Streda 22.05.2019
Dnes má meniny 
Júlia, Juliana
°C
29.05.2018 03:20

TSK má aktualizovaný územný plán aj so schválenou všeobecne záväznou časťou


Pohľad do sály počas rokovania


Na VIII. rokovaní župného parlamentu sa krajskí poslanci zišli v pondelok 28. mája 2018 v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).


Schôdzu, ktorú v prítomnosti 41 poslancov viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk.

 Na aprílovom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) poslanci na základe povinného štvorročného preskúmania Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC TK) pristúpili k aktualizácii tohto dokumentu a schválili Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK. Následne však poslanci neprijali Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC TK. Z praktického hľadiska bola teda smerná časť ÚPN VÚC TK schválená a účinná, no záväzná, právne vymáhateľná časť dokumentu účinnosť nenadobudla. Na svojom druhom májovom rokovaní malo preto Z TSK na programe práve návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 7/2018.

Skôr, než poslanecké plénum pristúpilo k hlasovaniu o územnom pláne, rokovalo sa o doručenej petícii na podporu zachovania ťažby uhlia na hornej Nitre. Petíciu Z TSK adresovala Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR pri Hornonitrianskych baniach Prievidza, a. s. Predkladatelia petície žiadali schváliť ÚPN VÚC TK vrátane preložky železničnej trate v úseku Nováky – Koš a preložky toku rieky Nitra. Poslanci petíciu skupiny občanov po obsiahlej diskusii s účasťou zástupcov baníkov, poslancov Národnej rady SR i obyvateľov regiónu zobrali na vedomie. Následne schválili ako Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC TK, tak aj Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 7/2018 trojpätinovou väčšinou, oboje bez uvedených preložiek. Krajský parlament však zároveň deklaroval, že v prípade, ak dôjde k vydaniu právoplatného záverečného stanoviska posudzovania vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (EIA) Ministerstva životného prostredia SR, ktorým bude udelený súhlas na rozšírenie dobývacieho priestoru, resp. ťažbu uhlia v 12. ťažobnom poli PD Nováky, Zastupiteľstvo TSK prerokuje opätovné zaradenie preložiek rieky Nitra a železničnej trate v úseku Nováky – Koš do záväznej časti ÚPN VÚC TK v rámci zmien a doplnkov č. 4.

Schválením Všeobecne záväzného nariadenia TSK č. 7/2018 sa ÚPN VÚC TSK stáva účinným aj vo svojej záväznej časti. Dokument je predpokladom pre realizáciu kľúčových projektov a investícií vo všetkých kompetenčných oblastiach župy. Jeho súčasťou je napr. aj plán verejných vodovodov a kanalizácií, aktualizovaná trasa rýchlostných ciest v kraji ako R2 a R8, zmena trasy železničnej trate v okolí Považskej Bystrice, aktualizácia areálov priemyselných parkov, ochranných pásiem kúpeľov, letísk či vodných zdrojov, ako aj Stratégia rozvoja potenciálu Trenčianskeho kraja pre rozvoj cyklistickej infraštruktúry, teda vznikajúca cyklistická kľúčová kostra kraja.

Najbližšie bude krajský parlament podľa schváleného plánu zasadnutí na druhý polrok 2018 rokovať 2. júla 2018.

Autor: Mgr. Veronika Rezáková


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.08.2016
Mesto pripravuje nový územný plán
Mesto Vráble pripravuje nový územný plán. Mesto ako orgán územného plánovania konštatovalo, že sa zmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady a na základe toho rozhodlo o obstaraní nového Územného plánu mesta Vráble.
viac
28.11.2016
Aktualizáciu územného plánu Popradu dokončujú po takmer dvoch rokoch
V Poprade dokončujú práce na najdôležitejšom dokumente z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja, a to zmene a doplnku 2016 Územného plánu mesta Poprad (ÚPN).
viac
20.03.2017
Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu
Od pondelka 20. marca bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať územný plán župy. Dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ bude od pondelka na elektronickej úradnej tabuli, ale k nahliadnutiu bude aj na Úrade BSK.
viac
10.04.2017
Výstavbu novej školy môžu zastaviť spory v samospráve
Výstavba novej školy v Chorvátskom Grobe pokračuje, podľa starostu obce Radovana Benčíka však nevedno dokedy. Na dokončenie stavby si totiž musí obec vziať úver, snahy rokovať o jeho schválení v zastupiteľstve však zatiaľ skončili neúspechom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.05 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %