Utorok 11.12.2018
Dnes má meniny 
Hilda
2°C Bratislava
05.04.2018 11:37

Komunitné plánovanie – povinnosť, či príležitosť pre samosprávu?


Ilustračná snímka


V Bratislave sa koncom januára uskutočnila konferencia, ktorej usporiadateľom bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Téma bola pre samosprávu nanajvýš aktuálna: komunitné plánovanie sociálnych služieb. V sérii troch článkov vám ponúkneme názory odborníkov, ako aj príklady dobrej praxe.


Všetci starostovia a primátori poznajú základnú formulku, že povinnosťou obce je uspokojovať potreby svojich obyvateľov, vrátane potreby sociálnej služby. Z hľadiska subsidiarity je však obec až na treťom mieste: v prvom rade je rodina, v druhom rade priatelia, susedia či cirkevná obec. Čím lepšie fungujú rodiny, komunity a spolky občanov, tým menej starostí má starosta. Ešte stále priveľa obcí neposkytuje/nezabezpečuje obyvateľom žiadnu sociálnu službu. Z toho by sme mohli odvodiť, že na Slovensku máme skvelé a súdržné rodiny i spoločenstvá, ktoré zvládajú riešiť všetky sociálne problémy a nezaťažujú nimi samosprávu. Bola by to veľmi pochybná interpretácia tohto nesporného údaja, lebo všetci vieme, že to nie je tak. Tváriť sa, že rodina a susedia všetko zvládnu, je zo strany samosprávy sebecké. Sociálne služby sú preto odbornou činnosťou, že ľudia, ktorí ich poskytujú, vedia niečo navyše. Vedia rozpoznať stav núdze i krízy, do ktorej sa dostane jednotlivec, rodina i širšie spoločenstvo. Majú vedomosti, zručnosti a metódy, ako situáciu zmeniť k lepšiemu. Platí, že čím skôr rozpoznajú potreby obyvateľov a zasiahnu, tým účinnejší je výsledok.

Široký záber pôsobnosti i cieľových skupín

Sociálne služby majú široký záber pôsobnosti a cieľových skupín, ktorým poskytujú pomoc a podporu. Schematicky ich môžeme rozdeliť do troch skupín.

Do prvej skupiny patria služby pre ľudí, ktorí potrebujú inú osobu, aby im pomohla pri úkonoch každodenného života: ráno, naobed i večer. Cieľom sociálnej služby je pomôcť, podporiť, ale nie vykonávať tieto úkony za nich. Aktívna snaha po sebestačnosti je dôležitým prvkom udržania si vlastnej dôstojnosti človeka, najmä u seniorov.

Do druhej skupiny služieb patria tie, ktorých dôvodom je nezvládnutý proces socializácie, ktorej je človek vystavený počas celého života. Týka sa to najmä rodín s deťmi, keď rodičia neboli dostatočne pripravení na svoju rodičovskú a manželskú rolu. Dôvodov je viacero: nedostatočná výchova počas vlastného dospievania, absencia pozitívnych vzorov správania a riešenia problémových situácií, rezignácia na budúcnosť. Ale aj vybudovanie závislosti a strata sebakontroly.

Treťou skupinou služieb sú služby pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím. Potrebujú cielenú kontinuálnu pomoc a podporu, aby boli súčasťou života rodiny, školy, zamestnania, sídliska. Každý z nich je iný, ale všetci potrebujú pomoc a podporu, aby neboli vyčleňovaní, odmietaní spolužiakmi či spoluobčanmi.

Kto je zodpovedný za to, aby občan nezostal bez pomoci a dostal potrebnú službu? Len a len obec/mesto. Začína sa to sociálnym poradenstvom, ktoré musí poskytovať občanovi každý obecný úrad. Sociálny pracovník obce má posúdiť charakter problému, s ktorým za ním prišiel obyvateľ obce, jeho špecifičnosť, individuálnosť a poskytnúť mu základné informácie o možnostiach pomoci. Úroveň základného sociálneho poradenstva pre obyvateľov nie je veľmi vysoká, pretože obce nezamestnávajú kvalifikovaných sociálnych pracovníkov, k dispozícii nie sú ani dostatočne vybavené spoločné úradovne.

Viac v Obecných novinách č. 13-14/2018

Autor: Helena WOLEKOVÁ, Martina PETIJOVÁ SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien


komentáre
SHOW ALL
podobné
14.08.2017
V Hlohovci chcú do skvalitnenia sociálnych služieb zapojiť aj občanov
Hlohovská radnica chce zlepšiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb poskytovaných v meste. Do tohto procesu chce čo najviac zaangažovať aj samotných obyvateľov Hlohovca.
viac
15.10.2017
Zatváranie detských jaslí nehrozí
Novela jasličkového zákona nespôsobí poskytovateľom týchto služieb problémy. Naopak, počet registrovaných jaslí by mal rásť. Uviedol to štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike.
viac
19.04.2018
Regióny získajú financie na rozvoj sociálnej infraštruktúry
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.
viac
19.04.2018
Komunitné plánovanie sociálnych služieb – povinnosť, či príležitosť ...(2)
V Bratislave sa koncom januára uskutočnila konferencia, ktorej usporiadateľom bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. Téma bola pre samosprávu nanajvýš aktuálna: komunitné plánovanie sociálnych služieb. V sérii článkov vám ponúkame názory odborníkov, ako aj príklady dobrej praxe.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.18 %