Štvrtok 16.08.2018
Dnes má meniny 
Leonard
25°C Bratislava
13.05.2018 02:55

Víťazi krajského kola Vajanského Martin 2018 sú už známi...


Ilustračná snímka


Pod názvom Vajanského Martin 2018 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.


V stredu 2. mája sa konalo v priestoroch Turčianskej galérie v Martine slávnostné otvorenie krajskej súťaže, ktoré svojim vystúpením obohatili žiačky Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa Zuzanka Babíková a Adelka Dujsíková pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala poverená riaditeľka TKS v Martine Mgr. Monika Ondrušová, ktorá zároveň súťažiacich oboznámila s organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže. Veľa odvahy súťažiacim zaželala riaditeľka TG v Martine Ing. Alexandra Rybárová, ktorá všetkých zúčastnených pozvala na prehliadku inštalovaných výstav.

Prvé dva súťažné dni, ktoré sa už druhýkrát konali v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.

V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 106 súťažiacich jednotlivcov a 9 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK blahoželá všetkým postupujúcim recitátorom a kolektívom a v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 20. – 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne im praje veľa úspechov. Vyjadruje tiež poďakovanie všetkým zúčastneným i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na príprave podujatia. Teší nás, že záujem o súťaž narastá, stále nachádzame tých, ktorí si nájdu čas na čítanie, krásne slovo, rozvíjanie estetického vnímania a cítenia i na prezentáciu svojich schopností a talentu.

Vajanského Martin 2018 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin.

Výsledky krajského kola Vajanského Martin 2018:

I. kategória poézia a I.kategória próza - spoločná porota:

PaedDr. Pavol Zátek – predseda poroty

Mgr. Kvetoslava Staroňová, Liptovský Mikuláš

Mgr. Jaroslav Broz, Tvrdošín

I. kategória poézia – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Klaudia Jandurová, ZŠ s MŠ Nižná

2. miesto – Rebeka Mikolajčíková, ZŠ s MŠ Novoť

3. miesto – Simona Medlová, Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka Martin

I. kategória próza – počet súťažiacich: 12

1. miesto – Nela Drndášová, ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

2. miesto – Sofia Kurňavková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

2. miesto – Beata Hanusová, ZŠ s MŠ Liptovská Kokava

3. miesto – Lucia Haladejová, ZŠ Čierne - Ústredie

II.kategória poézia a II.kategória próza - spoločná porota:

Mgr. Jaroslava Čajková, Bratislava – predsedníčka poroty

Mgr. Bibiana Kľačková, Ružomberok - Černová

Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, Žilina

II. kategória poézia – počet súťažiacich: 10

1. miesto – Juliana Fejová, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

2. miesto – Eva Dobrovolská, Gymnázium Školská Tvrdošín

2. miesto – Natália Maderová, Súkromná základná škola Štiavnická cesta Ružomberok

3. miesto – Petra Najšelová, Gymnázium Jozefa Lettricha Martin

3. miesto – Nina Isteníková, SZŠ Oravská Žilina

II. kategória próza – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Adam Drndáš, Gymnázium Školská Tvrdošín

2. miesto – Nela Molnárová, ZUŠ L. Árvaya Žilina - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

2. miesto – Michaela Záchejová, ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča

3. miesto – Peter Mikuláš, ZŠ s MŠ Babín

3. miesto – Emanuel Závodný, ZŠ A. Dubčeka Martin

3. miesto – Alexandra Bednárová, ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

III. kategória poézia a III.kategória próza - spoločná porota:

PaedDr. Jaroslava Oravcová, Liptovský Hrádok – predsedníčka poroty

Mgr. Eva Benčíková, Martin

Mgr. art. Anna Homolka – Čitbajová, Žilina

III. kategória poézia – počet súťažiacich: 12

1. miesto – Terézia Dibdiaková, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo

2. miesto – Nina Michalíková, ZŠ s MŠ Ul. školská, Turčianske Teplice - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

3. miesto – Eva Oľhová, ZŠ Mudroňa Martin

3. miesto – Jakub Grof, SZŠ Oravská Žilina

III. kategória próza – počet súťažiacich: 14

1. miesto – Juliána Lubušká, ZŠ Turie

2. miesto – Nina Uličná, ZŠ M. Rázusovej Martákovej Liptovský Mikuláš -s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

2. miesto – Martin Lorinc, Gymnázium Školská Tvrdošín

3. miesto – Nikola Pálešová, ZŠ s MŠ Školská Turčianske Teplice

3. miesto – Soňa Ryboňová, ZŠ Oščadnica – Ústredie

3. miesto – Tímea Hučalová, Gymnázium Školská Tvrdošín

IV. kategória poézia a V.kategória poézia - spoločná porota:

Mgr. Tatiana Mravcová, Liptovský Hrádok – predsedníčka poroty

Mgr. art. Michal Tomasy, Martin - Ľadoveň

Mgr. art. Daniela Kubíková, Dolný Kubín

IV. kategória poézia – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Alžbeta Tholtová, Gymnázium sv. Andreja Ružomberok

2. miesto – Natália Laššáková, Stredná zdravotnícka škola M. Hattalu Dolný Kubín - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

2. miesto – Pavlína Hrbatá, ESŠ – Evanjelické gymnázium J. Tranovského Liptovský Mikuláš

3. miesto – Zuzana Černá, Gymnázium M. Hattalu Trstená

3. miesto – Alžbeta Iglárová, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo

Čestné uznanie – Vanesa Raticová, SSŠ – SHDK Martin

V. kategória poézia – počet súťažiacich: 4

1. miesto – Iveta Kloptová, Ružomberok

2. miesto – Eva Houštecká, Čadca

3. miesto – Želmíra Mišutová, Martin

3. miesto – Jarmila Némethová, Dolný Kubín

IV. kategória próza a V.kategória próza - spoločná porota:

Mgr. Soňa Šebová, Liptovská Porúbka – predsedníčka poroty

Mgr. Zuzana Demková, Zákamenné

Mgr. art. Roman Večerek, Dolný Kubín

IV. kategória próza – počet súťažiacich: 13

1. miesto – Žofia Kráľová, Gymnázium Liptovský Hrádok

2. miesto – Tadeáš Bolo, Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina - s odporúčaním postupu do celoštátneho kola

3. miesto – Katarína Kandriková, Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany

 V. kategória próza – počet súťažiacich: 2

1. miesto – Marianna Stančoková, Ružomberok

3. miesto – Peter Gallo, Dolný Kubín

Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – spoločná porota:

Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová, Martin – predsedníčka poroty

Mgr. art. Martin Krajčovič, Banská Bystrica

Mgr. art. Tibor Kubička, Martin

I. kategória - detské recitačné kolektívy a divadlá poézie s vekom účinkujúcich členov súboru do 15 rokov - počet súťažiacich kolektívov: 6

1. miesto v ZLATOM PÁSME s nomináciou do celoštátneho kola – Detský recitačný kolektív Lienky pri ZŠ s MŠ Novoť – inscenácia: Kam vlastne, kam beží... – vedúca súboru: Milada Zavoďančíková

2. miesto v ZLATOM PÁSME s odporúčaním postupu do celoštátneho kola – Detský recitačný kolektív Dobrozvíťazí (junior) pri ZUŠ Nižná – inscenácia: Logická záhrada – vedúca súboru: Agáta Brozová

ZLATÉ PÁSMO – Divadlo Tribunalis pri ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši – inscenácia: Oblak v nohaviciach – vedúci súboru: Mgr. art. Ján Kuráň

ZLATÉ PÁSMO – Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: Ako pod Kriváňom návštevu vítali - vedúca súboru: Anna Mišurová Dis. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO – Pierroťáci pri SZUŠ Pierrot v Námestove – inscenácia: Zuzanka Hraškovie – vedúca súboru: Denisa Šimurdová Trabalíková Dis. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO – Detský recitačný kolektív Potvorky pri ZŠ Turzovka – inscenácia: Iba sen – vedúca súboru: PhDr. Eva Dodeková

II. kategória - divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých s vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov - počet súťažiacich kolektívov: 3

1. miesto v ZLATOM PÁSME s nomináciou do celoštátneho kola – Priatelia pri ZŠ Turzovka – inscenácia: Lucijný stolček – vedúca súboru: PhDr. Eva Dodeková

2. miesto v STRIEBORNOM PÁSME – Divadelný súbor Fireball LDO ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – inscenácia: Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť – vedúca súboru: Anna Mišurová Dis. art.

STRIEBORNÉ PÁSMO – Recitačný kolektív pri Gymnáziu bilingválnom v Žiline – inscenácia: Misky strieborné, nádoby výborné – vedúca súboru: Petra Štefancová

Autor: (Mgr. Monika Ondrušová, TKS v Martine)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2017
Výbor dal zelenú zlúčeniu volieb aj zrušeniu 2. kola voľby predsedov VÚC
Ústavnú trojpätinovú väčšinu potrebnú na spojenie termínov krajských a komunálnych volieb od roku 2022, sa v utorok (17. 1. 2017) podarilo nájsť na pôde Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.
viac
24.03.2017
O zlatú guľôčku 2017
Regionálna nesúťažná prehliadka detských sólistov spevákov.
viac
17.01.2018
V Krajskom múzeu sprístupnili výstavu Koňare
Prešovčanom prischlo pomenovanie Koňare. V Krajskom múzeu v Prešove v týchto dňoch sprístupnia výstavu Koňare s podtitulom Tradícia chovu koní v Prešove a okolí. Jej autorom je Igor Lazorík. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 30. marca.
viac
02.02.2018
Najstaršia a najprestížnejšia súťaž amatérskych fotografov na Slovensku
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje už 46. ročník regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2018.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.23 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.99 %