Sobota 18.05.2024
Dnes má meniny 
Viola
°C
13.04.2022 01:30

Beluša má podaných 10 žiadostí na získanie nenávratných finančných dotácií


Obec Beluša.


Obec Beluša pokračuje v aktívnom prístupe v podávaní žiadostí o získanie nenávratnej finančnej dotácie. Momentálne má podaných 10 žiadostí, z ktorých osem čaká na svoje vyhodnotenie.


Obec Beluša je aktívna v podávaní žiadostí o získanie finančných prostriedkov, najmä na významné investičné akcie, ktoré by výrazne zmenili ráz obce. V súčasnej dobe čaká na vyhodnotenie 5 projektov podaných v rokoch 2020 a 2021, dva projekty sú vo fáze realizácie a v roku 2022 sa obec Beluša zatiaľ zapojila do troch nových výziev.

V rokoch 2020 a 2021 obec podala projekty, v rámci ktorých, by sa v prípade úspešnosti, zmenilo priestranstvo pred obecným úradom na atraktívny oddychový priestor, obecná knižnica by prešla výraznými stavebnými úpravami, v obci by na verejných priestranstvách a v areáli základnej školy pribudli cyklostojany, rozšírila by sa kapacita materskej školy vďaka nadstavbe elokovaného pracoviska v Hloži. Vo fáze realizácie je projekt budovania 2 cykloprístreškov v blízkosti autobusových zastávok, troch voľne stojacich stojanov a jedného servisného stojanu. V priebehu najbližších týždňov bude odovzdaných 500 kompostérov majiteľom rodinných domov.

Od začiatku roka 2022 sa obec zapojila do projektu Fondu na podporu umenia o získanie 3 000 eur dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice (obec spolufinancuje 10 % z poskytnutej sumy).

Podaný projekt Wifi pre Teba- II. etapa spočíva vo vybudovaní prístupových bodov bezplatnej internetovej siete na miestach verejného života, a to v centre obce v okolí obecného úradu a kultúrneho domu, pri Kultúrnom dome v Hloži, pri zdravotnom stredisku, vo futbalovom areáli FK Beluša či pri novom športovom areáli v Hloži. Dotácia je vo výške 1 500 eur na jedno miesto, t.j. 9 000 eur a obec spolufinancuje projekt sumou 4 680 eur.

Obec Beluša reagovala aj na výzvu Ministerstva životného prostredia SR o získanie finančných prostriedkov na modernizáciu zberného dvora v obci. Predmetom žiadosti bola zmena povrchu časti areálu zberného dvora, počíta sa aj s novým oplotením, dokúpili by sa nové kontajnery na rôzne druhy odpadu s prístreškami. Žiada sa aj o novú techniku (traktor), nové váhy na váženie odpadu a nainštalovaný by bol softvér na evidenciu odpadu. Celková suma projektu bola vo výške 602 351,13 tisíc eur, obec financuje 5 percentami (31 702,69 eur).

V najbližšom období obec Beluša plánuje podať projekty na budovanie dvoch cykloprístreškov pri železničnej zastávke Beluša v oboch smeroch, a to na základe výzvy MAS Naše Považie. Obec Beluša sa bude uchádzať aj dotáciu na revitalizáciu zelených parkových plôch bytových domov, a to na ul. Slatinskej vedľa základnej školy a na obecných pozemkoch pri novovznikajúcej bytovke v centre obce. Vznikli by nové verejné plochy pre občanov.

V procese príprav projektových dokumentácií je investičná akcia: výstavba Domovu seniorov v Hloži, multifunkčnej športovej haly pre verejnosť v areáli Základnej školy v Beluši a prístavba tried základnej školy.

„Pri podaných žiadostiach obec už opakovane reagovala na viaceré výzvy riadiacich orgánov o doloženie potrebných dokladov, dokumentov, z čoho predpokladáme, že podané projekty by mohli mať šancu na schválenie. V niektorých prípadoch by v prípade úspešnosti šlo o výrazné zmeny, či už na centrálnom verejnom priestranstve alebo v obecných budovách a priestoroch. Samotné realizácie by viedli k modernizácii a k zatraktívneniu verejného života v našej obci. Vyhodnotenie žiadostí nie je termínovo určené, zostáva nám len čakať na čo najviac pozitívnych správ, “ dodáva Ján Prekop, starosta obce Beluša.

Autor: (Jana HULIAČKOVÁ, OcÚ Beluša)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.11.2020
Župné organizácie získali eurofondy na zelené projekty
Deväť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja získalo vyše 2,5 mil. eur z eurofondov na zvýšenie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov.
viac
18.03.2021
Beluša sa aktívne zapája do výziev o získanie financií na rozvoj obce
Obec Beluša sa aktívne zapája do vyhlásených výziev o získanie financií mimo svojho rozpočtu na projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života v obci. Zapojila sa do piatich výziev, ktoré reflektujú aktuálne ekologické a inovatívne potreby spoločnosti.
viac
07.01.2022
Na podávanie žiadostí o podporu projektov z BRDS zostávajú necelé dva týždne
Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) môžu stále predkladať svoje projekty. Schéma je otvorená do 17. januára a to v štyroch oblastiach podpory: kultúra, mládež, šport a životné prostredie a rozvoj vidieka.
viac
12.01.2022
Občania Detvy môžu do konca januára predkladať žiadosti o dotáciu
Občania Detvy môžu do konca januára predkladať žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022. Samospráva môže poskytnúť peniaze na jednorazové projekty a akcie. Výzvu zverejňuje mesto na svojej oficiálnej webstránke.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %