Piatok 10.04.2020
Dnes má meniny 
Igor
°C
27.10.2018 03:55

IA MPSVR SR: Podporujeme tvorbu pracovných : Podporujeme tvorbu pracovných miest


IA MPSVR SR


V októbri vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu pracovných miest v rámci dopytovo orientovaných projektov.


Z Európskeho sociálneho fondu je na túto výzvu vyčlenených 15 mil. eur, a to pre menej rozvinuté regióny.

Ide zatiaľ o prvú výzvu Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „Implementačná agentúra“) zameranú na rozvoj pracovných zručností formou zamestnávania až na 12 či 18 mesiacov. „Hlavným cieľom vyhlásenej výzvy je podporiť zamestnanosť ťažko zamestnateľných skupín ako dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších, ale aj osoby so zdravotným postihnutím a podporiť ich uplatnenie na trhu práce,“ uviedol Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry. Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci výzvy sú uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie v zmysle § 6 a § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Do tejto výzvy sa môžu zapojiť zamestnávatelia - podnikateľské subjekty z celého Slovenska. Podpora plánovaného pracovného miesta spočíva v príspevku na mzdu, maximálne vo výške minimálnej celkovej ceny práce určenej na základe minimálnej mzdy a v závislosti od stupňa náročnosti pre konkrétne pracovné miesto v zmysle Zákonníka práce.

Dôležitou súčasťou a pridanou hodnotou tejto výzvy je finančná podpora mentorskej a tútorskej činnosti pre uchádzačov a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V praxi to znamená, že osoba na podporenom pracovnom mieste má možnosť počas doby 6 mesiacov využiť pomoc mentora, ktorý uchádzača zoznámi s pracovnou pozíciou a  pre znevýhodneného uchádzača pomoc tútora na maximálne 18 mesiacov, ktorý mu pomôže so začlenením do pracovného života. Tútor zároveň vykonáva senzibilizačné aktivity voči samotnému zamestnávateľovi a zamestnancom, napríklad mu teda pomôže so začlenením do pracovného kolektívu.

„Výzva umožňuje aj spoluprácu zamestnávateľa s mimovládnou organizáciou formou partnerstva,“ doplnil Martin Ružička. Táto partnerská organizácia môže zastrešovať vyhľadávanie osôb z cieľovej skupiny (uchádzačov a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie) a zároveň poskytovať už spomínaný tútoring.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia v rámci výzvy predkladať vo viacerých kolách. Termín uzatvorenia prvého kola je stanovený na 7.1.2019, čo znamená, že žiadatelia majú dostatok času na prípravu samotného projektu a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na zabezpečenie transparentného prístupu k všetkým žiadateľom budú žiadosti posudzované a hodnotené externými hodnotiteľmi. „Zároveň pre potenciálnych žiadateľov pripravujeme, tak ako pri iných výzvach, aj informačné semináre, kde záujemcom vysvetlíme samotné nastavenie výzvy, spôsob podania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a tiež základnú riadiacu dokumentáciu. Naším cieľom je čo najlepšie pripraviť žiadateľov na podanie žiadosti, tak aby sa vyhli prípadným chybám,“ objasnil generálny riaditeľ Implementačnej agentúry.

Autor: (ts-mpsvar sr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.09.2016
Projekt obnovy hradov zamestnal v tomto roku 602 uchádzačov o prácu
Do národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ sa v tomto roku zapojilo 39 zamestnávateľov, ktorí vytvorili 602 pracovných miest. Informovala o tom hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR ) Jana Lukáčová.
viac
02.01.2017
Mesto spolupracuje s podnikateľmi, informuje ich o výzvach
Vranovská samospráva spolupracuje s podnikateľmi, informuje ich o nových výzvach vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR zameraných na podporu nových, ale aj existujúcich podnikov. Uviedol to prednosta Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrich Kónya.
viac
19.05.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dňa 4. apríla 2017 otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
viac
18.02.2020
Ministerstvo hospodárstva pokračuje v podpore nabíjačiek pre elektromobily
Ministerstvo hospodárstva SR sa naďalej snaží o razantné zvýšenie nabíjacej infraštruktúry na slovenských cestách. Novinkou je, že o finančný príspevok môžu požiadať nielen samosprávy, ale aj podnikatelia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %