Nedeľa 22.05.2022
Dnes má meniny 
Júlia, Juliana
°C
07.05.2022 08:05

V máji odštartuje rekonštrukcia mosta v Liptovskej Ondrášovej


Most ponad rieku Jalovčianka v katastri obce Liptovská Ondrášová.


V máji začne rekonštrukcia mostného objektu ponad rieku Jalovčianka v katastri obce Liptovská Ondrášová. Trvať bude osem mesiacov. V rámci stavebných prác bude najprv kompletne odstránený existujúci most a následne sa začne výstavba nového.


Dôvodom navrhovaných stavebných prác ako celku je zlý stavebný stav mostného objektu. „Na moste sa nachádza celý rad zásadných porúch, týkajúcich sa spodnej časti mosta, ako aj nosnej konštrukcie. Kľúčové časti mosta sú v pokročilom stave degradácie a ich oprava by bola neekonomická, pričom by sa docielilo iba malé predĺženie životnosti mosta,“ informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka Odboru dopravy ŽSK.

Stavenisko bude zhotoviteľovi stavby, ktorým je Metrostav DS, a. s., odovzdané 16. 5. 2022. Doprava bude na ceste v danom bode počas výstavby uzatvorená a vedená po obchádzkových trasách, ktoré boli upravené na základe podnetov a pripomienok dotknutých obcí (Trstené, Bobrovec). Doprava sa bude riadiť prenosným dopravným značením, ktoré bolo prekonzultované a schválené kompetentnými úradmi verejnej správy. „Dôvodom je veľmi zlý stavebno-technický stav mosta, ako aj veľmi stiesnené priestorové pomery, keď nie je možné nový most realizovať po poloviciach a nie je možné ani vybudovať dočasné premostenie. Z toho dôvodu bude doprava vedená po obchádzkovej trase,“ dodáva Tisoňová. Obchádzka pre osobnú dopravu, dopravnú obsluhu a autobusovú dopravu bude po miestnych komunikáciách, po cestách III. triedy – cez obce Trstené a Bobrovec. Obchádzka pre nákladnú dopravu bude vedená po ceste I/18 a  II/584 cez Bešeňovú. Pravidelné autobusové linky budú teda premávať v bežnom režime podľa cestovných poriadkov.

Po zrealizovaní stavebných prác, dôjde k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na komunikácií v danom úseku. „Treba mať na zreteli, že predmetná cesta v k.ú. obce Liptovská Ondrášová, má aj nadregionálny význam. A okrem toho, že tvorí významnú dopravnú spojnicu obcí v danom regióne a spája región Liptova so severným Slovenskom, je aj miestom intenzívneho cestovného ruchu. Spomínaný most považujem za naozaj kľúčový bod, nakoľko sa nachádza tesne pred vstupom do Liptovského Mikuláša a zároveň kúsok pred napojením na diaľnicu D1. Rekonštrukcia, a s tým spojené obchádzky, nie sú pohodlné pre nikoho z nás, prínosom však bude nový most. Bez spomínaných obmedzení, jednoducho nie je možné realizovať žiadnu stavbu,“ zdôrazňuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Nová stavba v dĺžke 17 metrov bude vyhotovená v jednej etape. Predpoklad ukončenia stavebných prác je jún 2023. „Lehota výstavby mostného objektu vyplýva z projektovej dokumentácie a je v lehote 8 mesiacov. Matematicky pri tak dlhej dobe, pričom počas zimného obdobia (ktoré je od 1. 11. do 31. 3.) vzhľadom na technológiu výstavby musia byť stavebné práce prerušené, nie je možné, aby sme sa nedotkli aj turistickej sezóny,“ dodáva Tisoňová.

Cena za vyhotovenie diela je 479 940,58 € s DPH. Stavba by mala byť financovaná z eurofondov v rámci Operačného programu IROP. „Súťaž na zhotoviteľa bola vyhlásená v októbri 2021. Otváranie ponúk sa uskutočnilo 19. 01. 2022. Následne prebiehal proces vyhodnocovania ponúk, ktorý bol ukončený 01. 03. 2022,​ zaslaním oznámenia o výsledku. Až následne mohol Objednávateľ uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Stretnutie so Zhotoviteľom spolu s doložením podkladov k podpisu zmluvy (napr. subdodávateľov) sa uskutočnilo 15. 3. 2022. Za zhotoviteľa podpisujú zmluvu štatutári, ktorých sídlo je v Prahe. Zmluva bola podpísaná z oboch strán 07. 04. 2022. Chcem zdôrazniť, že z našej strany nedošlo k žiadnemu predlžovaniu času pri podpise zmluvy, či realizácii verejného obstarávania,“ dodáva Jurinová.

Autor: (ts - ŽSK, Mgr. Eva Lacová)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.05.2019
Malacký most v rekonštrukcii
Od dnešného dňa prišlo k odklonu cestnej dopravy z mostu Malacky – Truckcentrum – nad potokom Malina, ktorý je vstupnou bránou do Malaciek z diaľnice D2, na vybudovanú obchádzkovú trasu v tesnej blízkosti rekonštruovaného mosta.
viac
13.11.2020
KSK začína rekonštruovať zrútený most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou
Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil súťaž na výber zhotoviteľa, ktorý odstráni sutiny zrúteného mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. V najbližších dňoch by sa mali k mostu presunúť mechanizmy, ktoré budú realizovať práce.
viac
10.06.2021
Práce na moste v Iliaši pokročili, čoskoro sa začnú dopravné obmedzenia
Projekt výstavby nového mosta do mestskej časti Iliaš je v plnom prúde. Aktuálne sa stavebné práce zameriavajú na nevyhnutnú preložku prívodu elektrickej energie.
viac
09.05.2022
Nový most v L. Ondrašovej bude stáť pol milióna eur
Nový most ponad rieku Jalovčianku v Liptovskom Mikuláši, časti Liptovská Ondrašová, bude stáť takmer pol milióna eur. Stavenisko si zhotoviteľ prevezme v polovici mája, predpoklad ukončenia stavebných prác je v júni 2023. Informovala o tom hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.09 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.05 %