Štvrtok 27.01.2022
Dnes má meniny 
Bohuš
°C
07.04.2016 12:40

Z 26. snemu Združenia miest a obcí regiónu JE Jaslovské Bohunice


Pohľad do rokovacej sály na snemujúcich primátorov a starostov.


Už 26-krát sa 15. marca tohto roku stretli mestá a obce regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice na sneme svojho regionálneho združenia. Uskutočnil sa tradične v Maduniciach.


Predseda ZMO región JE Jaslovské Bohunice Vladimír Púčik, starosta obce Ružindol privítal všetkých prítomných členov združenia a viacerých hostí snemu, medzi ktorými nechýbali Jozef Turčány, podpredseda ZMOS, Martin Mráz, riaditeľ Atómovej elektrárne Bohunice Slovenských elektrární, a. s., ako aj zástupcovia ďalších podnikov a inštitúcií súvisiacich so životom ľudí v regióne. Po procedurálnych otázkach sa ujal slova predseda ZMO Vladimír Púčik, aby zhodnotil uplynulý rok 2015.

Na úvod pripomenul, že rok 2015 sa niesol v znamení osláv 25 rokov existencie samosprávy na Slovensku ako aj dvadsiatich piatich rokov činnosti ich ZMO, regiónu JE Jaslovské Bohunice. Bol to aj prvý rok po komunálnych voľbách, ktoré v rámci ich združenia prinieslo výmenu 50 starostov a primátorov. Teraz je počet členov ZMO 159, z nich je 27 % starostiek/primátoriek a 73 % starostov/primátorov. Takže sme sa zoznamovali s novými kolegami, kým oni sa zase snažili spoznávať samosprávu a jej zákonitosti, pripomenul predseda.

Potom stručne zhrnul pozitívne výsledky snahy samosprávy zastrešenej ZMOS. Výsledkom rokovaní je napríklad zvýšenie podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb platné od 1. januára 2016 pre mestá a obce zo 68,5 % na 70 %. Novela zákona o verejnom obstarávaní zvýšila pôvodnú výšku limitu 1000 eur na čiastku 5000 eur pre podlimitné zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu pre verejných obstarávateľov iných ako Slovenská republika. Schválením novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch primátorov miest a starostov obcí sa zrušila každoročná povinnosť schvaľovať platy štatutárnych predstaviteľov miest a obcí v zastupiteľstvách. Štatutári miest a obcí majú po novom nielen rovnaký nárok na dovolenku, ale z ich platu sa bude tvoriť sociálny fond, ktorý budú môcť využívať na stravovanie a na účely tak ako ostatní zamestnanci.

Pripravuje sa nový jadrový zdroj

Významnú časť svojho vystúpenia venoval V. Púčik novému jadrovému zdroju, ktorý Slovensko plánuje vybudovať v lokalite Jaslovských Bohuníc. Naše stanovisko, zdôraznil, je tu podmienené:

- doriešením legislatívnych otázok uvádzaných v úvodnej časti nášho stanoviska,

- dodržaním všetkých bezpečnostných aspektov počas výstavby a prevádzky jadrového zariadenia,

- preskúmaním podložia pre seizmické javy,

- pravidelným monitorovaním pôdy, povrchovej a podzemnej vody na prítomnosť RA látok,

- zabezpečením ochrany obyvateľstva a životného prostredia pravidelným monitorovaním pred rádioaktívnym žiarením,

- a vzhľadom na budúcu výstavbu a rozšírenie skladovacej kapacity VJP aj zaviazaním prevádzkovateľa, aby sa finančne spolupodielal na environmentálnych projektoch obcí v regióne JE Jaslovské Bohunice.

Viac v Obecných novinách č. 13-14/2016 na str. 6 – 8.

Autor: (r)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.04.2016
Štvrťstoročie práce v prospech samosprávy i ľudí v regióne
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice oslávilo 1. apríla v Divadle Jána Palárika v Trnave 25 rokov svojej aktívnej činnosti.
viac
25.04.2016
Starostovia v michalovskom regióne poukázali najmä na problémy v školstve
Členovia Regionálneho združenia Zemplín – Michalovský región sa na svojom výročnom sneme zišli 16. marca. Snem otvoril a viedol jeho predseda a primátor Michaloviec Viliam Zahorčák, ktorý privítal prítomných členov a hostí.
viac
25.12.2017
Aj starostovia môžu mať Rozprávkové Vianoce
V Penzióne Hubert v Ružindole sa 7. decembra, už vo vianočnej nálade, zišli starostovia členských obcí ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
viac
21.02.2019
ZMO regiónu Jaslovské Bohunice povedie starosta Cífera Maroš Sagan
Združenie miest a obcí (ZMO) JE Jaslovské Bohunice má nového predsedu. Na 29. sneme, ktorý sa konal v stredu v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava, zvolili delegáti za predsedu starostu obce Cífer Maroša Sagana.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %