Piatok 20.04.2018
Dnes má meniny 
Marcel
13°C Bratislava
17.01.2018 06:00

Medzinárodný projekt podporuje prácu s mládežou na úrovni samosprávy


Ilustračná snímka.


Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport pripravuje bezplatné neformálne vzdelávanie pre lokálne tímy. Hlavnou témou projektu je podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy a pozostávať bude z troch fáz.


Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou.

Národné agentúry programu EÚ Erasmus+ v rámci oblasti mládeže a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019.

Absolventi získajú základné vedomosti o metódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii s mládežou, ale aj základy z oblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve. Chýbať nebudú základné informácie o legislatíve, strategických dokumentoch o mládeži a o finančných nástrojoch pre prácu s mládežou. To všetko na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Zároveň si osvoja informácie o dobrých príkladoch z praxe miestnych samospráv v oblasti práce s mládežou, ktoré môžu neskôr aplikovať vo svojich vlastných projektoch.

O aký typ aktivity ide?

Projekt je zameraný na podporu práce s mládežou na úrovni samosprávy, v rámci ktorého sa bude konať bezplatné trojfázové školenie lokálnych tímov v oblasti práce s mládežou. Školenia budú vedené v slovenskom jazyku. Prvá fáza školenia bude prebiehať v Žilinskom kraji (Country salón Belá) v dňoch 25. – 27. januára 2018. Ubytovanie, strava a cestovné sú hradené z prostriedkov programu EÚ Erasmus+ v rámci programu Europe goes local.

Kto sa môže zapojiť do projektu?

Na školenie sa prihlasujú už vytvorené tímy, ktoré majú pozostávať z min. 3 zástupcov rôznych sektorov pôsobiacich na lokálnej úrovni:

• Samosprávy – pracovníci a pracovníčky, ktorí a ktoré pracujú s mládežou, poslanci a poslankyne, starostovia a starostky, primátori a primátorky, prednostovia a prednostky;

• Organizácie pracujúce s mládežou – centrá voľného času, základné, stredné školy, neziskové organizácie, a i. ;

• Občiansky sektor - občianske združenia pracujúce s mládežou, občianske združenia mladých ľudí;

• Mládežnícky sektor – žiacke rady, mládežnícke parlamenty, rady študentov a i.;

• Podnikateľský sektor – organizácie podporujúce podnikanie (aj) mladých ľudí, podniky, firmy, podnikatelia, ktorí sa chcú zapojiť napr. do rozvoja zamestnanosti mladých ľudí a i.

Bližšie informácie ako kritéria na zloženie tímu, konkrétny postup prihlásenia a samotnú prihlášku nájdete na internetovej stránke organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže: www.iuventa.sk v sekcii Aktuálne školenia pod názvom "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level".

Uzávierka prihlasovania je 20. januára 2018 do 18:00 hod.

Autor: (IUVENTA)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.01.2017
V bratislavskom kraji vyrastie unikátny rodinný park
Nový rodinný park v atraktívnej lokalite, ktorý bude mať zábavno-vzdelávací či oddychovo-rekreačný charakter, bude klásť dôraz na životné prostredie či ekológiu a určený bude predovšetkým pre rodiny s deťmi a mládež.
viac
28.11.2017
Mladí umelci sa môžu opäť zapojiť do súťaží Múdra príroda a Zelený svet
Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu. Aby to tak bolo, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?
viac
30.12.2017
TSK štartuje druhý ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu
V roku 2017 prišiel Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako priekopník spomedzi krajov, s novinkou zavedenia Participatívneho-komunitného rozpočtu. Ten dal možnosť občanom na území kraja rozhodnúť o použití  časti verejných financií. Rovnako tomu bude aj v roku 2018.
viac
12.01.2018
V Leviciach plánujú spustiť osvetovú kampaň na podporu separovania odpadu
Levická radnica chce v priebehu roka 2018 rozbehnúť osvetovú kampaň, pomocou ktorej bude obyvateľom mesta vysvetľovať prínosy separovania odpadu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.12 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.10 %