Pondelok 11.11.2019
Dnes má meniny 
Martin, Maroš
°C
15.10.2019 12:05

Mediácia a najčastejšie problémy, ktoré rieši starosta či primátor


Ilustračná snímka, zdroj: adrtoolbox.com


Združenie miest a obcí Slovenska ukončilo prieskum v ktorom mapovalo postoje starostov a primátorov k problematike mediácie v samospráve. Výrazná skupina starostov a primátorov rieši medziľudské, prípadne susedské spory a mnohí vidia prínos mediácie.


Najčastejšie spory

Respondenti v prieskume odpovedali aj na otázku: „Kontaktujú Vás obyvatelia obce s tým, aby ste im pomohli riešiť ich medziľudské, prípadne susedské spory?“ Celkovo 40 % respondentov odpovedalo, že ich obyvatelia kontaktujú občas, ďalších 31,9 % konštatovalo, že ich obyvatelia kontaktujú pomerne často. Iba 19,9 % obyvateľov sa s takýmito problémami obracia na starostov a primátorov a s takýmito problémami sa doposiaľ nestretlo 7,9 % respondentov, na otázku nevedelo odpovedať 0,3 % respondentov.

Medzi najčastejšie spory obyvateľov, ktoré riešia starostovia a primátori patria: neoprávnené zásahy do cudzích pozemkov - napríklad prerastanie stromu, ukladanie materiálov blízko plotov, tienenie a podobne (15,7 %), problémy súvisiace s domácou zverou (12,6 %), obťažovanie zápachom (11,9 %), zameranie pozemkov (11,6 %), obťažovanie hlukom (11,5 %), ťažkosti v oblasti životného prostredia (11 %), ohováranie – šírenie nepravdivých informácií (7,7 %), neprispôsobiví obyvatelia (6,8 %), problémy v oblasti školstva (3,2 %). Celkovo 8 % respondentov uviedlo spory s nižšou percentuálnou váhou. Menej ako tri percentá predstavuje riešenie sporov týkajúcich sa rozvodov, prípadne nedorozumenia v dedičských konaniach, ďalej spory vzniknuté z darovacích a kúpnych zmlúv, ale aj pracovné spory zamestnancov, obchodné spory príspevkových a rozpočtových organizácií, prípadne iné spory.

Poznáte mediáciu?

Čiastočnými informáciami o mediácii disponuje 47,7 % opýtaných a všetky potrebné informácie o nej má 17,8 % respondentov. Hrubou predstavou o mediácii disponuje 21,4 %, nikdy sa s ňou nestretlo 8,2 % starostov a primátorov a k otázke sa nevedelo vyjadriť 4,9 % opýtaných.

S tvrdením „mediácia je účinný nástroj na riešenie medziľudských problémov v obciach a mestách“ súhlasí 51,7 % opýtaných, ďalších 31,4 % s tým súhlasí aj nesúhlasí. S tvrdením nesúhlasilo 1,5 % a nevedelo sa vyjadriť 15,4 % opýtaných.

Vo väčšine samospráv nepôsobí mediátor

V prieskume sme sa tiež zaujímali o to, či starostovia a primátori majú vedomosť o pôsobení mediátora v ich obci. Mediátor podľa nich nepôsobí v 58,1 % samosprávach, 33,3 % uviedlo, že nemajú vedomosť o pôsobení mediátora v ich obci, podľa odpovedí respondentov mediátor pôsobí v ich obci a priamou s obcou spolupracuje v prípade 4,5 % a mediátor pôsobí v samospráve ale s obcou priamo nespolupracuje bola odpoveď 4,2 % opýtaných.

V samosprávach, kde pôsobí mediátor majú s jeho službami iba dobré skúsenosti 37,5 % respondentov, väčšinou dobré skúseností majú 56,3 % a nevedelo sa vyjadriť 6,2 % opýtaných.

Prieskum bol realizovaný od 10. septembra do 11. októbra 2019 a mapuje odpovede reprezentatívnej vzorky 417 starostov a primátorov s prihliadnutím na zastúpenie v rámci jednotlivých veľkostných kategórií. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.11.2016
Vzdelávací program „TOP manažment samosprávy"
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka vzdelávací program pre predstaviteľov samosprávy, ktorého cieľom je zvýšiť odbornosť predstaviteľov samosprávy s prioritným zameraním na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.
viac
24.02.2017
O budúcnosti Snežienky a podobe celej lokality rozhodnú aj občania
O budúcnosti zdevastovaného objektu bývalej reštaurácie Snežienka, ale zároveň aj o celkovej podobe lokality Horná Mlynská dolina v bratislavskom Novom Meste rozhodnú aj samotní obyvatelia.
viac
03.04.2019
Kto sa podieľa na rozvoji samosprávy
Starostovia a primátori, ktorí boli v jesenných komunálnych voľbách zvolení minimálne tretí krát sa v prieskume Združenia miest a obcí Slovenska vyjadrili k tomu, kto sa podľa nich najvýraznejšie podieľa na rozvoji samospráv. Tiež odpovedali na to, či by išli opätovne do komunálnych volieb.
viac
04.09.2019
Starostovia a primátori pred parlamentom: Návrh zákona poškodzuje samosprávy
Zástupcovia samospráv dnes vyzvali poslancov a poslankyne NR SR, aby zamietli návrh zákona z dielne poslaneckého klubu Most-Híd, ktorý okliešťuje príjmy miest, obcí a krajov až o €149 miliónov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.79 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.45 %