Pondelok 22.10.2018
Dnes má meniny 
Sergej
9°C Bratislava
12.12.2017 10:40

Zdenko Krajčír: Zbytočná panika a ochrana samosprávneho školstva


Percentuálny nárast počtu klientov CŠPP podľa zriaďovateľa


ZMOS už dlhodobo upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ale aj ďalších neštátnych škôl a školských zariadení.


 

Ide o to, že v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. nemôžu mestá a obce zriaďovať, ak sú však tieto cirkevné alebo súkromné školy a školské zariadenia zriadené na ich území, musia ich financovať. Detaily k tomuto postoju predstavil Zdenko Krajčír, riaditeľ sekcie rezortných činností.

Prečo ZMOS presadzuje zmeny vo financovaní neštátnych speciálnopedagogických poradenských centier?

- Štátom (okresným úradom v sídle kraja) zriadené centrá špeciálnopedagogického poradenstva sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu ,a to priemerne vo výške približne 66 eur na klienta a rok. Je ich 83 a bolo v nich evidovaných 44 971 klientov.

Z prostriedkov miest a obcí sú financované len cirkevné a súkromné centrá, ktorých je 67 a je v nich 43 078 klientov. V roku 2017 v zmysle NV SR č. 668/2004 Z. z. bolo na klienta týchto neštátnych centier rozdelených približne 157 eur, teda aj po odrátaní 12 % je to 138 eur, a to viac ako dvojnásobok sumy, ktorú priemerne vynakladá štát na klienta v štátnych centrách. Tento rozdiel pravdepodobne motivoval k tomu, aby sa od roku 2007, keď k systémovej chybe prišlo, stalo to, čo sa stalo. V roku 2007 bolo v sieti evidovaných 68 štátnych centier s 26 868 klientmi, 1 cirkevné centrum so 188 klientmi a 16 súkromných centier so 6651 klientmi. V roku 2016/2017 bolo štátnych centier 83 so 44 971 klientmi, 1 cirkevné centrum s 262 klientmi a 67 súkromných centier so 43 078 klientmi. Ak sa teda za 10 rokov zvýšil počet štátnych centier o 22 % a počet cirkevných centier sa nezmenil, tak počet súkromných centier sa zvýšil o 319 %. Ak sa počet klientov v štátnych centrách za 10 rokov zvýšil o 67 %, tak počet klientov v súkromných centrách sa zvýšil o 548 %. Podozrenie ZMOS zo zneužívania systému financovania podporujú aj aktuálne zistenia Štátnej školskej inšpekcie (Rokycany, Sečovce a pod.)

Zníženie koeficientu z 2 na 1 v prílohe č. 3 NV SR č. 668/2004 Z. z. ZMOS len sleduje zosúladenie výšky financovania neštátnych centier so štátnymi centrami špeciálnopedagogického poradenstva.

Zvykneme sa porovnávať so susednými štátmi. Ako je to napríklad v Českej republike?

- Pre porovnanie je možno dobré povedať, že v Českej republike, ktorá má približne dvojnásobný počet obyvateľov, eviduje sieť celkom 112 centier špeciálnopedagogického poradenstva so 83 031 klientmi. (Zdroj: MŠMT, odbor štatistiky, Štatistická ročenka, šk. r. 2016/2017)

Snahou ZMOS teda nie je rušiť, ale určiť pravidlá?

- Zastávame názor, že v prvom rade by mal štát garantovať účelnú a efektívnu sieť štátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ktorá by mala zabezpečovať diagnostické a poradenské služby pre všetky deti bezplatne. Sieť neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva má byť alternatívou, a nie náhradou za štátne, už aj z toho dôvodu, že môžu svoje služby poskytovať za úhradu. Snahou ZMOS nie je rušenie týchto školských zariadení, ale zmena ich financovania z prostriedkov štátneho rozpočtu a za rovnakých alebo podobných podmienok ako štátnych zariadení.

Obecne noviny č. 49-50/2017

 

Autor: Michal KALIŇÁK


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.03.2016
Najkrajším regionálnym kalendárom na Slovensku je Objavuj Prešovský kraj
V súťaži o najkrajší kalendár Slovenska 2016 získal Prešovský samosprávny kraj (PSK) v kategórii regióny po štvrtý raz prvé miesto. Tohtoročný kalendár s názvom Objavuj Prešovský kraj pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.
viac
11.11.2016
ZMOS podpísalo Memorandum so spoločnosťou Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o
Spoločným menovateľom spolupráce bude podpora, zvyšovania povedomia a informovanosť zriaďovateľov škôl a školských zariadení z oblasti školstva.
viac
14.02.2017
Zdenko Krajčír: Samosprávy sú v školstve štedré. Kritika je skôr ohováraním
Po februárovom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska boli prostredníctvom médií mestám a obciam adresované niektoré, pomerne nekorektné, stanoviská. Hlavne vo vzťahu k financovaniu regionálneho školstva a zvyšovaniu platov. Šéf sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS ich rázne odmieta.
viac
16.09.2018
Školy budú nahlasovať údaje o žiakoch už len elektronicky
Zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie škôl a školských zariadení. To je cieľom zberu štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Podľa zákona totiž budú školy údaje o počte žiakov či zamestnancov zasielať od septembra 2018 elektronicky.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.28 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.07 %