Piatok 22.03.2019
Dnes má meniny 
Beňadik
°C
27.03.2018 11:27

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom


Nadácia pre deti Slovenska


V súčasnosti v obciach i mestách na Slovensku čoraz viac rezonuje potreba cielenej a efektívnej práce s deťmi a mladými ľuďmi v rámci miestnych komunít.


Takáto práca má pozitívny vplyv nielen na oblasť vzájomných medziľudských vzťahov, ale navyše v obci či meste vytvára priestor pre rozvoj voľnočasových aktivít, generačnej i medzigeneračnej interakcie, sociálneho vyžitia a vytvára tak pre svojich obyvateľov lepšie miesto pre život.

Z tohto dôvodu Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Komunálnou poisťovňou, a. s., Vienna Insurance Group, uskutočňuje už od roku 2015 jeden zo svojich kľúčových projektov - Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.

Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom sú také, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. Dospelí sa zaujímajú, aké majú deti a mladí ľudia potreby a názory. Deti a mladí ľudia majú vytvorené bezpečné fyzické a psychické prostredie, aby mohli vyjadriť, čo si myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo zmeniť a čo by v nej chceli robiť. V takejto komunite dospelí deti a mladých ľudí vedia vypočuť a spolu s nimi hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy, ak sú v daných podmienkach realizovateľné, mohli uskutočniť. Zároveň sú zapájaní do procesu realizácie, vyhodnocovania a kontrolovania.

Základom vytvárania takýchto komunít je identifikovanie kľúčových hráčov, ktorí s deťmi a  mladými ľuďmi pracujú, z titulu svojej práce a funkcie sú v ich kompetencii a úprimne im na nich záleží, hoci nie sú zastrešení formálnou inštitúciou alebo organizáciou. Ďalej je to vzájomné sieťovanie a mapovanie toho, čo deti a mladí ľudia potrebujú a čo im chýba, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom dialógu. Následne sa získané informácie a aktuálne možnosti zohľadnia v akčnom pláne, ktorý je systematickým uchopením prístupu podpory detí a mladých ľudí v komunite.

Priebežne sa plány realizujú, potreby a aktivity aktualizujú a progres vyhodnocuje. Takto vytvorený kolobeh zabezpečuje pretrvávajúci priestor pre deti a mladých ľudí v komunite. Dôležitým prvkom v celom systéme je prepojenie detí, mladých ľudí, dôležitých organizácií a inštitúcií, ako aj dospelých, ktorí sa im venujú, s miestnou samosprávou.

 Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom by mala sledovať nasledovné princípy:

- Komplexnosť prístupu k deťom a mladým ľuďom v komunite.

- Pravidelné mapovanie potrieb detí a mladých ľudí.

- Participácia detí, mladých ľudí, komunity, organizácií a inštitúcií v nej pôsobiacich.

- Systematický prístup k deťom a mladým ľuďom v komunite a dôsledné zabezpečenie implementácie prijatej stratégie a jej opatrení.

- Sieťovanie a spolupráca v komunite v prospech detí a mladých ľudí.

- Zdieľanie zdrojov pre podporu detí a mladých ľudí v komunite.

- Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.

Cesta k vytváraniu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom je cestou neustáleho mapovania potrieb, hľadania riešení, ujasňovania a overovania si procesov, ktoré vedú k naplneniu našej vízie. Môžeme budovať na našich skúsenostiach, podporovať sa v hľadaní efektívnych riešení, učiť sa spoločne participácii a zdieľaniu zdrojov. Vieme určite, že tá cesta bude zaujímavá, pretože na nej s nami budú deti a mladí ľudia.

Myslíme si, že citát Juraja (20 rokov), účastníka jednej z konzultácií, výstižne zachytáva podstatu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom: „Nejde o to, ako vyzerá, ale skôr o to, ako sa v nej deti cítia. Mali by sa cítiť pochopené, že dospelým na nich naozaj záleží.“ Tento citát si dovoľujeme doplniť: Nejde o to ako vyzerá, ale skôr o to, ako sa v nej deti a mladí ľudia spolu s dospelými cítia. Deti a mladí ľudia cítia, že dospelým na nich naozaj záleží a dospelí cítia, že deti a mladí ľudia sú rovnako dôležití občania komunity.

Zdroj: Príručka – Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, Nadácia pre deti Slovenska, 2015. Celá príručka je dostupná na stiahnutie na internetovej stránke www.codetipotrebuju.sk.

Autor: Peter LENČO, Aneta CHLEBNIČANOVÁ


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.06.2016
Pozvánka na Tréning koordinátorov komunít priateľských deťom a mladým ľuďom
Nadácia pre deti Slovenska na základe zisťovania potrieb detí a mladých ľudí naštartovala program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.
viac
23.04.2018
Podporu získalo aj päť projektov na rozvoj rómskych komunít
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Karpatskou nadáciou pokračujú po dvoch úspešných ročníkoch Programu rozvoja rómskej komunity aj v roku 2018. Program sa zameriava na podporu projektov znižujúcich sociálne vylúčenie a predsudky voči Rómom celkovou sumou 40 000 eur.
viac
23.05.2018
Poznáme víťazov prestížnych súťaží
Súčasťou prvého dňa snemu Združenia miest a obcí Slovenska je galavečer so sprievodným programom. Tradične je venovaný oceňovaniu v rámci súťaže Oskar bez bariér a tiež Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.
viac
31.05.2018
Spišskú Belú a Heľpu ocenili ako komunity priateľské k deťom a mladým ľuďom
Už po tretíkrát boli na Slovensku ocenené obce a mestá, ktoré sa môžu tešiť z označenia Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Za rok 2017 ho udelili mestu Spišská Belá a obci Heľpa.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.87 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.53 %