Štvrtok 18.07.2019
Dnes má meniny 
Kamila
°C
20.12.2018 05:30

Zimnej údržbe nepomáha súčasná legislatíva


Ilustračná snímka, zdroj: kosice-city.sk


Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na tvrdenia, ktoré včera odzneli v médiách zo strany hovorkyne Ministerstva dopravy a výstavby SR týkajúce sa celoplošnej zimnej údržby chodníkov.


Naďalej trváme na tom, že tohtoročnej zimnej údržbe môže ublížiť presun povinnosti údržby všetkých chodníkov na samosprávy bez predchádzajúceho prerokovania a dohody so ZMOS-om.

Združenie miest a obcí Slovenska odmieta šírenie nepravdivých informácií, ktoré vo svojej podstate majú zakryť nevydarený presun uvedenej povinnosti na mestá a obce. Vzhľadom na vyjadrenia rezortu dopravy považujeme za dôležité opätovne zdôrazniť, že pri rozsiahlej novelezákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke došlo aj rozsahom k malej, ale podstatnej zmene zákona o pozemných komunikáciách, ktorá rieši presun povinnosti údržby chodníkov v plnom rozsahu na mestá a obce. „Jedným zákonom sa cez novelu iného zákona vložili do neho povinnosti, ktorými sa presunula zodpovednosť za údržbu chodníkov na mestá a obce proti ich vôli. ZMOS preto písomne upozornil všetkých 150 poslancov parlamentu ešte počas prerokovania uvedeného zákona na takýto legislatívny proces, ktorému chýbali základné parametre, ako je aj vyčíslenie finančných dopadov na mestá a obce a  vyzval ich, aby zákon nepodporili. Okrem toho, presun kompetencií bez adekvátneho finančného krytia je aj v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, princípom subsidiarity Európskej charty miestnej samosprávy a v rozpore s princípom a prísľubom financovania samosprávy, že nebudú na mestá a obce presúvané nové úlohy bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov“, zdôrazňuje predseda ZMOS Michal Sýkora.

Odmietame tiež tvrdenia, podľa ktorých „pôvodná právna úprava bola neprimeraná a nespravodlivá“. Podľa nášho názoru, práve naopak proces novelizácie zákona bol neprimeraný a nespravodlivý a bez akejkoľvek predchádzajúcej korektnej, vecnej diskusie so ZMOS-om. Máme za to, že doterajší spôsob zabezpečenia údržby chodníkov pred touto zmenou bol primeraný a spravodlivý, nakoľko boli do neho zapojení aj samotní občania jednotlivých miest a obcí. Podľa súčasného právneho stavu v prípade potreby vyčistenia niekoľko kilometrov chodníkov v jednom čase na celom území mesta alebo obce, najmä vo veľkých mestách, je táto povinnosť nerealizovateľná bez následných problémov a dôsledkov. Na splnenie takejto povinnosti by bolo potrebné mať narázovo omnoho väčšie množstvo zamestnancov aj techniky. Chceme pripomenúť, že Zákon o obecnom zriadení okrem iného upravuje vzťah obyvateľov ku svojmu mestu alebo obci. Podľa neho: „Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný napríklad ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce, a tiež napomáhať udržiavať poriadok v obci.“ Dnešný stav však umocňuje negatívny vzťah a nezáujem obyvateľov o spoločný majetok a spolupodieľanie sa na miestnom živote.

Podľa Michala Sýkoru je namieste riešenie tejto situácie na základe argumentov a poznatkov z územia. „Verím, že v krátkej dobe budeme mať mnohé argumenty, ktoré budú pre poslancov Národnej rady aj vedenie rezortu dopravy natoľko relevantné, že ich výsledkom bude prehodnotenie súčasného stavu, lebo súčasná legislatíva výrazne komplikuje zimnú údržbu a ubližuje samosprávam. A v konečnom dôsledku spôsobuje problémy obyvateľom a ich nespokojnosť.“

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.11.2017
Zimná údržba je o povinnostiach aj trpezlivosti
Mestá a obce sa pripravujú na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Spravidla to upravujú v príslušnom všeobecne záväznom nariadení, ktoré sa týka zabezpečovania čistoty a poriadku.
viac
24.07.2018
ÚVO ponúklo pomoc starostom pri obstarávaní odstránenia škôd po povodniach
Úrad verejného obstarávania (ÚVO) ponúka právnu pomoc starostom a primátorom obcí, ktoré minulý týždeň zasiahli povodne. Tí budú zodpovední za odstraňovanie škôd a obnovenie funkčnosti obecného alebo mestského majetku.
viac
20.12.2018
Vyhlásenie ZMOS k aktuálnej situácii pri celoplošnej zimnej údržbe
Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na dezinformácie, ktoré odzneli v médiách zo strany hovorkyne Ministerstva dopravy a výstavby SR vo vzťahu k povinnosti miest a obcí zabezpečovať celoplošnú zimnú údržbu.
viac
11.01.2019
Mesto vyčlenilo na zimnú údržbu takmer 100-tis. eur
Samospráva Handlovej zabezpečuje zimnú údržbu ciest a chodníkov prostredníctvom mechanizmov i desiatok aktivačných pracovníkov. Ako po iné roky, aj tentoraz sa však stretáva s problémami najmä v lokalitách s individuálnou bytovou výstavbou, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %