Streda 18.07.2018
Dnes má meniny 
Kamila
20°C Bratislava
12.12.2017 10:40

Zdenko Krajčír: Zbytočná panika a ochrana samosprávneho školstva


Percentuálny nárast počtu klientov CŠPP podľa zriaďovateľa


ZMOS už dlhodobo upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ale aj ďalších neštátnych škôl a školských zariadení.


 

Ide o to, že v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. nemôžu mestá a obce zriaďovať, ak sú však tieto cirkevné alebo súkromné školy a školské zariadenia zriadené na ich území, musia ich financovať. Detaily k tomuto postoju predstavil Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností.

Prečo ZMOS presadzuje zmeny vo financovaní neštátnych speciálnopedagogických poradenských centier?

- Štátom (okresným úradom v sídle kraja) zriadené centrá špeciálnopedagogického poradenstva sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu ,a to priemerne vo výške približne 66 eur na klienta a rok. Je ich 83 a bolo v nich evidovaných 44 971 klientov.

Z prostriedkov miest a obcí sú financované len cirkevné a súkromné centrá, ktorých je 67 a je v nich 43 078 klientov. V roku 2017 v zmysle NV SR č. 668/2004 Z. z. bolo na klienta týchto neštátnych centier rozdelených približne 157 eur, teda aj po odrátaní 12 % je to 138 eur, a to viac ako dvojnásobok sumy, ktorú priemerne vynakladá štát na klienta v štátnych centrách. Tento rozdiel pravdepodobne motivoval k tomu, aby sa od roku 2007, keď k systémovej chybe prišlo, stalo to, čo sa stalo. V roku 2007 bolo v sieti evidovaných 68 štátnych centier s 26 868 klientmi, 1 cirkevné centrum so 188 klientmi a 16 súkromných centier so 6651 klientmi. V roku 2016/2017 bolo štátnych centier 83 so 44 971 klientmi, 1 cirkevné centrum s 262 klientmi a 67 súkromných centier so 43 078 klientmi. Ak sa teda za 10 rokov zvýšil počet štátnych centier o 22 % a počet cirkevných centier sa nezmenil, tak počet súkromných centier sa zvýšil o 319 %. Ak sa počet klientov v štátnych centrách za 10 rokov zvýšil o 67 %, tak počet klientov v súkromných centrách sa zvýšil o 548 %. Podozrenie ZMOS zo zneužívania systému financovania podporujú aj aktuálne zistenia Štátnej školskej inšpekcie (Rokycany, Sečovce a pod.)

Zníženie koeficientu z 2 na 1 v prílohe č. 3 NV SR č. 668/2004 Z. z. ZMOS len sleduje zosúladenie výšky financovania neštátnych centier so štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva.

Zvykneme sa porovnávať so susednými štátmi. Ako je to napríklad v Českej republike?

- Pre porovnanie je možno dobré povedať, že v Českej republike, ktorá má približne dvojnásobný počet obyvateľov, eviduje sieť celkom 112 centier špeciálnopedagogického poradenstva so 83 031 klientmi. (Zdroj: MŠMT, odbor štatistiky, Štatistická ročenka, šk. r. 2016/2017)

Snahou ZMOS teda nie je rušiť, ale určiť pravidlá?

- Zastávame názor, že v prvom rade by mal štát garantovať účelnú a efektívnu sieť štátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ktorá by mala zabezpečovať diagnostické a poradenské služby pre všetky deti bezplatne. Sieť neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva má byť alternatívou, a nie náhradou za štátne, už aj z toho dôvodu, že môžu svoje služby poskytovať za úhradu. Snahou ZMOS nie je rušenie týchto školských zariadení, ale zmena ich financovania z prostriedkov štátneho rozpočtu a za rovnakých alebo podobných podmienok ako štátnych zariadení.

Obecne noviny č. 49-50/2017

 

Autor: Michal KALIŇÁK


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.03.2016
Najkrajším regionálnym kalendárom na Slovensku je Objavuj Prešovský kraj
V súťaži o najkrajší kalendár Slovenska 2016 získal Prešovský samosprávny kraj (PSK) v kategórii regióny po štvrtý raz prvé miesto. Tohtoročný kalendár s názvom Objavuj Prešovský kraj pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.
viac
26.04.2016
Samosprávy realizujú protipovodňové opatrenia
Protipovodňové opatrenia sú jednou z preventívnych aktivít, ktoré môžu zvýšiť ochranu zdravia a majetku počas intenzívnych dažďov či obmedzených kapacít vodných tokov a riečnych korýt. ZMOS realizovalo koncom minulého roka prieskum, ktorý mapoval prístup samospráv k protipovodňovým opatreniam.
viac
11.11.2016
ZMOS podpísalo Memorandum so spoločnosťou Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o
Spoločným menovateľom spolupráce bude podpora, zvyšovania povedomia a informovanosť zriaďovateľov škôl a školských zariadení z oblasti školstva.
viac
14.02.2017
Zdenko Krajčír: Samosprávy sú v školstve štedré. Kritika je skôr ohováraním
Po februárovom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska boli prostredníctvom médií mestám a obciam adresované niektoré, pomerne nekorektné, stanoviská. Hlavne vo vzťahu k financovaniu regionálneho školstva a zvyšovaniu platov. Šéf sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS ich rázne odmieta.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.47 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.35 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.18 %