Nedeľa 21.10.2018
Dnes má meniny 
Uršuľa
10°C Bratislava
29.07.2016 09:51

Riadne a mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva


Ilustračná snímka zdroj: www.youtube.com.


Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Starosta obce zvolal prvýkrát v tomto volebnom období mimoriadne zasadnutie nášho obecného zastupiteľstva. Do jeho programu zaradil len dva body, ktoré podľa názoru nás – novozvolených poslancov, môžu byť prerokované aj na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Nebolo kvôli nim potrebné zvolávať mimoriadne rokovanie. Chceli by sme vedieť či a aký je rozdiel medzi riadnym a mimoriadnym zasadnutím obecného zastupiteľstva.

- Rámcová procesná úprava rokovania obecného zastupiteľstva je obsiahnutá v § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Podrobnejšie reguluje rokovanie obecného zastupiteľstva rokovací poriadok tej-ktorej obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Zákon o obecnom zriadení ustanovuje, že obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Je úplne v kompetencii obecného zastupiteľstva určiť si periodicitu svojho rokovania. Obecné zastupiteľstvo pritom musí rešpektovať iba minimálny zákonom stanovený mantinel, a to tri mesiace. Len pre informáciu pripomínam, že od 1. apríla 2010 sa zákonom č. 102/2010 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o obecnom zriadení, predĺžila lehota na základe problémov avizovaných obcami (neúčasť poslancov na zasadnutiach v letných mesiacoch) z pôvodných dvoch mesiacov na súčasné tri mesiace. Avšak základným pravidlom upravujúcim frekvenciu zasadnutí obecného zastupiteľstva je to, že „obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby“. Prax ukazuje, že sú obecné samosprávy, ktorých zasadnutia obecných zastupiteľstiev sú plánované mesačne, ale aj také, ktoré sa konajú len 4-krát za rok. Periodicita zasadnutí je daná spolupôsobením viacerých právnych a aj mimoprávnych faktorov.

Čítajte v Obecných novinách číslo 29-30/2016 na str. 21

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ohováranie starostu. Užitočné rady a informácie - právna poradňa
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
17.10.2016
Starosta nezvolal obecné zastupiteľstvo, hoci sa tak poslanci vopred dohodli
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
18.11.2016
Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
17.10.2017
Starosta – poslanci – obecné zastupiteľstvo
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.23 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.12 %