Sobota 27.11.2021
Dnes má meniny 
Milan
°C
29.12.2020 12:25

Dotácie na projekty v oblasti ľudských práv


Ilustračná snímka.


Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.


Žiadosti možno podať do 15. februára 2021. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je aj obec či vyšší územný celok.

Celkový objem peňazí, ktoré sa rozdelia na projekty, je 769 500 eur, pričom najnižšia možná výška jednej žiadosti o dotáciu je 5 000 eur a najvyššia možná výška je 50 000 eur. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že dokáže dať na projekt z vlastných zdrojov 5 percent z celkového rozpočtu projektu.

Dotáciu možno poskytnúť na:

- posilnenie vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd;

- podporu aktívnej občianskej spoločnosti;

- podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania;

- podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže;

- podporu vzdelávania a školenia;

- zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín;

- poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc;

- analytickú, expertnú a edičnú činnosť;

- podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd;

- zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd;

- výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;

- podporu spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;

- zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Prioritne budú podporované:

- projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mladých, prejavov extrémizmu, vrátane jeho príčin z minulosti a aktualizačných zdrojov v podobe hoaxov či fake-news;

- projekty zamerané na ochranu, podporu a pomoc zraniteľným skupinám a obetiam trestných činov.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:

- obec či vyšší územný celok;

- občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, právnické osoby, nezisková organizácia, neinvestičný fond, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré majú sídlo na území SR, medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky;

- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec;

- či fyzickým osobám nad 18 rokov s trvalým pobytom v SR a podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území SR.

Projekty vyhodnocuje komisia, ktorej zloženie bude zverejnené po uplynutí termínu na predkladanie žiadostí. Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzuje každú žiadosť jednotlivo. Hodnotí pritom celkovú účelnosť, komplexnosť a kvalitu projektu, prepojenie na prioritu výzvy, cieľové skupiny a dosah na verejnosť, realizáciu projektu, udržateľnosť a publicitu ako aj rozpočet a efektívnosť. Súčasťou procesu hodnotenia je ústna prezentácia projektu žiadateľom pred komisiou.

Podrobnosti o výzve, ako aj manuál na predkladanie žiadostí, vzor formulára a ďalšie bližšie informácie nájdete TU​​​ 

Autor: (justice.gov.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.10.2020
Na projekty regionálneho rozvoja vyčlenil kraj pol milióna eur
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlenil na podporu regionálneho rozvoja v nasledujúcom roku pol milióna eur. Podávať žiadosti je možné elektronicky do 30. novembra.
viac
22.10.2020
Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť OPĽZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v šiestich obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami v Prešovskom kraji.
viac
15.01.2021
Obce a mestá môžu o dotácie požiadať aj cez portál DCOM
Trnavská župa premiérovo umožnila obciam a mestám požiadať o dotácie zo svojho rozpočtu aj prostredníctvom Dátového centra obcí a miest (DCOM). Majú na to čas do 5. februára 2021.
viac
03.05.2021
Kraj otvoril dotačnú výzvu, má na ňu vyčlenených 450 000 eur
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Informovalo o tom komunikačné oddelenie TTSK.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.66 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %