskej (12) národnostnej menšiny. Z celkového počtu 14202  (12595  v roku 2018) usporiadaných kultúrnych podujatí v roku  2019  bolo 9,48 % s celoslovenskou pôsobnosťou, 29,35  %  bolo  regionálnych podujatí a 61,17 % miestnych podujatí.

Viac sa dočítate TU 

 Zdroj: Národné osvetové centrum

Autor: Zdroj: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.05.2016
Na Šaffovej ostrohe sa odprezentujú aj zahraničné súbory
Súťaž Šaffova ostroha, ktorá sa v Dlhom Klčove v okrese Vranov nad Topľou uskutoční od piatka do nedele (27. - 29. 5.) už po 24. raz, umožní jednotlivcom ukázať svoje tanečné umenie. Ide o jedinú súťaž svojho druhu na Slovensku.
viac
29.05.2020
Celoštátna súťaž Slovenská kronika 2020
Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským národným múzeom a Združením miest a obcí Slovenska vyhlasuje 11. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020.
viac
07.09.2020
V Bratislave stúpa záujem o múzeá aj knižnice
Záujem o múzeá a knižnice v Bratislave stúpa. Tvrdí to hlavné mesto a odvoláva sa pritom na svoje otvorené dáta na webe opendata.bratislava.sk. Z nich napríklad vyplýva, že najpopulárnejšie mestské múzeum v Bratislave je hrad Devín, ktoré navštívi zhruba 500 ľudí denne.
viac
06.10.2020
Vyhlásenie NOC k súťaži Slovenská kronika 2020
Združenie miest a obcí Slovenska bolo zo strany Národného osvetového centra informované o zrušení vyhlasovania výsledkov celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2020.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %