Nedeľa 21.10.2018
Dnes má meniny 
Uršuľa
10°C Bratislava
30.01.2018 08:00

Preveria sociálne zariadenia či efektivitu lesného a odpadového hospodárstva


Ilustračná snímka: euractiv.sk


Najvyšší kontrolný úrad SR plánuje v tomto roku uskutočniť 23 kontrolných akcií, vypracovať šesť predbežných štúdií a tri analytické správy, v rámci ktorých preverí celkovo 293 subjektov.


Už minuloročná kontrola systému uzatvárania a plnenia zmlúv identifikovala viaceré riziká v oblasti zazmluvňovania právnych, analytických či poradenských služieb zo strany štátnych inštitúcií. Aj z tohto dôvodu kontrolóri zhodnotia opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach služieb, a zároveň preveria kvalitu dodaného predmetu zmluvy kontrolovaným subjektom a postup jeho ďalšieho využitia.

V oblasti školstva NKÚ SR preverí financovanie a čerpanie financií na jednotlivé projekty naviazané na vedecké parky a výskumné centrá, a zároveň, či poskytnuté prostriedky splnili svoj účel. Na základe vypracovanej predbežnej štúdie si kontrolóri posvietia na poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov. Cieľom kontroly je poukázať na to, do akej miery sa napĺňajú strategické ciele v starostlivosti o seniorov v pobytových zariadeniach.

Najvyššia kontrolná inštitúcia spúšťa v tomto roku komplexnú kontrolu zameranú na hospodárenie nielen štátnych, ale aj mestských a obecných lesov. Kontrolóri sa sústredia na hospodárenie štátnych podnikov, nakladanie s drevom a obhospodarovanie lesov, ako aj realizáciu politiky lesného hospodárstva a plnenie úloh, vyplývajúcich z Národného programu využitia potenciálu dreva SR a Národného lesníckeho programu SR, či na program starostlivosti o lesy.

Kontrolóri sa zamerajú aj na efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a na plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade. Ďalšia kontrola environmentálneho zamerania súvisí s vyhodnotením stavu zavedenia opatrení ochrany pred povodňami na rôznych úrovniach.

V oblasti samosprávy kontrolóri preveria hospodárnosť a účinnosť zavádzania projektu Dátového centra obcí a miest, ako aj obnovy a modernizácie verejného osvetlenia samospráv. V tejto súvislosti budú vyhodnocovať dosiahnuté úspory elektrickej energie.

Kontrolóri plánujú v roku 2018 vykonať osem kontrol súladu, sedem kombinovaných kontrol výkonnosti a súladu, tri kontroly výkonnosti, rovnaký počet kontrol v kombinácii súladovej, výkonnostnej a finančnej kontroly a dve kombinované kontroly súladu a finančnej kontroly. V rámci nich úrad zrealizuje dve medzinárodné kontrolné akcie zamerané na pripravenosť slovenskej vlády zaviesť Agendu OSN 2030 a na plnenie troch vybraných čiastkových cieľov v oblasti vedeckého výskumu a environmentálnej politiky.

Druhá medzinárodná kontrola prebehne v spolupráci s NKÚ ČR. Snahou kontrolórov bude poukázať na dôležitosť uplatňovania antidumpingových a vyrovnávacích ciel ako nástroja ochrany domáceho trhu, ako aj na vyhodnotenie účinnosti opatrení politík EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Obecne noviny č. 3-4/2018

Autor: (Zdroj: nkú)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.12.2016
„Vianočné srdce Zelenej župy 2016“
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pozýva na vianočné trhy, ktoré začali dnešným dňom (5. 12.) na Úrade TSK.
viac
17.07.2017
Ministerstvo kontrolovalo denné stacionáre
Približne 90 % z kontrolovaných denných stacionárov nespĺňa zákonné podmienky. Zistili to zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí navštívili 121 stacionárov prevažne v Prešovskom a v Košickom kraji. Zariadeniam, kde boli odhalené závažné porušenia, rezort vypovie zmluvy.
viac
16.11.2017
MŽP začne budovať nový Informačný systém odpadového hospodárstva
Nový systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu.
viac
01.12.2017
Jednu z kategórií v súťaži Zlatý mravec vyhrala aj spoločnosť z Handlovej
Vo štvrtok (23. novembra) sa v rámci medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2017, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, udeľovali ceny laureátom 12. ročníka súťaže Zlatý mravec 2017. Víťazom v kategórií Komunálne odpadové hospodárstvo sa stala spoločnosť HATER-HANDLOVÁ spol. s r. o..
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.23 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.66 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.12 %