Utorok 07.04.2020
Dnes má meniny 
Zoltán
°C
04.09.2019 01:05

Ábel Ravasz predstavil nový Atlas rómskych komunít. Trendy sú pozitívne.


Ilustračná snímka


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predstavil tretie vydanie Atlasu rómskych komunít. Vďaka ním poznáme najpresnejšie údaje o koncentrácii rómskeho obyvateľstva v rámci Slovenska a základné údaje o kvalite ich života.


Atlas rómskych komunít vznikol v roku 2004, a bol aktualizovaný v roku 2013. Ako jediný zachytáva reálny stav infraštruktúry obcí s prítomnosťou rómskych komunít. V uplynulom období sa stal užitočným najmä v súvislosti so zacielením štátnych integračných politík a podpory z fondov EÚ.

Atlas obsahuje nielen informácie o tom, kde a v akom type koncentrácií rómske komunity na Slovensku žijú, ale aj o tom, aké sú ich životné podmienky a v ktorých lokalitách majú napríklad prístup k pitnej vode, plynu či elektrine. Keďže sa nám podarilo sformalizovať a „prekopať“ systém zbierania dát, dovolím si tvrdiť, že momentálne na Slovensku nie sú lokality, v ktorých by Rómovia žili koncentrovane a nevedeli by sme o nich,“ hovorí splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Podľa najnovších dát žije početnejšia rómska komunita v 804 obciach a mestách po celom Slovensku, prieskum pritom zachytil aj menšie skupiny v 373 ďalších obciach. Celkový počet Rómov sa pritom odhaduje na 440 tisíc.

Do Atlasu pribudlo v porovnaní s rokom 2013 19 obcí, ktoré predtým nikdy neboli zachytené v predošlých Atlasoch. Zároveň však iné vypadli, keďže nespĺňali podmienku prítomnosti aspoň jednej koncentrácie s minimálne 30 obyvateľmi alebo 30% podielu Rómov na obyvateľstve obce. Z dát vidíme, že populačný rast Rómov na Slovensku na postupne spomaľuje, a že väčšia a väčšia časť z nich žije v normálnych podmienkach. Jeden z príkladov je prístup k pitnej vode, v stovke najväčších komunít na Slovensku má vodovod 61 % obyvateľov. V roku 2013 to bolo 48 %, a v roku 2004 iba okolo 36 %. Výrazný posun vidíme aj v iných oblastiach,“ vysvetľuje Ravasz.

Zber dát v regiónoch prebiehal od decembra 2018 do marca 2019. Na ich zbere v rámci národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík úrad splnomocnenca spolupracoval s Inštitútom pre výskum práce a rodiny.

Samotný zber prebiehal vo viacerých fázach – v prvom kole boli oslovené všetky obce na Slovensku s otázkou, či na svojom území evidujú prítomnosť koncentrovane žijúcich rómskych komunít. Neskôr boli zozbierané údaje o obydliach, infraštruktúre a občianskej vybavenosti v týchto obciach od samospráv pomocou dotazníkov. Po prvotnom zmapovaní prišli do obcí terénni spolupracovníci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorí získané informácie na mieste overovali a dopĺňali. Následne sme získané informácie verifikovali na základe údajov z regionálnych kancelárií úradu splnomocnenca. Pred vydaním Atlasu náš úrad ponúkol odbornej verejnosti priestor na pripomienkovanie údajov a spoločne sme sa tak postarali o ich doplnenie a odstránenie možných nepresností,“ ozrejmuje proces zberu dát Ľuboš Kovács, analytik národného projektu Monitorovanie a hodnotenie.

V priebehu septembra sa dáta budú ešte finalizovať tak, aby mohli byť jednoducho prístupné aj verejnosti. Už dnes sa však s nimi dá pracovať.

 Atlas chceme využiť na podporu projektov v lokalitách, kde je potrebné situáciu zlepšiť a vyrovnávať tak rozdiely v životnej úrovni na Slovensku. Dáta však využijú aj vedci pri vedeckých výskumoch, neziskové organizácie i samotné obce. Spoločne tak chceme naďalej pracovať na tom, aby sa kvalita života Rómov na Slovensku zvyšovala a tým sa stierali rozdiely medzi minoritou a majoritou a v konečnom dôsledku zlepšovalo ich súžitie“, dodal Ravasz.

Autor: (ts-mvsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.08.2018
Á. Ravasz: Zistenia nového Atlasu rómskych komunít očakávame vo februári 2019
Aktuálny detailný prehľad o stave rómskej menšiny v SR by odborná i laická verejnosť mala mať k dispozícii na začiatku budúceho roka. V súvislosti s prípravou nového Atlasu rómskych komunít o tom informoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.
viac
22.11.2018
Ministerstvo vnútra SR pomôže obciam s bývaním rómskych komunít
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania.
viac
01.06.2019
Bratislava chce byť cyklomestom, privíta svetových expertov
V Bratislave sa v dňoch 3. - 4. júna 2019 uskutoční podujatie Cyklomestá 2019, konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach. Ponúkne odpovede na otázky prečo, a najmä ako prostredníctvom udržateľnej mobility zlepšiť život v slovenských mestách.
viac
08.06.2019
Nový projekt pomôže samosprávam, škôlkam aj deťom
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pokračuje v opatreniach, ktoré majú uľahčiť zavedenie povinnej predškolskej výchovy do praxe.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.15 %