Pondelok 18.03.2019
Dnes má meniny 
Eduard
°C
26.03.2018 11:07

V obci Most pri Bratislave rekonštruujú vodovod


Mapa trasy vodovodu - ilustračná snímka


Začiatkom marca začali v Moste pri Bratislave s rekonštrukciou verejného vodovodu. Cestujúca verejnosť ako aj vodiči musia rátať s obmedzením dopravy ako aj jazdiť so zvýšenou opatrnosťou. Práce budú prebiehať kontinuálne s pracovnou dobou od 7.00 do 18.00 hodiny, vrátane sobôt a nedieľ.


Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp:

 1. úsek

Začiatok: pri bývalom výskumnom ústave závlahového hospodárstva

Koniec: pri rodinnom dome č. súp. 529

Dĺžka: 414,96 m

Termín realizácie: 5. 3. 2018 - 5. 4. 2018

Trasa realizácie: povedie po pravej strane v smere od Bratislavy od bývalého výskumného

ústavu v zelenom páse, pokračuje cez ul. Krátku, následne poza benzí-

novú stanicu ČS Most až po rodinný dom č. súp. 529

2 .úsek

Začiatok: pri rodinnom dome č. súp. 529

Koniec: pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú

Dĺžka: 238,64 m

Termín realizácie: 5. 4. 2018 - 20. 5. 2018

Trasa realizácie: pred rodinným domom č. súp. 529 prechádza vodovod popod cestu

a pokračuje ľavostranne v chodníku až po zdravotné stredisko

3. úsek

Začiatok: pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. M. R. Štefánika

Koniec: križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná

Dĺžka: 427,16 m

Termín realizácie: 20. 5. 2018 – 10. 7. 2018

Trasa realizácie: po ľavej strane v smere od Malinova

4. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavská a ul. Záhradná

Koniec: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej

Dĺžka: 357,78 m

Termín realizácie: 10. 7. 2018 – 2. 9. 2018 (počas letných školských prázdnin)

Trasa realizácie: po pravej strane v chodníku v smere od Malinova

 5. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Družstevnej

Koniec: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej

Dĺžka: 426,28 m

Termín realizácie: 2. 9. 2018 – 31. 10. 2018

Trasa realizácie: po pravej strane v chodníku v smere od Malinova

6. úsek

Začiatok: križovatka ul. Bratislavskej a ul. Dunajskej

Koniec: pri odbočení z ul. Bratislavskej na ul. Športovú

Dĺžka: 370,75 m

Termín realizácie: 31. 10. 2018 – 31. 12. 2018

Trasa realizácie: po pravej strane v  chodníku v smere od Malinova až po zdravotné

stredisko

Na celkovú dobu výstavby bude vplývať povinnosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zabezpečiť dodávku pitnej vody do obce počas celej doby rekonštrukcie verejného vodovodu. Z toho dôvodu bude potrebné vybudovať niekoľko bypassov (pre každú etapu). Majiteľ vodovodu je zo zákona povinný monitorovať a pravidelne odoberať vzorky vody pre hygienický rozbor pitnej vody. Tieto dôvody, a tiež technologické postupy, budú mať vplyv na dobu trvania rekonštrukcie.

Pri realizácii stavby bude doprava cez obec riešená obmedzením rýchlosti na 20 km/h. Pri realizácii úsekov 1. – 3., 5. – 6 bude doprava vedená v dvoch protismerných pruhoch s obmedzením šírky jazdného pruhu na 2,50 m.

Pri realizácii úseku 4. bude doprava riadená signalizačnými zariadeniami – semaformi, ktoré budú nastavené tak, aby viac vozidiel v rannej špičke prešlo smerom do Bratislavy (v čase od 6:00 do 9:00) a v poobednej dopravnej špičke (od 15:00 do 19:00) zasa z Bratislavy. Semafory budú umiestnené v smere z Bratislavy, v smere zo Studeného a v smere z Malinova.

Počas realizácie úseku č. 2 a 6 bude v zelenom páse zriadený dočasný chodník, ktorý bude vytvorený z inertného materiálu alebo z drevených konštrukcií.

Počas celého obdobia rekonštrukcie verejného vodovodu bude cez obec zákazovými dopravnými značkami zamedzený prejazd nákladných automobilov v smere od Bratislavy, od Malinova a od Studeného, okrem vozidiel stavby a vozidiel spoločností, ktoré majú v obci Most pri Bratislave sídlo.

V smere od Studeného nebude možné odbočiť na ypsilonovej križovatke na Malinovo a opačne, t. j. v smere od Malinova nebude možné odbočiť na Studené.

Počas celej doby rekonštrukcie vodovodu bude dopravným značením zamedzený vjazd na miestne komunikácie: ul. Športová, ul. Limbová, ul. Školská a ul. Poľná. Toto opatrenie má zamedziť neželaným prejazdom po miestnych komunikáciách, ktoré nemajú dostatočné parametre na to, aby mohli byť použité ako obchádzková trasa.

Budú použité dopravné značky B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch s dodatkovými tabuľkami E 12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“. To znamená, že pre majiteľov vozidiel bývajúcich na uvedených uliciach, ako aj pre rodičov vezúcich deti do základnej školy, materskej školy motorovým vozidlom táto dopravná značka nebude platiť.

Súčasne upozorňujeme, že ul. Budovateľská je v smere od ul. Záhradnej a od križovatky ul. Veterná a ul. Budovateľská jednosmerná, t. j. dopravná značka B 2 zakazuje vjazd všetkých vozidiel.

 Autobusová doprava spoločností Slovak Lines a SAD Dunajská Streda bude počas rekonštrukcie vodovodu zabezpečená. V prípade, ak bude rekonštrukcia prebiehať v úseku, kde sú umiestnené zastávky týchto spoločností, budú zastávky posunuté mimo daný úsek a budú označené mobilnými označníkmi.

 Žiadame cestujúcu verejnosť a vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, nakoľko sa jedná o verejnoprospešnú stavbu – rekonštrukciu vodovodu. V roku 2018 bude dopravná situácia v obci Most pri Bratislave, ako aj v širšom okolí ovplyvnená viacerými stavbami, najmä výstavbou diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a obchvatu obce, preto bude potrebné časový harmonogram, hlavne v ranných hodinách prispôsobiť týmto skutočnostiam.

Autor: (ts-bsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.09.2016
Bratislava sa rozlúči s letom veľkou kultúrnou fiestou už túto nedeľu
V nedeľu 11. septembra budú Štúrova ulica a Starý most od 14. do 22. hodiny vyhradené len pre zábavu. A na svoje si prídu všetci – dospelí, mládež aj rodiny s deťmi.
viac
08.03.2017
HB Reavis plánuje v Bratislave vybudovať nadzemnú elektrickú dráhu
Developer HB Reavis, ktorý má v Bratislave vybudovať novú autobusovú stanicu, plánuje prepojiť lokalitu Nivy s mestskou časťou Petržalka pomocou elektrickej nadzemnej dráhy. Informovali o tom denníky Nový Čas a Hospodárske noviny.
viac
28.11.2017
Most Ružín by po rekonštrukcii mohli otvoriť 10. decembra
Práce na odstránení havarijného stavu mosta Ružín v týchto dňoch vrcholia. Ak zaťažovacia skúška dopadne dobre a stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, prvé autá by cez most mohli prejsť 10. decembra 2017. Informoval o tom Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).
viac
01.03.2018
V obci Most pri Bratislave sa bude rekonštruovať vodovod
Obyvateľov Mostu pri Bratislave ako aj vodičov prechádzajúcich cez túto obec čaká od pondelka 5. marca 2018 rekonštrukcia obecného vodovodu a z toho dôvodu aj následné obmedzenie dopravy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.80 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.89 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.31 %