Utorok 21.05.2019
Dnes má meniny 
Zina
°C
10.10.2018 09:30

Komuniké z 19. rokovania Rady ZMOS


Pohľad do sály počas rokovania


Posledné rokovanie Rady ZMOS v tomto volebnom období zvolal predseda ZMOS Michal Sýkora na 9. a 10. októbra 2018. Napriek blížiacim sa komunálnym voľbám rokovaniu dominovali témy z aktuálnej legislatívy.


 

 

 

Po otvorení rokovania nasledovala prezentácia služieb spoločnosti WYDREX, s. r. o. - čistiarne odpadových vôd v koncepcii Smart Cities - Prelomové slovenské riešenie dobýva svet (Š. Huštaty, spolumajiteľ, Ing. P. Uhrík, spol. Expirio, s. r. o.). Následne, po voľbe návrhovej komisie ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová uviedla vyhodnotenie plnenia úloh z uznesení Rady ZMOS.

Aktuálne informácie z legislatívneho procesu predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány, ktorí zároveň predstavili priebežné vyhodnotenie plnenia priorít a schválených uznesení 29. snemu ZMOS. Stanovisko ZMOS k rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021 predložil výkonný podpredseda Jozef Turčány. Výkonný podpredseda Milan Muška informoval o stanovisku ZMOS k aktuálnym návrhom zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Implementáciu zákona o sociálnych službách v podmienkach miest a obcí - informácia o rokovaní zástupcov ZMOS s predsedom vlády SR P. Pellegrinim a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richterom k financovaniu neštátnych poskytovateľov predložila predsedníčka odbornej sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová. V poradí desiatym bodom rokovania bola priebežná informácia o stave príprav na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z pohľadu úloh samosprávy, ktorú uviedol výkonný podpredseda Milan Muška.

Druhý rokovací deň otvoril František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórska a Švajčiarska, ktorý prezentoval možnosti čerpania grantov EHP. Členov Rady ZMOS informoval o pripravovaných výzvach a aktivitách v oblasti projektovej činnosti.

S informáciou o spôsobe zabezpečenia plnenia úloh zo zákona 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v podmienkach miestnej územnej samosprávy vystúpil výkonný podpredseda Milan Muška. Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak uviedol návrh stanoviska ZMOS k budúcej kohéznej politike EÚ v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2020 – 2027. Vyhodnotenie plnenia úloh zo Stratégie ZMOS na informatizáciu samosprávy a návrhy projektov na jej zabezpečenie predstavil výkonný podpredseda Milan Muška. Následne ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová hovorila o príprave 30. snemu ZMOS. Informáciu zahraničnej sekcie o budúcej európskej územnej (cezhraničnej a nadnárodnej) spolupráci EÚ 2020+, príprave Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023 a slovensko-ruskej spolupráci predložil výkonný podpredseda Milan Muška. Ďalšími bodmi rokovania boli témy týkajúce sa vnútornej činnosti Združenia miest a obcí Slovenska.

 

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.09.2017
V Tatrách začalo dvojdňové rokovanie Rady ZMOS
Rokovanie bude prebiehať 21. a 22. septembra v Kongresovej sále hotela Patria v Štrbskom Plese k témam, ktoré sa v rôznych oblastiach dotýkajú činnosti miest a obcí.
viac
22.09.2017
Komuniké zo 14. rokovania Rady ZMOS
Bratislava – 22. septembra 2017 – V poradí 14. rokovanie Rady ZMOS sa konalo 21. a 22. septembra 2017 k témam, ktoré sa v rôznych oblastiach dotýkajú činnosti miest a obcí.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
06.03.2019
Prvé zasadnutie Rady ZMOS
Štrbské Pleso – 6. marca 2019 – V poradí prvé rokovanie Rady Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutočnilo v utorok 5. marca 2019 so začiatkom o 10. hod.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.10 %