Piatok 20.04.2018
Dnes má meniny 
Marcel
15.1°C Bratislava
27.03.2018 11:27

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom


Nadácia pre deti Slovenska


V súčasnosti v obciach i mestách na Slovensku čoraz viac rezonuje potreba cielenej a efektívnej práce s deťmi a mladými ľuďmi v rámci miestnych komunít.


Takáto práca má pozitívny vplyv nielen na oblasť vzájomných medziľudských vzťahov, ale navyše v obci či meste vytvára priestor pre rozvoj voľnočasových aktivít, generačnej i medzigeneračnej interakcie, sociálneho vyžitia a vytvára tak pre svojich obyvateľov lepšie miesto pre život.

Z tohto dôvodu Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Komunálnou poisťovňou, a. s., Vienna Insurance Group, uskutočňuje už od roku 2015 jeden zo svojich kľúčových projektov - Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom sú také, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Dospelí sa zaujímajú, aké majú deti a mladí ľudia potreby a názory. Deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť a čo by v nej chceli robiť. V takejto komunite dospelí deti a mladých ľudí vedia vypočuť a spolu s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach realizovateľné, mohli uskutočniť. Zároveň sú zapájaní do procesu realizácie, vyhodnocovania a kontrolovania.

Základom vytvárania takýchto komunít je identifikovanie kľúčových hráčov, ktorí s deťmi a  mladými ľuďmi pracujú, z titulu svojej práce a funkcie sú v ich kompetencii a úprimne im na nich záleží, hoci nie sú zastrešení formálnou inštitúciou alebo organizáciou. Ďalej je to vzájomné sieťovanie a mapovanie toho, čo deti a mladí ľudia potrebujú a čo im chýba, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom dialógu. Následne sa získané informácie a aktuálne možnosti zohľadnia v akčnom pláne, ktorý je systematickým uchopením prístupu podpory detí a mladých ľudí v komunite.

Priebežne sa plány realizujú, potreby a aktivity aktualizujú a progres vyhodnocuje. Takto vytvorený kolobeh zabezpečuje pretrvávajúci priestor pre deti a mladých ľudí v komunite. Dôležitým prvkom v celom systéme je prepojenie detí, mladých ľudí, dôležitých organizácií a inštitúcií, ako aj dospelých, ktorí sa im venujú, s miestnou samosprávou.

 Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom by mala sledovať nasledovné princípy:

- Komplexnosť prístupu k deťom a mladým ľuďom v komunite.

- Pravidelné mapovanie potrieb detí a mladých ľudí.

- Participácia detí, mladých ľudí, komunity, organizácií a inštitúcií v nej pôsobiacich.

- Systematický prístup k deťom a mladým ľuďom v komunite a dôsledné zabezpečenie implementácie prijatej stratégie a jej opatrení.

- Sieťovanie a spolupráca v komunite v prospech detí a mladých ľudí.

- Zdieľanie zdrojov pre podporu detí a mladých ľudí v komunite.

- Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.

Cesta k vytváraniu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom je cestou neustáleho mapovania potrieb, hľadania riešení, ujasňovania a overovania si procesov, ktoré vedú k naplneniu našej vízie. Môžeme budovať na našich skúsenostiach, podporovať sa v hľadaní efektívnych riešení, učiť sa spoločne participácii a zdieľaniu zdrojov. Vieme určite, že tá cesta bude zaujímavá, pretože na nej s nami budú deti a mladí ľudia.

Myslíme si, že citát Juraja (20 rokov), účastníka jednej z konzultácií, výstižne zachytáva podstatu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom: „Nejde o to, ako vyzerá, ale skôr o to, ako sa v nej deti cítia. Mali by sa cítiť pochopené, že dospelým na nich naozaj záleží.“ Tento citát si dovoľujeme doplniť: Nejde o to ako vyzerá, ale skôr o to, ako sa v nej deti a mladí ľudia spolu s dospelými cítia. Deti a mladí ľudia cítia, že dospelým na nich naozaj záleží a dospelí cítia, že deti a mladí ľudia sú rovnako dôležití občania komunity.

Zdroj: Príručka – Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, Nadácia pre deti Slovenska, 2015. Celá príručka je dostupná na stiahnutie na internetovej stránke www.codetipotrebuju.sk.

Autor: Peter LENČO, Aneta CHLEBNIČANOVÁ


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.03.2016
Projekt s novými metódami vzdelávania získal ocenenie
Nadácia pre deti Slovenska už 20 rokov pomáha deťom na Slovensku a v spolupráci s partnermi im zároveň poskytuje systematické vzdelávanie.
viac
09.06.2016
Pozvánka na Tréning koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom
Nadácia pre deti Slovenska na základe zisťovania potrieb detí a mladých ľudí naštartovala program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.
viac
15.06.2017
Ľudia sa opäť spojili pre dobrú vec
Nadácia Orange už trinástykrát finančne pomôže aktivitám tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné.
viac
27.03.2018
Nominujte na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017
Do 31. marca 2018 môžete nominovať komunity a samosprávy, ktoré v roku 2017 systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života, na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.12 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.10 %