Štvrtok 27.06.2019
Dnes má meniny 
Ladislav, Ladislava
°C
25.03.2016 10:00

Regionálny snem Združenia miest a obcí hornej Oravy: Pred nami sú vážne výzvy


Členovia ZMOHO počas zasadnutia. (Foto: archív)


V Oravskom Bielom Potoku sa 1. marca na svojom XIV. sneme zišli členovia Združenia miest a obcí hornej Oravy. Na sneme sa zúčastnili predstavitelia 13 členských obcí a šesť hostí. Združenie miest a obcí Slovenska na sneme zastupoval jeho výkonný podpredseda Jozef Turčány.


Snem otvoril predseda ZMOHO, starosta Zabiedova Ján Banovčan. Následne na pôde hostiteľskej obce účastníkov snemu a hostí privítal starosta Oravského Bieleho Potoka Ján Kaššák, ktorý im poprial užitočné a plodné rokovanie. Ako prvý bod prítomní jednomyseľne schválili program rokovania snemu a zvolili návrhovú komisiu v zložení Daniela Tretinová (starostka Čimhovej), Dušan Ondrík (starosta Vitanovej) a Marián Ujmiak (starosta Brezovice).

Základné smery a úlohy ZMOHO na rok 2016

ZMOHO sa bude vo svojej činnosti v roku 2016 zameriavať na nasledovné:

- Prenášanie uznesení orgánov ZMOS do činnosti ZMOHO a naopak, presadzovanie odôvodnených návrhov, postupov a pripomienok ZMOHO v orgánoch ZMOS.

- Aktívne zapojenie združenia do diskusií týkajúcich sa avizovanej komunálnej reformy s cieľom rešpektovania zásady samosprávnosti, dobrovoľnosti a ustanovení Európskej charty samosprávy.

- Podpora snáh ZMOS o legislatívne ošetrenie financovania preneseného výkonu štátnej správy a posilňovanie ekonomickej nezávislosti samosprávy.

- Pokračovanie v úzkej spolupráci s orgánmi ZMOS, aktívna účasť na 27. sneme ZMOS a napĺňanie jeho záverov v činnosti samospráv v regióne.

- Riešenie spoločných problémov prizývaním kompetentných osôb na zasadnutia.

Koordinácia postupov, spoločné aktivity, vzájomná pomoc a výmena skúseností pri kvalifikovanom výkone originálnych aj prenesených kompetencií obcí a miest a pri efektívnom čerpaní štrukturálnych fondov v novom programovom období EÚ.

Viac v Obecných novinách 11-12/2016 na str. 4.

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.05.2017
Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS
V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.
viac
18.05.2017
Druhý deň rokovania 28. snemu ZMOS
Druhý deň rokovania 28. snemu 18. mája otvoril podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí, starosta Santovky Ľubomír Lörincz. Zo zdravotných dôvodov v úvodnej časti rokovania nebol prítomný predseda ZMOS Michal Sýkora.
viac
22.03.2018
Budúcnosť našich miest a obcí spočíva v rozvíjaní toho, čo nás spája
V obci Čimhová sa 6. marca na svojom XVI. sneme zišli členské mestá a obce regionálneho Združenia miest a obcí hornej Oravy. Na zasadaní sa zúčastnilo 13 členov združenia a 16 hostí. Združenie miest a obcí Slovenska na rokovaní zastupoval výkonnýpodpredseda ZMOS Jozef Turčány.
viac
22.03.2018
ZMODO sa chce tento rok venovať najmä oblasti cestnej infraštruktúry na Orave
Hlavnou témou marcového snemu Združenia miest a obcí dolnej Oravy (ZMODO) vo Veličnej v okrese Dolný Kubín bolo schválenie rozpočtu a určenie základných úloh na najbližšie obdobie. Združenie sa chce tento rok venovať najmä oblasti cestnej infraštruktúry na Orave.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
76.96 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.28 %