Utorok 16.07.2024
Dnes má meniny 
Drahomír, Rút
°C
12.11.2018 02:55

Informačno-poradenské centrum PSK je najlepšie na Slovensku


Ilustračná snímka


Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja funguje už dva roky. Jeho projektový tím pomáha zabezpečovať informovanosť v rámci kraja o možnostiach čerpania eurofondov pre široké spektrum žiadateľov.


Nedávny dotazníkový prieskum spokojnosti ho zaradil na prvú priečku v rámci všetkých IPC na Slovensku.

Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC PSK pre EŠIF) zabezpečuje odbornú pomoc a poradenstvo formou osobných, mailových a telefonických konzultácií, ako aj prostredníctvom organizovania informačných seminárov.  Od svojho vzniku poskytlo centrum viac než 470 konzultácií. Aktuálne má vo svojej databáze takmer 360 subjektov, ktoré pravidelne informuje o vyhlásených výzvach v rámci jednotlivých operačných programov, aktualizáciách a vzdelávacích aktivitách.

Záujem o poskytovanie konzultácií eviduje IPC z verejného, neziskového aj súkromného sektora. Požiadavky sú pritom rôzneho charakteru. Od všeobecných, akými sú podmienky poskytnutia príspevku, kritériá oprávnenosti a merateľné ukazovatele, až po konkrétne, ktoré je potrebné niekedy konzultovať priamo s príslušnými riadiacimi, prípadne sprostredkovateľskými orgánmi. Časté sú aj otázky k verejnému obstarávaniu a práci v systéme ITMS2014+ .

Za svojho pôsobenia sa IPC zaradilo medzi aktívne a vyhľadávané poradenské centrá pre poskytovanie včasných, aktuálnych a komplexných informácií pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov pomoci. Dôkazom toho je aj nedávny prieskum spokojnosti zo strany verejnosti, v ktorom sa IPC Prešovského samosprávneho kraja umiestnilo na prvom mieste v rámci všetkých siedmich informačno-poradenských centier na Slovensku.

Informačné poradenské centrum funguje na Úrade PSK od 1. októbra 2016. Bolo zriadené Centrálnym koordinačným orgánom v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 a podlieha priamo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je financované 82,06 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 13,11 % tvorí financovanie zo štátneho rozpočtu a 4,83 % spolufinancuje Úrad Prešovského samosprávneho kraja. Keďže sa pilotný projekt v rámci Integrovanej siete informačno-poradenských centier osvedčil, bude pokračovať aj naďalej a centrá budú ďalšie tri roky poskytovať informácie a organizovať informačné semináre k EŠIF vo všetkých krajských mestách.

Autor: Daša JELEŇOVÁ, hovorkyňa PSK


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.04.2019
Prihlášky na stredné školy do 10. apríla
Do 10. apríla sa tohtoroční deviataci musia rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nových stredoškolákov je pripravených aj 75 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
viac
17.09.2020
Výzva pre subjekty zo ŽSK z Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020
Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” vyhlásil výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Termín uzávierky je 30. september 2020.
viac
01.02.2021
Odborníci z PSK doplnili do máp údaje z obcí s rómskou populáciou
Terénny zber dát v šiestich obciach Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s rómskou populáciou upozornil odborníkov na viaceré dôležité zistenia, ktoré sa týkajú aj tamojších obydlí.
viac
04.01.2024
Prešovský samosprávny kraj spustil svoje dotačné programy
Široká verejnosť sa môže znova uchádzať o finančnú podporu svojich zmysluplných projektov v rámci grantového programu Prešovského samosprávneho kraja. Termín na podanie žiadostí je do 19. februára.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.22 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %