Pondelok 03.08.2020
Dnes má meniny 
Jerguš
°C
14.10.2018 10:15

Samosprávne kraje si definovali prioritné programové oblasti


Účastníci rokovania.


Rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 v druhý októbrový piatok hostila Trenčianska župa. Župani si určili programové priority a zvolili kontrolóra združenia. V hlavných bodoch našli konsenzus.


Program rokovania SK8 pozostával celkovo z 15 bodov, v ktorých hlavy samosprávnych krajov zväčša dospeli k jednohlasnému zjednocujúcemu stanovisku. „Návrhy na dve, resp. možné tri legislatívne zmeny z dnešného rokovania hovoria o tom, že SK8 má veľký význam, aby sme vedeli upravovať legislatívu v prospech občanov,“ vyslovil predseda združenia SK8 a zároveň trnavský župan Jozef Viskupič.

Ku konsenzu došli župani aj v rámci určovania programových priorít z kompetenčného rámca pre jednotlivé samosprávne kraje. „Trenčiansky samosprávny kraj bude pri príprave stanovísk SK8 zodpovedný za stredné školstvo a životné prostredie. Okrem toho, že sa dlhodobo v rámci projektu Zelená župa snažíme znížiť dopad činnosti TSK a jeho organizácií na životné prostredie, spolupracujeme aj s Ministerstvom životného prostredia a Európskou komisiou na transformácii uhoľného regiónu hornej Nitry,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška. Spoločnú reč vedenie jednotlivých žúp našlo tiež v otázke národnostných divadiel. „Ambíciou poslaneckého návrhu je presunúť divadlá pod gesciu Ministerstva kultúry SR a samosprávne kraje zaviazať, aby tieto divadlá financovali. Tento postup odmietame. Myslíme si, že divadlá majú patriť do pôsobnosti krajov, ktoré ich zriaďujú,“ konkretizoval župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Aparát združenia SK8 sa zároveň zhodol v problematike určovania výkonov pre stredné školy. „Tento rok budú prvýkrát výkony určovať samosprávne kraje bez schvaľovania v jednotlivých zastupiteľstvách, a to na základe jednotlivých kritérií. Tento rok viac zavážia regionálne kritériá, ktoré si určia samosprávne kraje,“ dodal ešte župan Baška. Výsledkom piatkového rokovania SK8 je tiež plán pripraviť zmenu legislatívy, ktorá má zjednodušiť proces zriaďovania a rušenia stredných škôl. „Doteraz zriadenie, resp. zrušenie danej školy schvaľuje 3/5 väčšinou krajské zastupiteľstvo, niektorým krajom to spôsobovalo problémy najmä vtedy, ak krajské zastupiteľstvo hlasovalo v nesúlade s rozhodnutím Ministerstva školstva SR. Toto právne vákuum chceme odstrániť tým, že pri hlasovaní bude stačiť obyčajná poslanecká väčšina,“ vysvetlil župan Baška.

TSK na rokovaní SK8 predniesol materiál, ktorým chce dosiahnuť zmenu zákona o tzv. verejných prácach. V rámci zmeny budú samosprávne kraje žiadať zvýšiť limity, od ktorých je nevyhnutné vypracovanie stavebného zámeru a štátnej expertízy. Samosprávne kraje tak ušetria finančné prostriedky časový kapitál. K témam rokovania patrilo tiež čerpanie finančných prostriedkov na kultúrno-kreatívne centrá, rozpočet verejnej správy, podpora knižníc či stav finančnej implementácie projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Predsedovia vyšších územných celkov si vypočuli aj informáciu po rokovaní s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, týkajúcu sa stanovenia počtu žiakov v prvých triedach stredných škôl či problematiky športových gymnázií. Súčasťou rokovacieho programu bola aj tvorba dátovej základne cestovného ruchu, zastúpenie samosprávnych krajov v Bruseli či ochrana ovzdušia zapojením sa do projektu Ministerstva životného prostredia SR.

Revitalizácia združenia SK8 sa podľa jeho predsedu podarila

Piatkové rokovanie SK8 na pôde trenčianskeho župného úradu prítomní predsedovia označili za efektívne a konštruktívne. Otvorenou ostala len otázka financovania sociálnych služieb neverejných poskytovateľov. Ďalšie rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 sa uskutoční 17. decembra 2018 na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja. V tomto čase už bude známe aj meno nového kontrolóra SK8, ktorého dnes župani volili tajnou voľbou. Od piatku 12. októbra 2018 má Združenie samosprávnych krajov SK8 zriadené aj tri odborné sekcie, a to dopravnú, finančnú a sekciu sociálnych vecí.

Rokovania, ktoré hostil trenčiansky župan Jaroslav Baška, sa zúčastnil predseda Združenia SK8 a zároveň trnavský župan Jozef Viskupič, ďalej predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, bratislavský župan Juraj Droba, banskobystrický župan Ján Lunter, prešovský župan Milan Majerský, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder.

Autor: (ts-tsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.09.2016
Mesto Bojnice by malo mať hlavného kontrolóra od novembra
Nový hlavný kontrolór by mal v Bojniciach začať pôsobiť od novembra. Jeho voľbu vyhlásila samospráva kúpeľného mesta na svojom stredajšom (31. 8.) rokovaní, urobila tak v súvislosti so vzdaním sa funkcie predchádzajúcej kontrolórky Zuzany Uvírovej.
viac
03.03.2017
Obec Ivanka pri Dunaji hľadá kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Dunaji vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, voľbu hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Dunaji na deň 30. 3. 2017.
viac
04.07.2019
Trenčianska župa rokovala so ŽSR, investície by mali pomôcť regiónom
Modernizácia železničných tratí v rámci Trenčianskeho kraja bola nosnou témou pracovného stretnutia zástupcov Trenčianskej župy a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
viac
23.11.2019
SK8: Kraje chcú rozšíriť kompetencie kontrol v sociálnych zariadeniach
Predstavitelia ôsmich vyšších územných celkov (VÚC) po piatkovom rokovaní združenia SK8 v Trnave vyšli s požiadavkou na posilnenie pozície krajov pri novom operačnom programe regionálneho rozvoja na roky 2021 - 2027.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.03 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.72 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.25 %