Štvrtok 24.01.2019
Dnes má meniny 
Timotej
-1°C Bratislava
09.05.2018 11:50

Triedenie komunálneho odpadu


Logo podnikovohospodárskej fakulty EUBA v Košiciach


Na Ekonomickej univerzite Bratislava a jej Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach sa realizuje projekt VEGA 1/0582/17: „Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov“ podporený Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR.


V rámci riešenia projektu sa vychádza zo skutočnosti, že Slovenská republika dlhodobo zaostáva za vyspelými krajinami v oblasti nakladania s odpadmi a komunálnym odpadom. Na Slovensku v roku 2016 predstavovalo skládkovanie komunálneho odpadu viac ako 65 % nakladania s odpadom. Sme teda výrazne nad priemerom EÚ, kde skládkovaný odpad tvorí menej ako 25 % komunálneho odpadu. Cieľom Slovenska by teda malo byť znižovať množstvo odpadu zneškodňovaného skládkovaním a postupný prechod na vhodnejšie formy nakladania s komunálnym odpadom, ako je napríklad materiálové zhodnocovanie. Na Slovensku sa v roku 2016 zhodnotilo recyklovaním menej ako 16 % komunálnych odpadov. Cieľ, ktorý si stanovila Európska komisia do roku 2020 dosiahnuť až 50%-tnú mieru recyklácie odpadov z domácností platí aj pre Slovenskú republiku a je zadefinovaný v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020. Pri súčasnom trende miery recyklácie na Slovensku je tento cieľ bez ďalších opatrení a systémových zmien nesplniteľný.

V tejto súvislosti si Vás dovolíme touto cestou osloviť a požiadať o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka, ktorého údaje budú podkladom pri analýze a príprave návrhov na zlepšenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku.

Dotazník je možné vyplniť v elektronickej podobe na adrese: https://komunalny-odpad.webnode.sk/prieskum/

Predložený dotazník je súčasťou výskumného projektu zameraného na zhodnocovanie komunálnych odpadov. V záujme objektívnosti, komplexnosti a účinnosti zámeru Vás úctivo žiadame o spoluprácu pri získavaní informácií o spôsoboch nakladania s komunálnym odpadom a triedenom zbere. Vaše odpovede sú dôverné údaje, sú anonymné, chránené, individuálne sa nezverejnia a budú použité výlučne na účely výskumu vo forme súhrnných záverov z analýz. Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa triedenia komunálneho odpadu zamerané na osobné názory, postoje a správanie ako aj všeobecnú časť s údajmi o respondentoch slúžiacich pre kategorizáciu odpovedí. Odpovede na otázky vzťahujte na miesto bydliska (trvalého alebo prechodného), kde platíte poplatky za komunálny odpad a v ktorom sa počas roka najčastejšie zdržujete. Pre pracovníkov samospráv so znalosťou problematiky nakladania s komunálnym odpadom je venovaná osobitná časť, ktorá sa respondentom nepracujúcim v rámci samosprávy nezobrazí.

Privítame, ak by ste sa vedeli alebo chceli k jednotlivým otázkam dodatočne vyjadriť, na čo využite možnosť vlastnej odpovede v závere dotazníka, prípadne hneď v príslušnej otázke v odpovedi "Iné".

Za vašu spoluprácu a úprimné zmysluplné informácie Vám vopred ďakujeme.

Za projektový tím Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

 

 

 

Autor: doc. Ing. Michal Stričík, PhD. a Ing. Monika Čonková, PhD.


komentáre
SHOW ALL
podobné
29.09.2016
V Košiciach pribudlo lokálne platidlo - strieborný 50 dukát
V Košiciach dnes uviedli do obehu strieborný košický 50 dukát. Ide o lokálne platidlo, ktoré sa používa v metropole východu. Na predstavení novej mince sa zúčastnili aj autori jej návrhu Mária Poldaufová a Branislav Ronai.
viac
14.03.2017
Pri testovaní kontajnerov pod zemou postupujú mestá zatiaľ opatrne
Po Liptovskom Mikuláši, Nitre, Trenčíne, Trnave či ďalších mestách to skúšajú s testovaním polopodzemných kontajnerov komunálneho odpadu aj v Košiciach a Piešťanoch.
viac
27.11.2017
Košičania majú prvé podzemné kontajnerovisko
V rámci pilotného projektu modernizácie existujúcich stojísk bolo 27. novembra 2017 odovzdané do užívania prvé podzemné kontajnerovisko na Oštepovej ulici v Mestskej časti Košice-Juh.
viac
13.04.2018
Pri rodinných domoch pribudne 3050 kontajnerov na biologický odpad
Poprad pripravuje rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Na základe výzvy, ktorá bola zameraná na triedený zber odpadov a na ich mechanicko-biologickú úpravu, podala samospráva v októbri 2016 projekt, ktorým sa uchádzala o prostriedky z OP Kvalita životného prostredia.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.54 %