Utorok 14.08.2018
Dnes má meniny 
Mojmír
24°C Bratislava
15.11.2017 09:28

Na čo by si v súčasnosti mali dať obce pozor pri uzatváraní zmlúv s OZV?


Ilustračná snímka.


Do konca roka majú obce a mestá možnosť uzatvoriť zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV). Ide o tie obce, ktoré buď o ukončenie zmlúv s predchádzajúcimi OZV požiadali do konca septembra 2017 alebo ktorým, naopak, OZV vypovedali zmluvy.


Je dôležité pripomenúť, že voči trom z jedenástich OZV viedlo Ministerstvo životného prostredia SR konania o zrušenie autorizácií na ich výkon. Ako ON v minulom mesiaci envirorezort informoval, išlo o Slovmas, a. s., Reccolection system, s. r. o. a ZEO Slovakia, s. r. o. Naopak, voči trom ďalším (E-cycling, s. r. o., ELEKOS, združenie a Recyklogroup, a. s.) ministerstvo niekoľkomesačné konania ukončilo so záverom, že žiadnej z nich nebola odňatá licencia.

Pokúsme sa pri výbere vhodnej OZV vychádzať z hospodárskych výsledkov roku 2016 v jednotlivých OZV tak ako ich povinne zo zákona zverejnili.

 

 

Vlastné imanie – prejav dôveryhodnosti

Ekonómovia za základ životaschopnosti a prejav dôveryhodnosti firmy považujú dosiahnutie kladných čísiel jej vlastného imania. Odpovedať si na otázku, či má byť v kladných alebo záporných číslach je jednoduché i jasné. Pre prvotné posúdenie platí, že napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov hovorí jasne: obchodná spoločnosť so záporným vlastným imaním a aspoň dvoma veriteľmi je povinná podať sama na seba návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedela alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohla dozvedieť o tejto skutočnosti. Niektoré OZV, vyplývajúc z tabuľky, tak neurobili napriek tomu, že vykázali záporné čísla v kolónke „vlastné imanie„ v roku 2016.

 

Hospodársky výsledok

Výsledok minuloročného hospodárenia je dôležitý, keďže meria výsledok hospodárenia OZV za rok 2016. Predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi organizácie. Hospodársky výsledok s mínusovými výsledkami uvádzajú tri OZV.

 

Dôveryhodnosť stúpa s rastom rizikových faktorov

Neodškriepiteľné však ostane, že so zápornými číslami z kolónok „vlastné imanie“ a zároveň aj „výsledok hospodárenia“ sa nedôveryhodnosť firmy podstatne zvyšuje. Z tabuľky je zrejmé, že ide o tri OZV. Tento fakt možno prirovnať hoci k informácii kardiológa, ktorý pacienta zoznamuje s rizikovými faktormi ohľadne srdcovocievnych chorôb: „Ak trpíte vysokým tlakom, je to riziko. Podobne aj keď trpíte cukrovkou. Ak však máte permanentne zvýšený tlak a aj cukor v krvi, potom vaše riziko z postihnutia infarktom myokardu alebo mozgovej príhody podstatne vzrástlo!“

 

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.11.2016
Nové financovanie zberu a odvozu triedeného odpadu sa zabieha
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý odštartoval 1. júla, napreduje, potrebuje však „utriasť“ a zabehnúť sa.
viac
24.11.2016
Čo bude s obcami a mestami, ktorým OZV vypovedali zmluvy?
Ešte koncom septembra sa dve najväčšie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK a NATUR-PACK (spolu vyše 92 percent na trhu OZV) rozhodli od januára 2017 vypovedať alebo neobnoviť zmluvy o ďalšej spolupráci s niektorými obcami a mestami.
viac
25.11.2016
Nadišiel už na Slovensku čas podzemných kontajnerov?
„Pri praktickom riešení problémov s odpadmi zaostáva Slovensko za Českom o približne 20 rokov,“ konštatuje riaditeľka Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK Hana Nováková.
viac
20.12.2016
Denne posúvame odpadovú gramotnosť, aby Slováci triedili viac
Od septembra zatiaľ preškolených 206 základných a 234 materských škôl – taká je bilancia organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK o ozrejmovaní správneho separovania odpadov v slovenských domácnostiach a všetkého čo s tým súvisí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.77 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.23 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.99 %