Nedeľa 17.02.2019
Dnes má meniny 
Miloslava
12°C Bratislava
24.09.2018 09:50

Na Slovensku máme tri ekodukty, pribudnú ďalšie


Vďaka výstavbe ekoduktov sa znížil úhyn zveri v roku 2017 oproti roku 2016 o 11,4 %.


Zelené mosty pre zver by mali vzniknúť v dvoch pilotných územiach – Kysuce, Malá Fatra a Strážovské vrchy na severozápade Slovenska a územie od Cerovej vrchoviny až po ukrajinskú hranicu na juhovýchode Slovenska.


NDS sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov.

Národná diaľničná spoločnosť je súčasťou ambiciózneho projektu TRANSGREEN (Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody), ktorého cieľom je zaviesť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v rámci karpatských krajín. Spoločne s partnermi z Česka, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny sme sa stretli v Bratislave, s cieľom posilniť medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu pri plánovaní dopravnej infraštruktúry krajín Karpatského regiónu, ktorý je rozsiahlym horským celkom strednej a východnej Európy s množstvom chránených území. 

 „Účasť NDS v projekte Transgreen považujem za skvelú príležitosť poučiť sa zo skúseností našich partnerov a podeliť sa s nimi o skúsenosti zo Slovenska. Poučné sú pre nás tie pozitívne aj negatívne (tzv. good and bad practice) a spoliehame sa, že najviac sa naučíme na reálnych situáciách. S využitím týchto skúseností chceme budovať na Slovensku dopravnú infraštruktúru, ktorá bude klásť osobitný dôraz na ekologické koridory a ekológiu ako takú,“ vyhlásil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. 

Pilotné územia na Slovensku

Keďže veľké líniové stavby, ktoré sa postupne budujú naprieč krajinou, sa často dotýkajú cenných území a pretínajú migračné trasy živočíchov, chceme  aj týmto stretnutím prispieť ku konkrétnym návrhom „zelených” opatrení, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory.   

„Horské oblasti sú z pohľadu vplyvu dopravy zraniteľnejšie ako iné typy krajiny. Diaľnice a vysokorýchlostné cesty predstavujú pre väčšinu živočíchov neprekonateľnú bariéru. Zvieratá ostávajú izolované v určitom priestore, čo im znemožňuje možnosť krížiť sa s jedincami iných populácií. Týka sa to najmä veľkých šeliem, ako je medveď, rys a vlk. Z dlhodobého hľadiska to môže mať fatálne dôsledky na prežívanie druhu ako takého. Na miestach križovania migračných trás s dopravnou  infraštruktúrou vznikajú kolízne miesta, ktoré sú nebezpečné nielen pre zvieratá, ale aj pre vodičov,“ uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Mapovanie pohybu zveri

Doposiaľ sa v rámci projektu uskutočnil zber  a analýza administratívnych a vedeckých poznatkov zo štyroch  pilotných území, ktoré sa overili priamo v teréne. Výstupom je Hĺbková analýza každého pilotného územia, čo je  štúdia, ktorá obsahuje identifikáciu a popis konkrétnych ekologických koridorov v pilotnom území. V týchto územiach sa počas jedného roka s pomocou fotopascí realizovalo mapovanie pohybu živočíchov popri vybraných úsekoch ciest  a ich úmrtnosť spôsobená dopravnými prostriedkami. 

Dôležité opatrenia

Dôsledkom nepriechodnosti komunikácie pre zver vznikajú dopravné nehody s negatívnymi vplyvmi na životy a zdravie obyvateľov, úhyn živočíchov a ekonomické škody na dopravných prostriedkoch ako aj na majetku NDS. 

Realizáciou opatrení eliminujúcich stret zveri a dopravných prostriedkov, napríklad aj budovaním a opravou oplotenia, dochádza k znižovaniu úhynu zveri na diaľniciach a rýchlostných cestách. V súčasnej dobe máme oplotené takmer všetky úseky prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest okrem tých, kde prebieha investičná činnosť. V roku 2017 sme opravili 7,430 km oplotenia. Doposiaľ v tomto roku sme zrealizovali takmer 2,4 km nového oplotenia a opravili viac ako 1,3 km oplotenia, ktoré bráni lesnej zveri dostať sa na cestu. 

 Jedným z riešení ako môžu živočíchy neprekonateľnú bariéru vo forme diaľkovej komunikácie zdolať, sú ekodukty. Na Slovensku sú v súčasnosti vybudované 3 ekodukty, tzv. „zelené mosty“ D1 Mengusovce - Jánovce, ďalší je na úseku D1 Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján.  

Ďalší zelený most 

Potreba vybudovania ekoduktu vznikla aj pri obci Svrčinovec na už zrealizovanom úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Táto diaľničná stavba totiž zasahuje do terestrického biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver lokalizovaného medzi obcou Svrčinovec a štátnou hranicou SR/ČR. Výstavba tohto zeleného mosta je aktuálne v príprave, začiatkom roka 2019 je plánované vyhlásenie verejného obstarávania na jej zhotoviteľa.

Autor: (ts – NDS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.04.2016
Novú službu v Rači – Zelený taxík – využilo za dva dni 19 domácností
V snahe predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách pripravila mestská časť Rača pre svojich občanov službu, tzv. Zelený taxík.
viac
07.07.2016
Električková trať na Starom moste bude spustená už v piatok
Prevádzka petržalskej električkovej trate bude spustená už v piatok 8. júla.
viac
14.11.2016
Problémy s diviakmi by mal vyriešiť ich plánovaný odstrel a plašenie
Problémy s premnoženými diviakmi v Prievidzi by mal vyriešiť ich plánovaný odstrel a plašenie. Metropola hornej Nitry registruje ťažkosti s touto divou zverou už dlhodobo, diviaky sa pohybovali na sídlisku Kopanice, v parkoch i centre mesta, pričom spôsobili aj viacero škôd.
viac
18.08.2018
Nórska veľvyslankyňa ocenila zelené opatrenia Zvolena
Zvolen navštívila v utorok 14. 8. doobeda nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistad, ktorá si prezrela výsledky zeleného projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.82 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.17 %