Štvrtok 23.05.2019
Dnes má meniny 
Želmíra
°C
24.09.2018 09:50

Na Slovensku máme tri ekodukty, pribudnú ďalšie


Vďaka výstavbe ekoduktov sa znížil úhyn zveri v roku 2017 oproti roku 2016 o 11,4 %.


Zelené mosty pre zver by mali vzniknúť v dvoch pilotných územiach – Kysuce, Malá Fatra a Strážovské vrchy na severozápade Slovenska a územie od Cerovej vrchoviny až po ukrajinskú hranicu na juhovýchode Slovenska.


NDS sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov.

Národná diaľničná spoločnosť je súčasťou ambiciózneho projektu TRANSGREEN (Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody), ktorého cieľom je zaviesť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v rámci karpatských krajín. Spoločne s partnermi z Česka, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny sme sa stretli v Bratislave, s cieľom posilniť medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu pri plánovaní dopravnej infraštruktúry krajín Karpatského regiónu, ktorý je rozsiahlym horským celkom strednej a východnej Európy s množstvom chránených území. 

 „Účasť NDS v projekte Transgreen považujem za skvelú príležitosť poučiť sa zo skúseností našich partnerov a podeliť sa s nimi o skúsenosti zo Slovenska. Poučné sú pre nás tie pozitívne aj negatívne (tzv. good and bad practice) a spoliehame sa, že najviac sa naučíme na reálnych situáciách. S využitím týchto skúseností chceme budovať na Slovensku dopravnú infraštruktúru, ktorá bude klásť osobitný dôraz na ekologické koridory a ekológiu ako takú,“ vyhlásil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. 

Pilotné územia na Slovensku

Keďže veľké líniové stavby, ktoré sa postupne budujú naprieč krajinou, sa často dotýkajú cenných území a pretínajú migračné trasy živočíchov, chceme  aj týmto stretnutím prispieť ku konkrétnym návrhom „zelených” opatrení, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory.   

„Horské oblasti sú z pohľadu vplyvu dopravy zraniteľnejšie ako iné typy krajiny. Diaľnice a vysokorýchlostné cesty predstavujú pre väčšinu živočíchov neprekonateľnú bariéru. Zvieratá ostávajú izolované v určitom priestore, čo im znemožňuje možnosť krížiť sa s jedincami iných populácií. Týka sa to najmä veľkých šeliem, ako je medveď, rys a vlk. Z dlhodobého hľadiska to môže mať fatálne dôsledky na prežívanie druhu ako takého. Na miestach križovania migračných trás s dopravnou  infraštruktúrou vznikajú kolízne miesta, ktoré sú nebezpečné nielen pre zvieratá, ale aj pre vodičov,“ uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Mapovanie pohybu zveri

Doposiaľ sa v rámci projektu uskutočnil zber  a analýza administratívnych a vedeckých poznatkov zo štyroch  pilotných území, ktoré sa overili priamo v teréne. Výstupom je Hĺbková analýza každého pilotného územia, čo je  štúdia, ktorá obsahuje identifikáciu a popis konkrétnych ekologických koridorov v pilotnom území. V týchto územiach sa počas jedného roka s pomocou fotopascí realizovalo mapovanie pohybu živočíchov popri vybraných úsekoch ciest  a ich úmrtnosť spôsobená dopravnými prostriedkami. 

Dôležité opatrenia

Dôsledkom nepriechodnosti komunikácie pre zver vznikajú dopravné nehody s negatívnymi vplyvmi na životy a zdravie obyvateľov, úhyn živočíchov a ekonomické škody na dopravných prostriedkoch ako aj na majetku NDS. 

Realizáciou opatrení eliminujúcich stret zveri a dopravných prostriedkov, napríklad aj budovaním a opravou oplotenia, dochádza k znižovaniu úhynu zveri na diaľniciach a rýchlostných cestách. V súčasnej dobe máme oplotené takmer všetky úseky prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest okrem tých, kde prebieha investičná činnosť. V roku 2017 sme opravili 7,430 km oplotenia. Doposiaľ v tomto roku sme zrealizovali takmer 2,4 km nového oplotenia a opravili viac ako 1,3 km oplotenia, ktoré bráni lesnej zveri dostať sa na cestu. 

 Jedným z riešení ako môžu živočíchy neprekonateľnú bariéru vo forme diaľkovej komunikácie zdolať, sú ekodukty. Na Slovensku sú v súčasnosti vybudované 3 ekodukty, tzv. „zelené mosty“ D1 Mengusovce - Jánovce, ďalší je na úseku D1 Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján.  

Ďalší zelený most 

Potreba vybudovania ekoduktu vznikla aj pri obci Svrčinovec na už zrealizovanom úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Táto diaľničná stavba totiž zasahuje do terestrického biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver lokalizovaného medzi obcou Svrčinovec a štátnou hranicou SR/ČR. Výstavba tohto zeleného mosta je aktuálne v príprave, začiatkom roka 2019 je plánované vyhlásenie verejného obstarávania na jej zhotoviteľa.

Autor: (ts – NDS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.04.2016
Novú službu v Rači – Zelený taxík – využilo za dva dni 19 domácností
V snahe predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách pripravila mestská časť Rača pre svojich občanov službu, tzv. Zelený taxík.
viac
10.06.2016
Trofej muflóna zo zvernice Mrázov je druhou najsilnejšou trofejou na svete
Najlepšie poľovnícke trofeje zo Slovenska i zahraničia, poľovnícku kultúru, históriu a tradície predstavuje poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda, ktorá potrvá do nedele 12. júna na nitrianskom výstavisku.
viac
10.08.2016
Výstavba križovatky Blatné odhalila unikátny nález
Výstavba diaľničnej križovatky Blatné na D1 odhalila pri archeologickom prieskume unikátny nález. Ide o sídlisko z obdobia neolitu (mladšej doby kamennej) z čias 4000 až 5000 rokov pred Kristom. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
viac
18.08.2018
Nórska veľvyslankyňa ocenila zelené opatrenia Zvolena
Zvolen navštívila v utorok 14. 8. doobeda nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistad, ktorá si prezrela výsledky zeleného projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.05 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %