Utorok 25.06.2019
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
16.08.2016 01:53

Inštitút nútenej správy a ozdravný režim


Il. koláž (red).


Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Zlá ekonomická situácia, alebo aj slabá analýza rizík môžu pre územnú samosprávu znamenať ozdravný režim, prípadne nútenú správu. Teda opatrenia, ktoré nie sú populárne, ale sú nevyhnutné. Presne tejto oblasti sa venuje nedávna otázka adresovaná Kancelárii ZMOS.

Otázka: „Sme poslanci obecného zastupiteľstva. Naša neveľká obec nevládze splácať svoje dlhy (niektoré aj z minulosti). Len to všetko už určitý čas pred sebou nejako „tlačíme“ ako balvan, pričom nám vznikajú problémy so zabezpečením fungovania najbežnejšieho života obce. Vzhľadom na uvedenú neriešiteľnú situáciu máme čoraz väčšiu obavu z toho, že obci reálne hrozí v dohľadnom čase nútená správa. Chceli by sme preto vedieť o tomto inštitúte čo najviac, aby sme sa mohli na to zodpovedne pripraviť.“ 

Odpoveď: Hneď na úvod je dobré povedať, že nielen bežní ľudia a podnikatelia, ale aj územná samospráva sa môže dostať do vážnych ekonomických problémov, ktoré ohrozujú jej fungovanie. A že nejde len o teoretické riziko, dokazuje aj niekoľko miest a obcí, ktoré to do nútenej správy už „dotiahli“.

Rôzne dôvody a právna úprava nútenej správy

Dôvodom nútenej správy môže byť napríklad vysoká úverová zadlženosť obce spôsobená rozhodnutiami z minulosti, no aj veľmi vysoký stupeň investičných aktivít, zlé riadenie bežného chodu obce, živelné katastrofy a podobne. Vieme, že pôvodcom niektorých finančných problémov miest a obcí je tiež štát, a to nielen nedostatočnou úrovňou platieb za služby, ktoré si objednáva od obcí, ale aj neskorými úhradami za projekty z fondov EÚ.

Nútená správa sa vždy prejaví znížením rozsahu a kvality služieb pre obyvateľov danej obce v rozhodujúcich oblastiach a, samozrejme, že sa v tom čase menej (ak vôbec) investuje do rozvoja, modernizácie a opráv jej majetku.

Inštitút nútenej správy, ale aj ozdravný režim, ktorý jej predchádza, sú upravené v ustanoveniach § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Ministerstvo financií SR („ďalej len „ministerstvo“) vypracovalo v záujme jednotnej aplikácie ustanovení § 19 zákona pre obce príručku pod názvom „Metodická príručka Ministerstva financií Slovenskej republiky o ozdravnom režime a nútenej správe obce“, číslo: MF/ 018846/2005-422 – jej aktuálne znenie nájdete na internete.

Nútenej správe predchádza ozdravný režim

Podľa zákona zavedeniu nútenej správy predchádza ozdravný režim, ktorý je obec povinná zaviesť vtedy, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti. Pre potreby zavedenia ozdravného režimu sa však podľa zákona do celkovej výšky záväzkov obce po lehote splatnosti 60 dní nezapočítavajú záväzky z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume zmluvne dohodnutého nenávratného finančného príspevku.

Viac v Obecných novinách č. 31-32/2016 na str. 21.

Autor: JUDr. Daniela Franzenová


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.05.2016
Zánik poslaneckého mandátu. Užitočné rady a informácie - právna poradňa
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
18.11.2016
Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
13.12.2016
Zastupovanie starostu neznamená zánik poslaneckého mandátu
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová zo Združenia miest a obcí Slovenska.
viac
03.10.2018
M. Kaliňák: Splatenie dlhov samosprávy súkromníkom nie je bežná vec
Splatenie dlhov samospráv súkromníkom alebo firmou nie je bežná a ani samozrejmá vec, skôr ide o výnimočnosť.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %