Štvrtok 23.05.2019
Dnes má meniny 
Želmíra
°C
24.05.2018 06:00

Kvalitné služby a zodpovedné rozhodnutia


Pohľad na predsednícky stôl 29. snemu ZMOS. Snímka: ON


Za účasti takmer 800 primátorov a starostov, ako aj početných hostí, medzi ktorými nechýbali ani najvyšší ústavní činitelia, sa v bratislavskej Inchebe 23. a 24. mája konal 29. snem Združenia miest a obcí Slovenska.


Snem, ktorého ústredným heslom bolo „Kvalitné služby a zodpovedné rozhodnutia“, otvorili tóny štátnej hymny Slovenskej republiky. Rovnako ako vlani ju zaspieval primátor Nových Zámkov (inak operný spevák) Otokar Klein. Po hymne Európskej únie rokovanie otvoril a rokovanie viedol prvý podpredseda ZMOS Jozef Dvonč, ktorý na rokovaní privítal prezidenta SR Andreja Kisku (predseda NR SR Andrej Danko sa pre iné povinnosti na prvom dni rokovania nezúčastnil), predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, predsedníčku Ústavného súdu SR Ivettu Macejkovú, bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča, podpredsedov Národnej rady SR Martina Glváča, Martina Hrnčiara a Bélu Bugára, predsedov Výborov NR SR a poslancov NR SR ako aj podpredsedov vlády SR - ministra financií Petra Kažimíra, Richarda Rašiho, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a ministerku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú. Pozvanie prijali aj minister hospodárstva Peter Žiga, ministerka vnútra Denisa Saková, minister obrany Peter Gajdoš, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, minister životného prostredia László Sólymos, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, poslanec NR SR a predseda Zboru poradcov predsedu vlády vlády SR Vladimír Faič, ale aj zástupcovia početných stavovských a partnerských organizácií ZMOS, diplomatických misií a zastupiteľstiev, pôsobiacich v Bratislave. Na sneme sa zúčastnili aj predsedovia VÚC, partnerských stavovských organizácií ZMOS z Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Po schválení pracovného predsedníctva snemu sa ako prvý slova ujal predseda ZMOS Michal Sýkora, ktorý zhodnotil činnosť združenia od ostatného snemu, poukázal na najpálčivejšie problémy samosprávy, no aj úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť.

M. Sýkoru pri mikrofóne vystriedali podpredsedovia ZMOS – predseda Komory miest Štefan Bieľak a predseda Komory obcí Ľubomír Lörincz. Š. Bieľak pozornosť sústredil predovšetkým na problematiku spojenú s prípravou komunálnej reformy a reformy verejnej správy, pričom predovšetkým z pohľadu malých obcí táto téma rezonovala aj vo vystúpení Ľ. Lörincza.

Na aktuálnu tému, ktorá v poslednom období rozvírila hladinu politického i spoločenského života na Slovensku – súčasný stav slovenského poľnohospodárstva a situáciu vo vidieckych oblastiach - sa predovšetkým sústredil vo svojom vystúpení prezident SR Andrej Kiska. Zdôraznil, že na vidiek treba vrátiť právo a poriadok a primátorom a starostom poďakoval za dôveru a konštruktívny dialóg (jeho vystúpenie v plnom znení prinesieme v čísle 23-24/2018 ON).

Predseda vlády Peter Pellegrini označil ZMOS za významného partnera vlády, priľúbil pokračovanie v konštruktívnom dialógu, ako aj urýchlené riešenie problémov, negatívne zasahujúcich do činnosti samosprávy. Stručne informoval aj o výsledkoch ostatného rokovania koaličnej rady so zástupcami ZMOS (razantne zvýšené limity pre zjednodušené formy verejného obstarávania, zmeny v zákone o slobodnom prístupe k informáciám či riešení otázky sociálneho statusu primátorov a starostov – o výsledkoch rokovania koaličnej rady a ZMOS prinášame viac informácií na inom mieste; vystúpenie P. Pellegriniho v plnom znení prinesieme v čísle 23-24/2018 ON).

Účastníkov 29. snemu postupne pozdravili predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, po prestávke v druhej časti prvého dňa rokovania (ďalej snem viedol podpredseda ZMOS a predseda Komory miest Štefan Bieľak) aj minister životného prostredia László Sóllymos, ministerka školstva Martina Lubyová (ktorá prišla na snem v priebehu rokovania), zástupcovia partnerských organizácií ZMOS – predseda Českého združenia miest a obcí František Lukl, generálny tajomník Rakúskeho združenia miest a obcí Walter Leiss, predseda maďarského Celoštátneho združenia miestnych samospráv Béla Pásztor. Prítomných oslovili aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, zástupkyňa Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková, za Zbor pre občianske záležitosti Katarína Čižmárová, predseda Združenia obecných lesov Milan Dolňan, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský a za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov tajomník ústrednej rady Viliam Longauer. Delegátom snemu oslovili aj zástupcovia viacerých strategických partnerov ZMOS – Komunálnej poisťovne, Slovenskej sporiteľne či Všeobecnej úverovej banky.

Podľa programu, schváleného v úvode rokovania potom delegáti s hlasom rozhodujúcim zvolili pracovné predsedníctvo snemu, schválili rokovací poriadok a zvolili pracovné komisie (mandátovú a návrhovú). Predsedníčka mandátovej komisie Gabriela Ivančáková vzápätí konštatovala, že zo 660 prihlásených delegátov s hlasom rozhodujúcim je na sneme prítomných 606 ( z toho 74 primátorov miest a mestských častí Bratislavy a Košíc a 532 starostov obcí), čo znamená, že snem je uznášaniaschopný.

Daľším bodom rokovania bola diskusia.

Ako prvý vystúpil primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus, ktorý otvoril v ostatnom čase široko medializovanú tému jeho obvinenia z pokusu o zneužitie právomoci verejného činiteľa ohľadom vyrubenia dane z ubytovania kúpeľným zariadeniam a rozporných rozhodnutí súdnych inštitúcií. Druhým v poradí a posledným diskutujúcim prvého rokovacieho dňa 29. snemu bol predseda sekcie zahraničnej vzťahov Rady ZMOS Jaroslav Hlinka (starosta MČ Košice-Juh), ktorý informoval o aktuálnych otázkach európskej legislatívy a príprave rozpočtu únie na nasledujúce obdobie. Vyzval Kanceláriu ZMOS, aby sa väčšmi zapájala do európskych tém a mestá a obce na širšiu spoluprácu s balkánskymi krajinami, pripravujúcimi sa na vstup do EÚ.

Záverečnou bodkou prvého dňa rokovania bol už tradičný galakoncert, spojený s udeľovaním ocenenia Oskar bez bariér a Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.

Druhý deň rokovania 29. snemu ZMOS

Otvoril ho a viedol podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí Rady ZMOS Ľubomír Lörincz.

Ako prvého pozval k mikrofónu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka, ktorý delegátom predstavil základné tézy novely zákona o verejnom obstarávaní. Ako uviedol, novela obsahuje 111 opatrení na zlepšenie zákona. Súčasne informoval o vzniku inštitútu verejného obstarávania, ktorého zástupcovia chodia do územia, kde sa snažia mapovať názory a skúsenosti samosprávy. M. Hlivák ocenil prínos združenia pri rokovaniach o obsahu novely, predovšetkým jeho predsedu Michala Sýkoru a výkonného podpredsedu Milana Mušku a zdôraznil, že spolupráca so ZMOS je pre ÚVO kľúčová. Informoval tiež, že základné tézy reformy by mali byť širšie predstavené na prvom posnemovom rokovaní Rady ZMOS. Novela zákona, ako uviedol, je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a jej hlavným cieľom je, aby mestá a obce mohli fungovať slobodne, zodpovedne a efektívne. Nová koncepcia zadávania zákazok podľa predsedu ÚVO zdynamizuje procesy verejného obstarávania, zvýši ich transparentnosť a umožní samosprávam vo väčšej miere využívať služby miestnych podnikateľov.

Po vystúpení M. Hliváka nadviazal snem na na záverečný bod rokovania prvého dňa snemu – diskusiu delegátov.

Ako prvá vystúpila starostka obce Zalaba Melinda Pathó, ktorá poukázala na problémy, s ktorými sa potýkajú malé obce v dôsledku nedostupnosti finančných zdrojov na adekvátny rozvoj. „Čím menšia obec, tým väčší problém,“ zdôraznila a konštatovala, že hoci sa oficiálne deklaruje právo ľudí na rovnaký štandard života, situácia je iná, či už ide o výstavbu infraštruktúry alebo aj dostupnosť komunitných a sociálnych služieb. Upozornila tiež na podmienky národného projektu terénna a sociálna práca, konkrétne jeho viazanosť na prítomnosť rómskej menšiny, čo je podľa nej diskriminačné. „Kde sa začína pozitívna diskrimácie, nastáva diskrimácia ostatnej časti obyvateľstva,“ uviedla.

Ďalšou diskutujúcou bola starostka obce Kunerad Monika Kavecká, ktorá za ZMO Rajeckej doliny požiadala ZMOS o pomoc pri zachovaní stanice Rýchlej lekárskej pomoci v Rajci, ktorú ministerstvo zdravotníctva zrušilo a nahrádza ju poskytovaním služby Rýchlej zdravotníckej pomoci,čo pre obyvateľov regiónu znamená podstatné zhoršenie dostupnosti a kvality zdravotníckych služieb.

Starosta Dolného Hričova Peter Zelník upozornil na chýbajúce financie a neprehľadnosť legislatívy a navrhol, aby sa čerpanie z eurofondov rozvrhlo pre všetky mestá a obce rovnomerne (napríklad 500 eur na obyvateľa), aby sa k peniazom dostali všetci.

Milan Sekera, starosta Bajeroviec v diskusnom príspevku informoval o vzniku platformy Iniciatíva malých obcí a navrhol inšpirovať sa českým modelom viacstupňovej samosprávy. Vyjadril tiež sklamanie z prístupu ZMOS k téme malých obcí a pripomenul, že ochranu finančných záujmov menších obcí garantuje aj Európska charta miestnych samospráv. Za Iniciatívu malých obcí požadoval prizvanie k rokovaniam, ktoré sa budú týkať budúcnosti malých obcí: „Už nič o nás bez nás,“ zdôraznil.

Starostka obce Veľké Chlievany Zuzana Flórová vykreslila peripetie svojej obce s OZV, pričom apelovala na zmenu zákona o odpadoch v zmysle, aby výber poplatkov od občanov a povinnosti prešli z obce na spoločnosti, ktoré profitujú z odpadu. Navrhla tiež možnosť pre obce stať sa ich akcionárom, čo, ako podotkla, úspešne funguje napr. v rakúskom Burgenlande.

Maroš Sagan, starosta obce Cífer hovoril o účasti na rokovaniach Kongresu miest a samospráv v Bruseli a témach, ktoré na nich dominovali, či už šlo o ľudskoprávnu agendu, kompetencie a systém financovania samospráv, transparentnosť, právo samosprávy vyjadriť sa k všetkým problémom až po otázku odmeňovania verejných predstaviteľov.

Jaroslav Mrva, starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory upozornil na nedostatočné finančné krytie potrieb miestnej samosprávy a vyslovil sa za zmeny jej financovania. V zahraničí, ako podotkol, disponujú mestá dvojnásobným rozpočtom v porovnaní so slovenskými. Čo sa týka novej povinnosti miest a obcí zabezpečovať zimnú údržbu ciest a chodníkov v správe mesta/obce navrhol prijať do uznesenia bod, požadujúci „pozastavenie účinnosti zákona do doby doriešenia finančného zabezpečenia pre samosprávy“. Komunálna reforma a reforma verejnej správy musia podľa neho ísť ruka v ruke aj s reformou finančnou.

Miroslav Blahušiak, primátor Turian otvoril problém nevysporiadaných pozemkov, čo podľa neho zneužívajú špekulanti. Zákon je nedostatočný, vyjadril sa a podotkol, že tento problém musí prijatím novely zákona riešiť štát. Za vážnu tému označil situáciu v zdravotníctve; nedostatočný počet lekárov v území je podľa neho zlyhaním tak ministerstva zdravotníctva, ako aj vyšších územných celkov a rezortu školstva. Čo sa týka komunálnej reformy: k istým zmenám podľa neho musí dôjsť, rozhodujúce slovo by v tom malo mať ZMOS.

Starosta Hornej Marikovej Miroslav Hamar otvoril tému pozemkového vlastníctva, kde obciam spôsobujú problémy pozemky či lesy vo vlastníctve štátu. Riešením by podľa neho mohla byť zmena zákona, ktorou by tieto pozemky plošne prešli na samosprávu, pričom za ďalší prínos takéhoto riešenia označil schopnosť samosprávy do istej miery nahradiť aj veľmi pomaly postupujúce komasácie.

Radovan Mičúnek, starosta Píly sa vyslovil sa za rovnomerné a spravodlivé prerozdeľovanie dotácií. Vyzval na zrušenie rezortných dotácií, vypracovanie jednotného dotačného systému a jasných kritérií, poradovníka. Zmienil sa aj o komunálnej reforme a ocenil pokračovanie prístupu LEADER, pričom sa vyslovil za zvýšenie podielu samosprávy z 5 na 10 či 15 percent.

Ľudovít Ružička, starosta obce Dubová hovoril o problémoch spojených so zákonom o odpadoch a vyslovil sa za jeho zmenu. Za ďalší problém označil pozemkové úpravy. „Kým sa neuskutočnia, my nebudeme môcť pracovať,“ povedal. Problém vidí aj v nedofinancovaní samosprávy. Ako zdôraznil, dotácie sú na rozvoj, nie na bežnú prevádzku samosprávy.

Za ZMO Liptova vystúpil jeho predseda, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Ocenil prácu ZMOS v súvislosti so zlepšením komunikácie, ale aj jej podielom na novele zákona o verejnom obstarávaní a vyjadril nádej, že sa niečo podarí dosiahnuť aj čo sa týka zimnej údržby chodníkov. Vyzval k väčšej mediálnej ochrane samosprávy a posilneniu jej posolstva.

Vystúpenie Petra Švarala, starostu Rohožníka, sa nieslo v značne kritickom tóne. Konštatoval, že štát systémovo nefunguje. „Klameme si a necháme sa klamať,“ povedal. S pochybnosťami sa vyslovil aj o fungovaní MAS a upozornil aj na meškanie v čerpaní eurofondov. Ako uviedol, má mandát, aby nastolil aj otázku členstva obce v ZMOS. V závere informoval o úmrtí bývalého primátora Skalice Stanislava Chovanca a vyzval účastníkov snemu na minútu ticha na jeho počesť.

Starosta Dolného Lopašova Jozef Petušík sa sústredil na nedofinancovanie samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy, čo má za následok modernizačný dlh (napr. v školstve) a kritizoval aj pretrvávajúce problémy elektronickej komunikácii so štátnymi inštitúciami.

Posledný diskutujúci Radomír Brtáň, starosta obce Košeca, vyzval k väčšej úprimnosti samých k sebe a upriamil pozornosť na audit kompetencií, nastavenie dotačných programov ako aj nedostatky v legislatíve - aj vo vzťahu primátor/starosta vs. zastupiteľstvo, keď zodpovednosť nesie primátor/starosta, no rozhodujú poslanci.

 Schválili priority a uznesenie 29. snemu

Po ukončení diskusie na jednotlivé nastolené témy reagovali výkonní podpredsedovia ZMOS Jozef Turčány a Milan Muška, ako aj podpredseda ZMOS, predseda Komory miest Štefan Bieľak a predseda ZMOS Michal Sýkora.

Následne delegáti schválili priority a uznesenie 29. snemu ZMOS.

Na záver predseda ZMOS Michal Sýkora zhodnotil priebeh snemu.

Poďakoval za účasť a podnetné pripomienky delegátom snemu, ako aj hosťom a zástupcom partnerských organizácií.

„V jeseni nás čakajú komunálne voľby, viete, čo to pre nás znamená,“ uviedol na záver M. Sýkora. „Citlivo vnímame atmosféru v spoločnosti. Vidíme, ako sa verejná mienka deformuje namiesto toho, aby sa formulovala. Vstupujeme do kampane, ktorá môže byť podobná tej pred štyrmi rokmi, takže vás prosím, nedajme sa strhnúť, nesiahnime po populizme ani demagógii. V mestách a obciach niet priestoru na politikárčenie, ale na vecný prístup a riešenie problémov. Viem, že spolu dosiahneme veľa, tak si spoločne zaželajme veľa síl a energie.“

 

Autor: (ON)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.04.2016
Prípravy na 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska vrcholia
Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na svoj 27. snem. Štatutárni predstavitelia miest a obcí sa zídu 18. a 19. mája 2016 v bratislavskej Inchebe.
viac
20.05.2016
Soška Oskara bez bariér zdobí mesto Liptovský Mikuláš a obec Rohožník
Vyvrcholením prvého dňa 27. snemu Združenia miest a obcí Slovenska bol galaprogram, počas ktorého sa predstavili finalisti celoročnej súťaže Oskar bez bariér za rok 2015.
viac
01.12.2016
ZMOS vyhlásil ďalší ročník prestížnej súťaže Oskar bez bariér
Združenie miest a obcí Slovenska aj v tomto roku vyhlasuje tradičnú a prestížnu súťaž OSKAR BEZ BARIÉR. Doterajšie ročníky sprevádzali úspechy miest a obcí, ktoré neboli len medzi laureátmi a ocenenými, ale treba ich vidieť aj v samosprávach, ktoré sa inšpirovali aktivitami v búraní bariér.
viac
24.02.2017
Súťaž Oskar bez bariér za rok 2016
Ako sme už informovali Združenie miest a obcí Slovenska 16. novembra 2016 opäť vyhlásilo tradičnú a prestížnu súťaž Oskar bez bariér.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.05 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %