Sobota 22.09.2018
Dnes má meniny 
Móric
13°C Bratislava
08.02.2018 10:33

Vesmír očami detí


Pozvánka.


Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove VESMÍR OČAMI DETÍ.


Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)

 2. etapa - celoslovenské kolo

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

1. kategória – materské školy

2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ

3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ

4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ

5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou do formátu maximálne A2.

Podmienky súťaže regionálneho kola sa riadia podmienkami vyhlasovateľa celoslovenského kola – Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove (www.suh.sk).

Na zadnú stranu práce treba napísať (čitateľne, paličkovým písmom): názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a školu, meno vyučujúceho

Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom každá škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú.

 V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

Do súťaže nebudú zaradené príspevky a práce:

a) po termíne uzávierky

b) bez úplného označenia

c) práce, pri ktorých nebol dodržaný rozmer výkresu uvedený v podmienkach súťaže

d) práce nad 10 kusov z jednej kategórie (škola môže poslať napr. z 2. kategórie 10 prác a z 3. kategórie 10 prác)

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa. V prípade záujmu o vrátenie prác, je potrebné si ich prísť vyzdvihnúť do 30 dní po skončení výstavy, okrem prác, ktoré postupujú na celoslovenské kolo.

Výstava vybraných prác bude inštalovaná v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, termín vyhodnotenia a otvorenia výstavy je 1. marca 2018 o 14.00 h.

Výstava končí 20. 3. 2018.

Výstava bude sprístupnená v pracovných dňoch na požiadanie v TKS.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác, ktoré budú zaslané v rámci celoslovenského kola do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove do 31. marca 2018.

Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2018.

Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.

Súťažné práce v 1. etape posielajte alebo doručte osobne do 15. februára 2018 na adresu: Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P. O. Box 104, 036 01 Martin

Kontaktná osoba: Patrícia Smierčiaková, tel. 043/4132394, 0917494708, p.smierciakova@gmail.com, www.tks.sk

Autor: (tks-martin)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.02.2017
Výtvarné spektrum 2017
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok vyhlasuje regionálne kolo súťaže „Výtvarné spektrum 2017“. Výtvarné spektrum je najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku.
viac
24.02.2017
AMFO 2017
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje regionálne kolo súťaže neprofesionálnej fotografie „AMFO 2017“.
viac
24.03.2017
O zlatú guľôčku 2017
Regionálna nesúťažná prehliadka detských sólistov spevákov.
viac
26.11.2017
Turiec očami detí II.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.59 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.33 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.09 %