Nedeľa 21.10.2018
Dnes má meniny 
Uršuľa
11°C Bratislava
01.11.2017 10:59

V Bratislave rokovala školská sekcia ZMOS


Pohľad na členov sekcie počas rokovania.


V poradí piate riadne zasadnutie odbornej sekcie Rady Združenia miest a obcí Slovenska pre školstvo, kultúru a šport sa uskutočnilo v polovici októbra v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave. Rokovanie sa venovalo školstvu, športu aj konkrétnej oblasti z kultúry.


V rámci informácií z legislatívneho procesu boli členovia sekcie informovaní tak o aktuálnych legislatívnych zmenách, ako aj o výsledkoch rokovania zástupcov ZMOS s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou, na ktorom vznikla dohoda, že v pripravovanej novele NR SR č. 668/2004 Z. z. sa zníži koeficient pre neštátne centrá špeciálnopedagogického poradenstva z dvoch na jeden a koeficient pre školské kluby detí nesmie prekročiť šesť. Tajomník sekcie Zdenko Krajčír tiež informoval o poslaneckej aktivite poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej vo veci zmien v školskom zákone, týkajúcej sa vyučovania štátneho jazyka ako cudzieho jazyka pre príslušníkov národnostných menšín.

Po vyhodnotení plnenia úloh z marcového rokovania sekcie nasledovalo prerokovanie požiadavky z rezortu školstva k pasportizácii športových zariadení. Starosta Ružindola Vladimír Púčik konštatoval, že „zákon o športe je pre prax administratívne zaťažujúci a komplikovaný“. Členov sekcie upozornil, že potenciálni žiadatelia o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu musia byť registrovaní v informačnom systéme. „Chýba dostatočná podpora pre šport pre všetkých, znižujú sa objemy financií na podporu športu. Je potrebné nastaviť také mechanizmy, ktoré pritiahnu do športu tých, ktorí nešportujú, ale sú športovo nadaní,“ povedal Vladimír Púčik. K tomuto bodu sekcia prijala uznesenie jednomyseľne, pričom sa dohodla na zaslaní podnetov k novelizácii zákona o športe a k on-line prieskumu k športovej infraštruktúre.

Sekcia tiež prerokovala bod venovaný rozpracovaniu požiadaviek snemov regionálnych združení a námetov z diskusných príspevkov delegátov 28. snemu ZMOS.

Ďalším bodom rokovania boli výsledky rokovaní so SOZA, ktorú uviedol predseda sekcie a primátor Senice Branislav Grimm. K tejto téme bol na rokovanie prizvaný zástupca Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Alfonz Kobielsky. Ďalšie rokovania by mali byť vedené podľa týchto záverov:

1. Jednotlivé položky sadzobníka stanoviť po vzájomnej konzultácii, zrozumiteľne, prehľadne, zásluhovo a k spokojnosti oboch zmluvných strán, nie jednostranne.

2. Výchovné koncerty organizované pre žiakov a študentov oslobodiť od autorských poplatkov.

3. Kultúrne akcie a podujatia miestnej samosprávy (pietne akty a spomienky, slávnostné akadémie, ktoré majú verejnoprospešný charakter, oslavy štátom uznaných sviatkov, pamätných dní, výročných podujatí, na ktorých sa nevyberá vstupné) oslobodiť od autorských poplatkov, prípadne stanoviť ročný symbolický paušál za nekomerčné podujatia.

4. Folklórne a ľudové podujatia ako napríklad festivaly, vystúpenia ľudových hudieb, folklórnych súborov a skupín oslobodiť od autorských poplatkov.

5. Pri zloženom vstupnom, ktoré pozostáva zo vstupného a konzumného navrhujeme počítať poplatok z čiastky po odpočítaní konzumného. Súčasný stav, keď SOZA vychádza z 50 % vstupného je neprijateľný.

6. Rozlišovať poplatok za autorov, s ktorými SOZA zmluvu o zastupovaní má a s ktorými nemá. Zvážiť zmenu zákona aj v tejto veci a aby poplatky SOZA vyberala len raz a ak je autor zároveň interpretom, aby sa poplatok nevyberal.

7. Cieľom rokovaní by malo byť uzatvorenie hromadnej licenčnej zmluvy pre všetky členské mestá a obce.

8. Ak AKIMOS pripraví návrh na novelu Autorského zákona, bude sa nimi sekcia zaoberať a prípadne iniciovať legislatívnu zmenu.

V bode rôzne bola prerokovaná informácia o činnosti sekcie za tento rok, informácie o finálnej verzii dokumentu Učiace sa Slovensko, Modernizačný dlh v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl a Analýza stavu telocviční v základných a stredných školách v Slovenskej republike.

Obecné noviny č. 43-44/2017

Autor: Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS a tajomník rady expertov


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.04.2017
Župa rozdelila na dotáciách viac ako dva milióny eur
Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom XXV. pracovnom zasadnutí 31. marca schválili návrhy na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.
viac
18.04.2017
Kultúru a šport v regiónoch podporí župa dotáciami vo výške 248-tisíc eur
V rámci nového systému poskytovania dotácií podporí Žilinský samosprávny kraj prvých 379 projektov na Kysuciach, Liptove, Turci, hornom Považí a Orave.
viac
20.04.2017
Finančná sekcia o daniach, školstve, rozpočtových pravidlách aj informatizácii
Koncom marca v Sučanoch rokovala sekcia ekonomiky Rady ZMOS. Témami boli dane, regionálne školstvo, aktuálna legislatíva aj informatizácia.
viac
30.01.2018
ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva
Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnostiam ich riešenia z pohľadu miest a obcí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.23 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.12 %