Utorok 23.04.2019
Dnes má meniny 
Vojtech
°C
15.05.2018 09:28

Projekt Zelená domácnostiam pomáha nahradiť uhlie obnoviteľnými zdrojmi energie


Kotly na biomasu zaťažujú životné prostredie podstatne menej ako kotly na uhlie.


Domácnosti, ktoré chcú už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, môžu o príspevok z národného projektu Zelená domácnostiam najbližšie požiadať v špeciálnom kole 22. mája 2018.


Prevádzka tepelných čerpadiel, ale aj moderných nízkoemisných kotlov na drevo zaťažuje životné prostredie podstatne menej ako spaľovanie uhlia v starých kotloch. Zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú preto vhodným ekologickým riešením predovšetkým v oblastiach, kde sa dodnes vykuruje prevažne uhlím, pretože tam nie je dostupný zemný plyn. Takýchto obcí je na Slovensku vyše 600, v ďalších je plynofikácia len na časti územia. Cieľom samostatného kola je okrem iného upozorniť na možnosť získať príspevok aj domácnosti, ktoré o nahradení kotlov na uhlie doteraz neuvažovali.

Do 50 % nákladov

Finančné príspevky môžu domácnostiam pokryť do 50 % nákladov na inštaláciu štyroch druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podporu možno tento rok ešte získať na inštalácie kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov, v predchádzajúcich kolách boli vydávané poukážky aj na fotovoltické panely. Pilotný národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Zelená domácnostiam tento rok končí. Od decembra 2015, kedy bol projekt spustený, využilo poukážky v hodnote 27,5 milióna € vyše 12,5-tisíc domácností. Aktuálne sa pripravuje už 24. kolo.

Najvyššia alokácia tento rok

Pravdepodobnosť, že domácnosti v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja v máji získajú poukážku na kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo,. je vysoká. Na špeciálne kolo sú vyčlenené až 4 milióny €. Vydaných by malo byť vyše 1 600 poukážok. „Pre špeciálne kolo sme tento rok vyčlenili najvyššiu alokáciu. Suma je dostatočne vysoká, aby boli v danom termíne uspokojení všetci záujemcovia. Treba si len včas a dôsledne vybrať vhodné zariadenie a dohodnúť sa vopred so zhotoviteľom, aby bol schopný zariadenie do troch mesiacov nainštalovať, uviesť do prevádzky a požiadať o preplatenie poukážky," zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Dlhšie koloKolo bude vyhlásené 22. mája 2018 od 15.00 h. Aby mohlo o poukážku prostredníctvom webovej stránky zelenadomacnostiam.sk  požiadať čo najviac záujemcov, predĺži sa trvanie kola na 72 hodín. Kolo tak bude uzatvorené najneskôr po uplynutí tejto lehoty, prípadne skôr po prekročení vyčlenenej alokácie o 10 percent. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke projektu. Záujemcovia o príspevok môžu využiť aj bezplatné energetické poradenstvo, ktoré agentúra poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Ekologická náhrada za uhlie

Kotly na biomasu sú riešením pre tých, ktorým pri zabezpečovaní tepla veľmi záleží na čo najnižších investičných a prevádzkových nákladoch. Podmienkou samozrejme je, aby mali v blízkosti cenovo dostupné palivo, teda drevo, pelety alebo štiepku. Moderné kotly majú aj finančné výhody. Palivo je v nich využívané podstatne efektívnejšie, vďaka čomu sa ho spotrebuje menej. Navyše palivové drevo bolo vždy výrazne lacnejšie ako uhlie a aj rozdiel v cene uhlia a peliet je už minimálny. Maximálna výška poukážky na kotol na biomasu v rodinnom dome je 1 500 €. Finančný príspevok na kotol na biomasu dostanú len tie domácnosti, ktoré ním nahradia zariadenie na fosílne palivá.

Čerpadlo usporí dve tretiny

Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby alebo rekonštruované rodinné domy, ktoré sú už zateplené alebo majú vymenené okná, vďaka čomu im postačuje na vykurovanie menej energie. Investícia do čerpadla je zaujímavá najmä v lokalitách, kde nie je plynofikácia a majitelia sú odkázaní na podstatne drahšiu elektrinu. Vďaka čerpadlám môžu pri vhodnom návrhu ušetriť až dve tretiny nákladov na teplo. Tepelné čerpadlo získava energiu zadarmo zo vzduchu, vody či zeme. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vďaka príspevku ich môžu domácnosti znížiť až o 3 700 € na inštaláciu.

Zvýšiť výkon OZE

Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je využiť vyčlenených 45 miliónov € tak, aby sa na Slovensku čo najviac zvýšil inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach. Kotly a čerpadlá k tomuto cieľu prispievajú podstatne viac. Pri ďalších dvoch podporovaných zariadeniach, ktorými sú solárne kolektory a fotovoltické panely, je totiž podpora na 1 kW výkonu vyššia. Momentálne je celkový inštalovaný výkon podporených zariadení pri preplatených poukážkach 87,7 MW.

Ďalšie kolo v júni

Nasledujúce kolo projektu bude určené pre tri druhy oprávnených zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Vyhlásené bude 26. júna 2018. Aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna €. Alokácia bude pred kolom navýšená o ďalšie prostriedky, ktoré zostanú voľné z nevyužitých poukážok.

Pokračovanie projektu

Do decembra 2018, kedy pilotný projekt končí, by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 5 600 podporených zariadení. Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V druhom polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.

Autor: (Sylvia Pálková, SIEA)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.05.2016
Štát momentálne neuvažuje o finančných náhradách pre reštituentov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja momentálne o poskytovaní finančných náhrad reštituentom v Bratislave, namiesto náhradných nájomných bytov, neuvažuje.
viac
21.02.2017
Slováci vykurujú domácnosti až o štyri stupne viac ako je európsky štandard
V slovenských domácnostiach bežne nameriame až o štyri stupne viac ako je európsky štandard. Vyplýva to z interného prieskumu spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., ktorá tento rok zrealizovala odpočty údajov o spotrebe tepla pre viac ako 110 000 domácností.
viac
03.06.2017
Byť EKO je in, buďte EKO aj vy
Portál Energie v spolupráci s mestom Žilina pozývajú na 4. ročník osvetového podujatia DENS 2017, ktorého cieľom je propagácia trvalo udržateľného rozvoja. Podujatie sa uskutoční v Žiline na Nám. A. Hlinku v pondelok 5. júna 2017 v čase od 10. do 17. hodiny a je zamerané na všetky generácie.
viac
25.07.2018
Posledné 26. kolo z pilotného projektu Zelená domácnostiam štartuje onedlho
Posledné tohtoročné milióny EUR na tepelné zariadenia potešia príjemcov. Posledné kolo projektu Zelená domácnostiam v tomto roku, v celkovom poradí už 26.,vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) na utorok 7. augusta 2018 o 15.00 hod.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.48 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.69 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.83 %