Sobota 16.02.2019
Dnes má meniny 
Ida, Liana
8°C Bratislava
01.02.2018 08:42

Regulačný úrad pripravuje Jednotné informačné miesto


Ilustračná snímka.


V novembri 2017 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách, v ktorej po upozornení Európskej komisie zrejme už v plnej miere zadefinuje zriadenie tzv. Jednotného informačného miesta (JIM).


V schválenej novele zákona ide o transpozíciu Smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie (2014/61/EÚ), ktorú mala Slovenská republika implementovať do 1. januára 2016, avšak sa omeškala.

JIM, ktoré bude zriadené a prevádzkované Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR (RÚ), by malo  v praxi uľahčiť budovanie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí tým, že sa umožní efektívnejšie využitie existujúcej a plánovanej fyzickej infraštruktúry, a to nielen v oblasti telekomunikácií, ale aj energetiky, odpadových vôd, dopravy a ďalších.

S cieľom efektívne plánovať zavádzanie sietí a zabezpečiť čo najúčinnejšie využívanie tejto infraštruktúry budú mať vďaka JIM subjekty na trhu možnosť bezplatného prístupu k minimálnym informáciám v elektronickej podobe. Tieto informácie budú musieť tzv. „povinné osoby“, čiže ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky a obce najneskôr do 30. júna 2018 nahlásiť na RÚ, ktorý ich spracuje a sprístupní telekomunikačným podnikom.

Systém bude zároveň zhromažďovať aj informácie o pripravovaných stavbách, ktoré môžu subjektom na trhu poslúžiť na budovanie ich vlastnej siete na poskytovanie širokopásmového pripojenia. Údaje preto pre účely tohto systému budú musieť poskytnúť aj prevádzkovatelia telekomunikačných sietí. RÚ budú zo strany povinných osôb poskytnuté tieto informácie o existujúcej infraštruktúre:

a) základné technické parametre a určenie druhu fyzickej infraštruktúry,

b) umiestnenie fyzickej infraštruktúry vymedzené obcou, katastrálnym územím a číslom parcely,

c) údaje o súčasnom využívaní fyzickej infraštruktúry a 

d) údaje kontaktnej osoby prevádzkovateľa siete v rozsahu meno, priezvisko, adresa na doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.

V budúcnosti budú mať  všetky povinné osoby povinnosť informovať správcu systému (RÚ) o každej získanej aktualizácii informácií a každej novej informácii vždy do dvoch mesiacov odo dňa jej získania, inak im budú hroziť pokuty od 200 eur do 1% z obratu z predchádzajúceho účtovného obdobia. Prínosom pre všetky strany by mala byť eliminácia zbytočných stavebných prác a súvisiacich správnych konaní, ušetrenie finančných prostriedkov na strane poskytovateľov služieb širokopásmového pripojenia, a teda rozšírenie a urýchlenie prístupu ľudí k vysokorýchlostnému internetu.

Obecné noviny č. 3-4/2018

 

Autor: Za CTF pripravil: Ing. Matej STUŠKA


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.05.2016
Nové informačné centrum má podporiť cestovný ruch v regióne
Nové informačné centrum otvorili aktivisti počas uplynulého víkendu v rámci projektu Dukla destination vo Svidníku. Súčasťou projektu je i webový portál www.dukladestination.com, ktorý slúži ako aktívny internetový sprievodca.
viac
31.05.2016
Ministerstvo vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe
Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana.
viac
02.09.2016
Rekonštrukcia ušetrí mestu vyše stotisíc eur ročne
Liptovskomikulášska radnica získala maximálnu výšku príspevku na projekt zníženia energetickej náročnosti objektu mestského úradu, takmer dva milióny eur. V súčasnosti už v plnom nasadení pracujú stavbári na rekonštrukcii.
viac
30.11.2016
Open Days Europe Direct 2016 na Úrade TSK
Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Kongresovej sále bude konať podujatie s názvom Open Days v Europe Direct 2016, ktoré je určené pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.82 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %