Piatok 24.05.2019
Dnes má meniny 
Ela
°C
23.01.2018 12:18

Primátor vyhlásil grantové kolo v oblasti kultúry a záujmovej činnosti


Trenčín.


Grantové kolo na podporu aktivít v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2018 vyhlásil primátor mesta Richard Rybníček v súlade so Všeobecne-záväzným nariadením Mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín“.


Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Žiadosti - Žiadosť o dotáciu - kultúrne podujatia a projekty i Žiadosť o dotáciu - záujmová umelecká činnosť treba odovzdať v podateľni Mestského úradu Trenčín na Mierovom námestí 2 (v pracovných dňoch pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h) alebo zaslať poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

Úplnú žiadosť s rozpočtom projektu je potrebné zaslať aj v elektronickej podobe na mailovú adresu kultura@trencin.sk. Je neoddeliteľnou súčasťou písomnej žiadosti. V grantovom kole budú podporené iba projekty, ktoré budú zrealizované do konca roka 2018.

Uzávierka prijímania žiadostí je v utorok 20. februára 2018.

Na rokovanie komisie kultúry a cestovného ruchu budú predložené len kompletne a čitateľne vyplnené žiadosti so všetkými povinnými prílohami.

Bližšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií, ich používania a zúčtovania, tlačivá žiadostí spolu s informáciami o ich vyplnení, ako aj presné znenie VZN 7/2012 sú k dispozícii na webovej stránke www.trencin.sk alebo na útvare Kultúrno-informačných služieb MsÚ v Trenčíne, tel. 032 / 6504 710.

Autor: (MsÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.02.2017
Košice vyčlenili viac financií na rozvoj kultúry
V grantovej výzve na podporu rozvoja kultúry pre rok 2017 pripravilo mesto Košice vyššiu čiastku ako po minulé roky – celkovo 250 000 eur.
viac
03.10.2017
Žiadatelia o dotácie na rok 2018 musia doručiť žiadosti do 30. októbra
Mesto Poprad upozorňuje potenciálnych žiadateľov o dotácie na všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely, že v zmysle Všeobecne-záväzného nariadenia č.7/2016 je žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 potrebné doručiť do podateľne MsÚ v Poprade v termíne najneskôr do 30. októbra 2017.
viac
11.01.2018
Bratislava podporí kultúrne a spoločenské projekty sumou 369 000 eur
Hlavné mesto vyčlenilo v rozpočte na rok 2018 na podporu kultúry cez grantový program Ars Bratislavensis sumu 180 000 eur. V rámci Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity prerozdelí Bratislava na projekty ďalších 189 000 eur.
viac
22.01.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil v piatok 19. januára 2018, na svojom webovom sídle www.kultminor.sk novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.05 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %