Nedeľa 19.05.2019
Dnes má meniny 
Gertrúda
°C
23.03.2016 09:30

Majetkové priznania primátorov, starostov a poslancov mestských zastupiteľstiev


Starostovia, primátori aj poslanci budú musieť vyplniť majetkové priznania. (Foto: pixabay)


Blíži sa 31. marec, a to je čas, kedy si musia starostovia obcí/primátori miest/starostovia mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ale aj poslanci splniť povinnosť o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z. z.


1. Verejný funkcionár je v zmysle čl. 7 ods. 1 ústavného zákona povinný nielen do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, ale aj počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len „oznámenie“) za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie

- či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona,

- aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára,

- aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; uvedie tiež, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky,

- svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,

- svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela/manželky a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.

Vzor písomného oznámenia, ktorým sa môže verejný funkcionár inšpirovať, resp. ho použiť priamo, prípadne modifikovane, je uverejnený na stránke ZMOS www.zmos.sk v sekcii Oznamy, ale oznámenie je uverejnené aj na stránke www.nrsr.sk v sekcii „Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií“.

Viac v Obecných novinách 11-12/2016 na str. 19.

Autor: (JUDr. Daniela FRANZENOVÁ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.05.2017
Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS
V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.
viac
18.05.2017
Druhý deň rokovania 28. snemu ZMOS
Druhý deň rokovania 28. snemu 18. mája otvoril podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí, starosta Santovky Ľubomír Lörincz. Zo zdravotných dôvodov v úvodnej časti rokovania nebol prítomný predseda ZMOS Michal Sýkora.
viac
10.06.2018
Smer-SD chce zvýšiť základné platy starostov a primátorov
Zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta a zároveň obmedziť možnosť fakultatívneho navýšenia ich základného platu prostredníctvom rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo súčasných 70 na 60 percent.
viac
12.04.2019
V sobotu budú v 40 obciach a dvoch mestách doplňujúce komunálne voľby
V sobotu (13. 4.) sa v 40 obciach a dvoch mestách budú konať doplňujúce komunálne voľby. Voliči si budú vyberať 17 starostov obcí a 56 poslancov obecných alebo mestských zastupiteľstiev.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.29 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %