Streda 16.01.2019
Dnes má meniny 
Kristína
1°C Bratislava
13.05.2018 02:55

Víťazi krajského kola Vajanského Martin 2018 sú už známi...


Ilustračná snímka


Pod názvom Vajanského Martin 2018 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.


V stredu 2. mája sa konalo v priestoroch Turčianskej galérie v Martine slávnostné otvorenie krajskej súťaže, ktoré svojim vystúpením obohatili žiačky Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa Zuzanka Babíková a Adelka Dujsíková pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala poverená riaditeľka TKS v Martine Mgr. Monika Ondrušová, ktorá zároveň súťažiacich oboznámila s organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže. Veľa odvahy súťažiacim zaželala riaditeľka TG v Martine Ing. Alexandra Rybárová, ktorá všetkých zúčastnených pozvala na prehliadku inštalovaných výstav.

Prvé dva súťažné dni, ktoré sa už druhýkrát konali v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.

V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 106 súťažiacich jednotlivcov a 9 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK blahoželá všetkým postupujúcim recitátorom a kolektívom a v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 20. – 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne im praje veľa úspechov. Vyjadruje tiež poďakovanie všetkým zúčastneným i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na príprave podujatia. Teší nás, že záujem o súťaž narastá, stále nachádzame tých, ktorí si nájdu čas na čítanie, krásne slovo, rozvíjanie estetického vnímania a cítenia i na prezentáciu svojich schopností a talentu.

Vajanského Martin 2018 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin.

Výsledky krajského kola Vajanského Martin 2018:

I. kategória poézia a I.kategória próza - spoločná porota:

PaedDr. Pavol Zátek – predseda poroty

Mgr. Kvetoslava Staroňová, Liptovský Mikuláš

Mgr. Jaroslav Broz, Tvrdošín

I. kategória poézia – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Klaudia Jandurová, ZŠ s MŠ Nižná

2. miesto – Rebeka Mikolajčíková, ZŠ s MŠ Novoť

3. miesto – Simona Medlová, Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka Martin

I. kategória próza – počet súťažiacich: 12

1. miesto – Nela Drndášová, ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

2. miesto – Sofia Kurňavková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

2. miesto – Beata Hanusová, ZŠ s MŠ Liptovská Kokava

3. miesto – Lucia Haladejová, ZŠ Čierne - Ústredie

II.kategória poézia a II.kategória próza - spoločná porota:

Mgr. Jaroslava Čajková, Bratislava – predsedníčka poroty

Mgr. Bibiana Kľačková, Ružomberok - Černová

Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, Žilina

II. kategória poézia – počet súťažiacich: 10

1. miesto – Juliana Fejová, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

2. miesto – Eva Dobrovolská, Gymnázium Školská Tvrdošín

2. miesto – Natália Maderová, Súkromná základná škola Štiavnická cesta Ružomberok

3. miesto – Petra Najšelová, Gymnázium Jozefa Lettricha Martin

3. miesto – Nina Isteníková, SZŠ Oravská Žilina

II. kategória próza – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Adam Drndáš, Gymnázium Školská Tvrdošín

2. miesto – Nela Molnárová, ZUŠ L. Árvaya Žilina - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

2. miesto – Michaela Záchejová, ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

3. miesto – Peter Mikuláš, ZŠ s MŠ Babín

3. miesto – Emanuel Závodný, ZŠ A. Dubčeka Martin

3. miesto – Alexandra Bednárová, ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

III. kategória poézia a III.kategória próza - spoločná porota:

PaedDr. Jaroslava Oravcová, Liptovský Hrádok – predsedníčka poroty

Mgr. Eva Benčíková, Martin

Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, Žilina

III. kategória poézia – počet súťažiacich: 12

1. miesto – Terézia Dibdiaková, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo

2. miesto – Nina Michalíková, ZŠ s MŠ Ul. školská, Turčianske Teplice - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

3. miesto – Eva Oľhová, ZŠ Mudroňa Martin

3. miesto – Jakub Grof, SZŠ Oravská Žilina

III. kategória próza – počet súťažiacich: 14

1. miesto – Juliána Lubušká, ZŠ Turie

2. miesto – Nina Uličná, ZŠ M. Rázusovej Martákovej Liptovský Mikuláš -s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

2. miesto – Martin Lorinc, Gymnázium Školská Tvrdošín

3. miesto – Nikola Pálešová, ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice

3. miesto – Soňa Ryboňová, ZŠ Oščadnica – Ústredie

3. miesto – Tímea Hučalová, Gymnázium Školská Tvrdošín

IV. kategória poézia a V.kategória poézia - spoločná porota:

Mgr. Tatiana Mravcová, Liptovský Hrádok – predsedníčka poroty

Mgr. art. Michal Tomasy, Martin - Ľadoveň

Mgr. art. Daniela Kubíková, Dolný Kubín

IV. kategória poézia – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Alžbeta Tholtová, Gymnázium sv. Andreja Ružomberok

2. miesto – Natália Laššáková, Stredná zdravotnícka škola M. Hattalu Dolný Kubín - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

2. miesto – Pavlína Hrbatá, ESŠ – Evanjelické gymnázium J. Tranovského Liptovský Mikuláš

3. miesto – Zuzana Černá, Gymnázium M. Hattalu Trstená

3. miesto – Alžbeta Iglárová, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Čestné uznanie – Vanesa Raticová, SSŠ – SHDK Martin

V. kategória poézia – počet súťažiacich: 4

1. miesto – Iveta Kloptová, Ružomberok

2. miesto – Eva Houštecká, Čadca

3. miesto – Želmíra Mišutová, Martin

3. miesto – Jarmila Némethová, Dolný Kubín

IV. kategória próza a V.kategória próza - spoločná porota:

Mgr. Soňa Šebová, Liptovská Porúbka – predsedníčka poroty

Mgr. Zuzana Demková, Zákamenné

Mgr. art. Roman Večerek, Dolný Kubín

IV. kategória próza – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Žofia Kráľová, Gymnázium Liptovský Hrádok

2. miesto – Tadeáš Bolo, Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

3. miesto – Katarína Kandriková, Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany

 V. kategória próza – počet súťažiacich: 2

1. miesto – Marianna Stančoková, Ružomberok

3. miesto – Peter Gallo, Dolný Kubín

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – spoločná porota:

Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová, Martin – predsedníčka poroty

Mgr. art. Martin Krajčovič, Banská Bystrica

Mgr. art. Tibor Kubička, Martin

I. kategória - detské recitačné kolektívy a divadlá poézie s vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov - počet súťažiacich kolektívov: 6

1. miesto v ZLATOM PÁSME s nomináciou do celoštátneho kola – Detský recitačný kolektív Lienky pri ZŠ s MŠ Novoť – inscenácia: Kam vlastne, kam beží... – vedúca súboru: Milada Zavoďančíková

2. miesto v ZLATOM PÁSME s odporúčaním postupu do celoštátneho kola – Detský recitačný kolektív Dobrozvíťazí (junior) pri ZUŠ Nižná – inscenácia: Logická záhrada – vedúca súboru: Agáta Brozová

ZLATÉ PÁSMO – Divadlo Tribunalis pri ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši – inscenácia: Oblak v nohaviciach – vedúci súboru: Mgr. art. Ján Kuráň

ZLATÉ PÁSMO – Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: Ako pod Kriváňom návštevu vítali - vedúca súboru: Anna Mišurová Dis. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO – Pierroťáci pri SZUŠ Pierrot v Námestove – inscenácia: Zuzanka Hraškovie – vedúca súboru: Denisa Šimurdová Trabalíková Dis. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO – Detský recitačný kolektív Potvorky pri ZŠ Turzovka – inscenácia: Iba sen – vedúca súboru: PhDr. Eva Dodeková

II. kategória - divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých s vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov - počet súťažiacich kolektívov: 3

1. miesto v ZLATOM PÁSME s nomináciou do celoštátneho kola – Priatelia pri ZŠ Turzovka – inscenácia: Lucijný stolček – vedúca súboru: PhDr. Eva Dodeková

2. miesto v STRIEBORNOM PÁSME – Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť – vedúca súboru: Anna Mišurová Dis. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO – Recitačný kolektív pri Gymnáziu bilingválnom v Žiline – inscenácia: Misky strieborné, nádoby výborné – vedúca súboru: Petra Štefancová

Autor: (Mgr. Monika Ondrušová, TKS v Martine)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.03.2017
O zlatú guľôčku 2017
Regionálna nesúťažná prehliadka detských sólistov spevákov.
viac
02.02.2018
Najstaršia a najprestížnejšia súťaž amatérskych fotografov na Slovensku
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje už 46. ročník regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018.
viac
07.05.2018
Súťaž Pre vodu 2018 spoznala víťazov
Hľadanie riešení konkrétnych problémov s vodou vo svojom okolí bolo cieľom súťaže Pre vodu, ktorej výsledky po finále v piatok vyhodnotili v rámci podujatia Ekotopfilm - Envirofilm v Bratislave.
viac
21.12.2018
Poznáme víťazov súťaže Envirospektrum 2018
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo spolu s organizačným garantom - Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) víťazov národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež Envirospektrum 2018.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.60 %