Pondelok 16.09.2019
Dnes má meniny 
Ľudmila
°C
27.05.2019 11:30

MK SR: Novela zákona o dotáciách má odstrániť problémy z aplikačnej praxe


Ilustračná snímka (tasr)


Vytvoriť jasnejšie pravidlá a spresniť podmienky je cieľom návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort pripomína, že potreba novely vychádza i z problémov v doterajšej aplikačnej praxi.


Odstrániť ich má najmä precizovanie ustanovení zákona i presnejšie zadefinovanie subjektov, ktoré môžu byť žiadateľmi o poskytnutie dotácie. Novela takisto spresňuje sankcie za porušenie povinností, má tiež i znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie. “Žiadateľ o poskytnutie dotácie už nebude vybrané údaje preukazovať ministerstvu kultúry predložením dokladov, ale tieto údaje ministerstvo kultúry získa samo z informačných systémov verejnej správy,“ uvádza v tejto súvislosti v predkladacej správe MK.       

Novela v oblasti možného účelu dotácie rozdeľuje kategórie obnovy kultúrnych pamiatok a ochrany pamiatkového fondu, zároveň tiež precizuje, že v prípade účelu dotácie na podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sa rozumie „kultúrna aktivita pripravená a vykonávaná týmito osobami alebo skupinami a kultúrna aktivita organizovaná a zabezpečovaná iným subjektom pre tieto osoby alebo skupiny“.       

Podľa novely musí žiadateľ, ktorý udelenú dotáciu použije v rozpore s účelom použitia, prostriedky vrátiť. V prípade nedodržania termínu vyúčtovania, prípadne nepredloženia ďalších dokladov preukazujúcich dohodnutú realizáciu projektu podporeného dotáciou, je žiadateľ povinný zaplatiť dve percentá z poskytnutej dotácie. Ak bezodkladne neoznámi ministerstvu zmeny týkajúce sa jeho právneho postavenia, či vlastníctva alebo správy národnej kultúrnej pamiatky, na obnovu ktorej žiada dotáciu, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5000 eur.       

Novela by mala začať platiť v roku 2020, presný termín v návrhu nie je uvedený.       

Návrh novely podrobili kritike LGBTI organizácie. Podľa nich rezort predkladá legislatívnu úpravu bez akejkoľvek konzultácie, „poza chrbát dotknutých subjektov“. Iniciatíva Inakosť, Dúhový PRIDE Bratislava a Divadlo Nomantinels to vnímajú ako dôkaz, že „snaha ministerky Laššákovej o dialóg je neúprimná a hraná“.       

LGBTI komunite sa nepáči zavedenie novej definície kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. „Spolu s novými pravidlami aktuálnej výzvy (prísne zameranie aktivít len na cieľové znevýhodnené skupiny) to znamená zásadný odklon od doterajších priorít programu, ktoré zahŕňali podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, rovnako tak podporu rozvoja medzikultúrneho dialógu," uviedli v spoločnom vyhlásení LGBTI organizácie.       

V tejto súvislosti nevidia význam pokračovať v rokovaniach s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) a obracajú sa na predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby urýchlene riešil situáciu v slovenskej kultúre. "A prijal zástupcov všetkých subjektov združených v iniciatíve Stojíme pri kultúre, ktorej sme súčasťou,“ dodali vo vyhlásení.    

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.05.2017
Dobrovoľní hasiči získajú možnosť čerpať dotácie z rezortu vnútra
Dobrovoľné hasičské zbory dostanú od júla možnosť uchádzať sa o dotácie od Ministerstva vnútra (MV) SR. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž 92 hlasmi schválili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti tohto rezortu.
viac
03.07.2017
Dobrovoľní hasiči už majú možnosť čerpať dotácie z rezortu vnútra
Dobrovoľné hasičské zbory už majú možnosť uchádzať sa o dotácie od Ministerstva vnútra (MV) SR. Tú im dáva novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti tohto rezortu, ktorá je účinná od soboty 1. júla 2017.
viac
26.10.2017
Zmena kvalifikačných podmienok terénnych pracovníkov dostala zelenú
Národná rada SR schválila pozmeňujúci návrh z dielne Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity týkajúci sa kvalifikačných podmienok terénnych sociálnych pracovníkov a komunitných pracovníkov.
viac
03.06.2018
MV SR navrhne opatrenia proti vodičom s krátkou vodičskou praxou
Ministerstvo vnútra pripravuje opatrenia namierené proti vodičom s krátkou vodičskou praxou, ktorí sú v pomere k ich počtu najčastejšími vinníkmi dopravných nehôd. Budú súčasťou novely cestného zákona, predbežnú informáciu o jej príprave zverejnilo ministerstvo na portáli právnych predpisov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.61 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %