Pondelok 16.09.2019
Dnes má meniny 
Ľudmila
°C
10.06.2019 11:41

Informácia pre obce a vyššie územné celky k výdavkom do cudzieho majetku


Ilustračná snímka (tasr)


MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Sekcia rozpočtovej politiky


Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je všeobecná právna norma, ktorá neobsahuje ustanovenia, ktoré by subjektom územnej samosprávy (obciam a vyšším územným celkom, ďalej len „VÚC“) zamedzovali používanie ich vlastných finančných prostriedkov na správu , údržbu, resp. zhodnocovanie majetku iných osôb. Tento zákon rešpektuje skutočnosť, že v súlade s príslušnými ustanoveniami Čl. 65 Ústavy SR sú subjekty územnej samosprávy samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodária s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. V zmysle uvedeného v súlade s § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o použití vlastných príjmov rozpočtu obce/VÚC rozhodujú tieto subjekty samostatne.

V tomto smere zákon č. 583/2004 Z. z. predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a VÚC realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku, keď v § 7 ods. 1 písm. d) zaraďuje medzi výdavky obce aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (obdobne právna úprava zákona č. 583/2004 Z. z. umožňuje v § 8 ods. 1 písm. d) realizáciu takýchto výdavkov aj u VÚC).

Ďalej je v súlade s príslušnými ustanoveniami § 7 a § 8 zákona č. 583/2004 Z. z. upravené poskytovanie dotácií z rozpočtu obcí a VÚC, pričom regulácia sa týka iba subjektov, ktorým sa finančné prostriedky môžu poskytnúť a okruhov účelov a aktivít, ktoré sa môžu týmito finančnými prostriedkami podporiť.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako všeobecný predpis upravujúci pravidlá rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami, ako jedno zo všeobecných pravidiel obsahuje povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Neobsahuje však žiadnu úpravu, ktorá by bola právnou prekážkou pri investovaní výdavkov samosprávy do cudzieho majetku.

Majetkové predpisy v gescii ministerstva financií, ktorých predmetom nie je úprava financovania, rovnako nie sú prekážkou možnosti investovania do cudzieho majetku.

Záver:

Zákon č. 583/2004 Z. z., ani iná legislatíva v pôsobnosti ministerstva financií, neobsahuje žiadnu reštrikciu, ktorá by zakazovala použitie prostriedkov obcí a VÚC do cudzieho majetku, t. j. ponecháva v tomto smere plne v kompetencii príslušného subjektu územnej samosprávy autonómne rozhodnúť o použití vlastných finančných prostriedkov.

 

 

Autor: Radovan M a j e r s k ý, generálny riaditeľ, Bratislava, 29. 5. 2019


komentáre
SHOW ALL
podobné
23.03.2016
Ako sa vysporiadali s novým zákonom o odpadoch mestá a obce? Čo musia zvládnuť?
Mestá a obce čaká neľahká úloha. Počas roku 2016 sa budú musieť popasovať s novými povinnosťami, ktoré im priniesol zákon o odpadoch.
viac
18.06.2016
Na likvidáciu čiernych skládok pôjde ďalších 7 miliónov eur
Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) sa rozhodol pokračovať v programe Veľké upratovanie Slovenska, s ktorým prišiel jeho predchodca Peter Žiga (Smer-SD). Pôjde o druhé kolo programu, v tom prvom sa prerozdelilo vyše deväť miliónov eur.
viac
15.11.2016
Zástupcovia OZV založili koordinačné centrum pre obaly – KC OBALY
Zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) sa na podnet MŽP SR stretli pred dvomi týždňami, aby v súlade so zákonom o odpadoch založili koordinačné centrum KC OBALY.
viac
19.06.2017
Výzvu ministra L. Sólymosa Deň pre Dunaj prijalo 35 samospráv
Výzvu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa spojiť sa pre Dunaj, vyčistiť jeho brehy, ale aj okolie obcí a miest v jeho blízkosti, prijalo 35 samospráv. Deň pre Dunaj, v rámci ktorého bude čistenie okolia veľtoku prebiehať, sa uskutoční v sobotu 24. júna.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.61 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %