Streda 20.02.2019
Dnes má meniny 
Lívia
11°C Bratislava
24.07.2018 11:30

Východiská pre ďalší rozvoj miest a obcí treba hľadať v spolupráci


Ilustračný graf - prínos v medziobecnej spolupraci


Vnímať mestá a obce cez volebné obdobie a hranice chotára je nepostačujúce. Na konci dňa to nemusí nikomu pomôcť. Hlavne, keď požadujeme rozvoj namiesto prežívania. Preto sa treba sústrediť na oblasti, v ktorých môžu samosprávy spolupracovať, lebo spoločne sa im môže dariť viac


Kooperáciu treba podporovať

Nedávny prieskum Združenia miest a obcí Slovenska poukázal na to, že mestá a obce sa neboja spolupráce. Nevidia v tom strašiaka, ale skôr východisko. A to bez ohľadu na menšiu obec či väčšie mesto. Jednoducho koordinovaný rozvoj územia je to, čo vnímajú ako dôležité z hľadiska plnenia svojich funkcií aj nárokov obyvateľov.

Žiadna cyklotrasa nemá význam, keď končí na hranici obce. A potom nič. Ťažko hľadať rozvojové impulzy v obci, ktorá má rovnaké trápenie s prevádzkou verejného osvetlenia ako susedná. Kúpia draho a prevádzkujú v stresoch. Avšak spojenie viacerých pre cyklotrasu či spoločný nákup elektriny a podobný postup v ďalších oblastiach v sebe prinášajú pridanú hodnotu. Tak z hľadiska ekonomických kategórií, ako aj s prihliadnutím na celkové využitie pre viacerých. Nie pre niekoho.

V spomínanom prieskume 73,8 % starostov a primátorov konštatovalo, že v medziobecnej spolupráci vidia prínos. Z nich ho v ekonomických aspektoch vníma 44 % opýtaných, ďalších 22,4 % vníma prínos v sociálnych aspektoch, ako je tvorba pracovných miest a ostatní v efektivite a napríklad úsporách z rozsahu. To dokazuje, že komplexné vnímanie samosprávy a orientácia na spoluprácu so susedmi je rozumný prístup k spoločnému a určite koordinovanému rozvoju územia. Teda k tomu, čo je jedným z predpokladov tak často spomínanej agendy Smart.

Respondenti v prieskume zároveň konštatovali, že najvážnejšie dôvody nespolupráce s inými obcami spočívajú v chýbajúcej podpore či už ekonomickými nástrojmi, alebo aj poskytovaní metodickej pomoci a právneho servisu. Presné pomenovania týchto dôvodov sú signály, na ktoré bude potrebné reagovať. Svoje skúsenosti s tým majú v susednej Českej republike, kde už dnes dokážu na úrovni konkrétnych mikroregiónov vyčísliť úspory a efektivitu vyplývajúcu z úzkej spolupráce susediacich obcí a miest.

Od miest k mikroregiónom

Hovoriť v našich podmienkach o Smart Cities nie je veľmi na mieste. Najmä ak zo 140 miest iba 10 má viac ako 50 000 obyvateľov a napríklad 20 miest má menej ako 5000 obyvateľov. A keďže až 2661 obcí ma u nás menej ako 3000 obyvateľov, v medziobecnej spolupráci treba vidieť perspektívu pre tzv. Smart regióny.

Mestá, napriek svojej odlišnej veľkosti zohrávajú významnú úlohu v rozvoji regiónov. Veď ich navštevujeme za prácou i oddychom, kvôli vzdelaniu, nemocniciam a úradom, od ktorých niečo požadujeme. Hoci až 96 % tvoria dediny, bez miest to jednoducho nejde.

Kooperácia samospráv a tiež ich integrácia napríklad do spoločných komunálnych podnikov sú prvky, ktoré treba podporovať. Sú to riešenia budúcnosti, v ktorých sa efektivita, získanie ekonomickej sily a rozloženie rizík stávajú silnými stránkami úspechu. A má to prvky inovatívneho prístupu, v ktorom môže výrazne asistovať technologická modernizácia.

Dnes sa ukazuje, že samosprávy nedokážu jednoznačne pomenovať, čo je agenda Smart. Na takto zameranú otázku uviedlo 26,1 % štatutárnych predstaviteľov miest a obcí, že jednoznačne vedia čo to je. Ďalších 54,2 % odpovedalo „asi viem“. Zvyšní respondenti odpovedali na škále odpovedí: „asi neviem“, „určite neviem“, prípadne „neviem sa vyjadriť“. Napriek tomu, spomedzi všetkých respondentov, ktorí sa stretli s agendou Smart, len 15,1 % uviedlo, že majú všetky potrebné informácie. Čiastočnými informáciami disponuje 69,1 % starostov a primátorov, ktorí by zároveň uvítali viac informácií. Zvyšných 15,8 % konštatovalo, že nemá o tejto agende vôbec žiadne informácie.

To dokazuje, že agenda Smart je ťažko uchopiteľná. Môže to prameniť vo viacerých dôvodoch. Možno v chýbajúcich konkrétnych príkladoch, prípadne výraznejšej vysvetľovacej kampani, alebo tí, ktorí doposiaľ úspešne uskutočňovali projekty v oblasti tzv. modernizácie jednoducho nevedia, že aj to je vo svojej podstate Smart. Napokon, prezentácia lavičiek s nabíjačkou na moderné mobily z toho robí viac reklamu než dôležitú službu pre ľudí. V každom prípade sa tento pojem nestal bežnou rečou samosprávy. Napriek tomu, spomedzi tých, čo majú informácie o tejto agende, sa celkovo 27,8 % vyjadrilo, že túto agendu považujú za dôležitú pre modernizáciu samosprávy a ďalších 46,8 % odpovedalo, že „skôr áno ako nie“. Od Smart Cities treba prejsť k Smart regiónom.

Myslime na budúcnosť

Podpora medziobecnej spolupráce a jej spojenie s agendou Smart v sebe nesú užitočné riešenia, čo napokon v prieskume vyjadrili primátori a starostovia s viacročnými skúsenosťami v samospráve. Zrejme na tieto oblasti sa bude potrebné zamerať v čo najväčšej miere. Výsledky prieskumu napovedajú, že samospráva má záujem vykročiť na cestu modernizácie, ale okrem toho, že potrebuje uchopiteľný obsah a preukázateľný prínos, musí cítiť aj väčšiu podporu. Možno aj na to treba myslieť pri nastavovaní eurofondov, na ktoré siahneme po roku 2020 a tiež na iné možnosti financovania municipálneho rozvoja. Tam, kde je vôľa, netreba otáľať s podporou. V záujme budúcnosťtiuž teraz treba prejsť od solitérov k partnerom.

Obecné noviny č. 29-30/2018

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.02.2017
V troch štvrtinách samosprávnych novín prevažujú negatíva nad pozitívami
Väčšina periodík, ktoré vydávajú samosprávy slúžia skôr na propagáciu primátorov a starostov, ako na užitočné, objektívne informovanie občanov a vyváženú diskusiu o samosprávnych témach.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
21.07.2018
M. Sýkora: Chorvátskej samospráve môžeme pomôcť so skúsenosťami pri vstupe do EÚ
Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) so Združením obcí Chorvátska vytvára priestor na výmenu vzájomných skúseností a zvýšenie významu samospráv v oboch krajinách.
viac
30.07.2018
Bezplatné wifi zóny v obciach a mestách môžu pomôcť aj rozvoju turizmu
Bezplatné wifi zóny na verejných priestranstvách v obciach a mestách môžu zvýšiť kvalitu života občanov, ale aj pomôcť k rozvoju turizmu. Uviedol to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši na tlačovej konferencii v Bratislave, kde zároveň spustil výzvu WiFi pre Teba.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.94 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.25 %