Piatok 21.01.2022
Dnes má meniny 
Vincent
°C
30.10.2021 02:30

Mesto Prievidza získalo ďalšiu podporu na zabezpečenie opatrovateľskej služby


Mestský úrad v Prievidzi


Mestu Prievidza bolo doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom: „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Prievidza“ v rámci OP Ľudské zdroje. Projekt sa bude realizovať po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.


Obsahom projektu je pokračovanie v zabezpečovaní poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mesta Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Vďaka získaným finančným prostriedkom bude môcť terénnu opatrovateľskú službu využívať 50 klientov. Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Seniori a zdravotne ťažko postihnuté fyzické osoby musia byť posúdené zdravotnou posudkovou činnosťou a sociálnou posudkovou činnosťou – teda odkázané na opatrovateľskú službu.

O klientov sa bude starať celkovo 30 zamestnancov, ktorí budú poskytovať sociálne alebo asistenčné služby.

Cieľom projektu je zlepšenie a udržanie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Celkové oprávnené výdavku projektu sú vo výške 489 600 eur. Projekt potrvá 21 mesiacov.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.11.2016
Blíži sa lll. uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur.
viac
04.12.2017
V Žiari nad Hronom začala opäť pôsobiť občianska poriadková služba
V Žiari nad Hronom začala od decembra opäť pôsobiť občianska poriadková služba. V uplynulom mesiaci vybralo mesto vo výberovom konaní jej ôsmich členov, na miesto koordinátorky uspela žena.
viac
22.01.2018
Humenné získalo dotáciu na projekt občianskych poriadkových služieb
Od začiatku roka fungujú v Humennom miestne občianske poriadkové služby (MOPS), ktoré pôsobia najmä v prostredí marginalizovaných rómskych komunít na území mesta.
viac
24.06.2019
Na zlepšenie prístupu obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %