Nedeľa 21.10.2018
Dnes má meniny 
Uršuľa
9°C Bratislava
30.09.2018 05:45

TSK ako prvý kraj zavádza participatívne rozpočty na stredných školách


Ilustračná snímka, zdroj: Eduworld.sk


Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) otvárajú v školskom roku 2018/2019 pilotný ročník zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti kraja.


Záštitu nad ním prevzal trenčiansky župan Jaroslav Baška a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.

Žiaci a študenti župných stredných škôl dostanú príležitosť zmeniť svoju školu k lepšiemu prostredníctvom vlastných nápadov a projektov, ktoré sami navrhnú, vyhodnotia a schvália, a to vďaka participatívnemu rozpočtu. „Študenti majú šancu nielen navrhovať mikroprojekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstúpiť do fázy hodnotenia a rozhodovania, ale aj stať sa ich realizátormi vďaka finančnej podpore zo školského rozpočtu TSK“, vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Na zapájaní verejnosti do vecí verejných v zmysle princípov otvoreného vládnutia sa dlhodobo a aktívne podieľa Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. V rámci tejto oblasti realizuje národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorý je financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa. „V projekte sa zameriavame aj na aktivity, ktoré podporujú aktívne občianstvo mladých ľudí,“ dodáva Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Výsledkom spolupráce krajskej samosprávy a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti je pilotný program zavádzania participatívnych rozpočtov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ten predstavuje  prvú dotačnú schému na Slovensku, ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí šestnástich stredných škôl. „Každá z prihlásených škôl, ktorú osloví možnosť vyskúšať zavádzanie participatívneho rozpočtu v praxi, získa finančný príspevok vo výške 1000 eur na podporu študentských projektov,“ prezradil trenčiansky župan s tým, že škola okrem financií získa aj bezplatný prístup k zaškoleniu pedagógov a odborným metodikám, a tiež možnosť využiť systém odborných konzultácií, ktoré v teoretickej aj praktickej rovine pomôžu zriaďovateľom, učiteľom aj samotným študentom zrealizovať proces participatívneho rozpočtu.

Súčasťou podporného balíčka je aj spoločenská hra, ktorú vyvinul ÚSV ROS ako jeden z neformálnych nástrojov zavádzania participatívnych rozpočtov a vzdelávania mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácii. Do pilotného ročníka môže byť zapojených maximálne 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Priestor dostanú tie školy, ktoré ako prvé zareagujú na výzvu. Tá bude zverejnená na jeseň tohto roku. V rozpočte TSK je na tento účel vyčlenených 16 tis. eur. Počiatočná fáza projektu, ktorá zahŕňa prípravu vzdelávacích materiálov, výber stredných škôl či zaškolenie učiteľov by sa mala zrealizovať v časovom horizonte do konca tohto roka. Samotné projekty na vybraných stredných školách sa dočkajú realizácie v prvej polovici roku 2019.

Autor: (ts-tsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.05.2016
Piešťany chcú spustiť pilotný ročník participatívneho rozpočtu
Pilotný ročník participatívneho rozpočtu (PR) chcú v meste spustiť ešte pre tento rok. Poskytne obyvateľom príležitosť podať projekty na zlepšenie života v meste.
viac
06.06.2017
Stredné školy v TSK dostanú príspevok na zážitkové vzdelávanie
Každá zo stredných škôl v kraji mohla predložiť dve žiadosti o účelový finančný príspevok na podporu tematického zážitkového vzdelávania z oblasti histórie a prírodných vied.
viac
11.07.2017
Brány galérie budú otvorené každú sobotu počas celého leta
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa rozhodla sprístupniť verejnosti nádvorie galérie. Počas leta je pre návštevníkov pripravených viacero pravidelných podujatí s bohatým sprievodným programom pre malých aj veľkých.
viac
13.10.2018
Výzva na prihlasovanie stredných škôl do participatívnych rozpočtov je otvorená
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlásil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti župy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.23 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.12 %