Utorok 25.06.2019
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
20.12.2018 05:05

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Podkylava


Obecný úrad v Podkylave


Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Podkylava


Obecné zastupiteľstvo v Podkylave

v súlade s § 18 ods. 8 písm. c) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Podkylava

Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Podkylava s mesačným pracovným úväzkom 16. hod. mesačne.

Povinné podmienky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie - výhodou ekonomického smeru

- osvedčenie o získanom vzdelaní Kontrolná činnosť v samospráve, prax v odbore je výhodou

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení    za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- prax v samospráve a znalosť noriem samosprávy

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné

- zaslať v termíne do 9. 1. 2019 na adresu: Obecný úrad Podkylava č. 6, 916 16

- alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Podkylave v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Autor: (OcÚ Podkylava)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.03.2016
Alexander Ernst: Postavenie hlavného kontrolóra závisí od jeho osobnosti
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov by mohli slúžiť aj ako manuál pre kontrolnú činnosť v iných samosprávach.
viac
16.10.2017
V Pliešovciach tento rok najviac investovali do obnovy vyše storočného úradu
Najväčšia investícia pliešovskej samosprávy v tomto roku smeruje do budovy obecného úradu. Na viac ako storočnej budove v týchto dňoch vrcholia práce, ktoré majú znížiť jej energetickú náročnosť. Obec na projekt získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov.
viac
24.07.2018
Na obnovu úradu získali 415-tis. eur, práce by mali ukončiť v marci 2019
Obec Očová v okrese Zvolen získala z eurofondov viac ako 415.420 eur na obnovu obecného úradu. Nenávratný finančný príspevok je určený na zníženie energetickej náročnosti a stavebných úprav na obecnom úrade a predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov.
viac
14.10.2018
Samosprávne kraje si definovali prioritné programové oblasti
Rokovanie Združenia samosprávnych krajov SK8 v druhý októbrový piatok hostila Trenčianska župa. Župani si určili programové priority a zvolili kontrolóra združenia. V hlavných bodoch našli konsenzus.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %