Štvrtok 18.07.2019
Dnes má meniny 
Kamila
°C
25.03.2019 10:25

Mestá a obce nemôžu realizovať úlohy bez finančného krytia zo strany štátu


Zľava Michal Sýkora, predseda ZMOS a Jozef Turcany, výkonný podpredseda ZMOS


Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené, že miestna územná samospráva musí byť partnerom štátu. Odmietame tvrdenie, že mestá a obce majú veľa peňazí a preto majú z čoho platiť stále nové a ďalšie opatrenia prijaté parlamentom.


Štát nám nemôže diktovať platenie jeho opatrení  

V čase celosvetovej krízy mestá a obce preukázali svoj záujem stabilizovať verejné zdroje. V tomto období si samosprávy utiahli opasky a akceptovali dohodnuté obmedzenia. Ukázalo sa to ako správne a zodpovedné. „Je po kríze, ekonomike sa darí. Nie je možné, aby sme akceptovali tvrdenia, že ak sa aj samosprávam, bude štát rozhodovať za nich o tom, kde majú dať svoje finančné prostriedky. To už nie je o princípoch samosprávy. Toto tvrdenie podčiarkujú dopady viacerých opatrení, ktoré keď porovnáme s navýšením príjmov miest a obcí z podielových daní, zistíme, že nám v podstate neostanú peniaze na plnenie našich originálnych kompetencií, úloh a povinností,“ zdôrazňuje Michal Sýkora, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Jeho vyjadrenie dopĺňa výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány: „Nie je tomu tak dávno, keď sme odmietali rovnicu, podľa ktorej, keď štát ušetrí euro, samospráva by mala ušetriť dve. Nežiadame, aby to platilo naopak. Za rovnako neprípustné považujeme, aby nám štát v lepších časoch bral peniaze na financovanie svojich opatrení.“

Združenie miest a obcí Slovenska koncom júna minulého roka podpísalo vyhlásenie k dohode o kolektívnych zmluvách na roky 2019 a 2020, čím sme sa prihlásili k razantnému zvyšovaniu platov vo verejnej správe. Keď však porovnávame nárast príjmov z podielových daní s finančnými dopadmi ďalších opatrení, je zrejmé, že ani viac peňazí nám nebude stačiť. Môže tak prísť k paralyzovaniu základných úloh a povinností miest a obcí a to iba kvôli tomu, že sa mediálne podsúva dojem, že miestna územná samospráva má veľa peňazí, tak nech platí. Aj preto ZMOS ako sociálny partner v Hospodárskej a sociálnej rade nepodporil návrh rozpočtu verenej správy na roky 2019 – 2021.

Reálne financie v samosprávach

Podiel na dani z príjmu v roku 2018 bol navýšený o viac ako 11% oproti roku 2017. Zásahy do daňových zákonov, ktorými sa  zvyšovali odpočítateľné položky, zavádzali  nové oslobodenia, zmierňovali podmienky pre vyplácanie 13. a 14. platu sa  ukrojili z možného príjmu. Rozpočet na rok 2019 počíta s výnosom na úrovni 2, 17 mld. eur, vyšší výnos musíme spárovať s konkrétnymi opatreniami schválenými Národnou radou Slovenskej republiky. Výsledkom je zásah do ekonomickej stability miestnej územnej samosprávy a obmedzovania peňazí na plnenie našich základných funkcií.

Daň z príjmov bola „rozdaná“ vlani

V tomto roku by mestá a obce mali očakávať viac peňazí z výnosu dane z príjmu fyzických osôb o cca 178 mil. eur, ale už v roku 2018 boli prijatí viaceré opatrenia, ktoré tieto peniaze automaticky premenia na financovanie vládnych opatrení. Zvýšenie platových taríf zamestnancov o 10 % so súčasným zvýšením prvej platovej triedy na úroveň minimálnej mzdy 150 mil. euro, zvýšila sa minimálna mzda na 520 euro, čo naše rozpočty tiež zaťaží sumou 8 mil. euro.  Dopady „chodníkovej novely“ v cestnom zákone bilancujeme priebežne. Zatiaľ môžeme len odhadovať, že to bude suma sa môže pohybovať okolo 30 mil. euro. Zvýšením poplatkov za skládkovanie odpadov prídu obce o 8 mil. euro, zavedením rekreačné poukážok pre odhadovaných 60 % svojich zamestnancov o 24 mil. euro. Obedy zadarmo môžu stáť samosprávu až 25 mil. euro. Ostatné zákonné opatrenia, akými sú napr. povinné príspevky neštátnym poskytovateľom sociálnych služieb, čipovanie psov v zákone o veterinárnej starostlivosti, dopady prijatého zákona o vodách, zavedenie novej dane z poistenia, doplnkového dôchodkové sporenie v treťom pilieri, zákon ochrane osobných údajov predstavujú dohromady  až 15 mil. euro. „Ani navýšené príjmy samospráv nebudú stačiť na financovanie vládnych opatrení. Sme a naďalej budeme vystavení tlaku obmedzovať vlastné výdavky tam, kde cítime potrebu financovať to, čo potrebujú mestá a obce. Podľa našich odhadov nám bude chýbať približne 80 mil. eur. Napriek tomu sme atakovaní návrhmi ďalších opatrení, ktoré  zoberú samosprávam ich vlastné financie. Teda peniaze, ktoré budú samosprávy potrebovať na plnenie terajších zákonných úloh, na vlastné verejné politiky, na rozšírenie verejných služieb, na všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov,“ pripomína Michal Sýkora.

Autor: (zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.09.2015
Vzdelávací projekt Buk pokračuje pilotnou schémou zavádzania politík integrácie
Vzdelávací program BUK, ktorý sa realizoval v rámci projektu ZMOS – Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky zabezpečil cyklus školiacich aktivít.
viac
29.07.2017
Envirorezort a ZMOS optimalizujú výšku poplatkov za skládkovanie
„Prezradiť definitívnu výšku pripravovaného zvýšenia poplatkov za skládkovanie komunálnych odpadov je v tejto chvíli predčasné,“ konštatoval pre Obecné noviny Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP).
viac
08.09.2017
ZMOS pripravuje semináre k príprave rozpočtov
Rozpočet každej samosprávy je jej základným ekonomickým zákonom a zároveň neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu celej verejnej správy.
viac
04.10.2017
Zákon roka je hotový
Ministerstvo financií SR (MF SR) dokončilo návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý napĺňa ciele programového vyhlásenia vlády a je v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z nášho členstva v eurozóne.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %