Piatok 24.05.2019
Dnes má meniny 
Ela
°C
04.06.2016 04:35

Hlavnou prioritou ÚMS je posilňovanie pozície miest ako centier regiónov


Pohľad na delegátov XXVII. snemu ÚMS.


V piatok, 3. júna 2016, sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konal XXVII. snem Únie miest Slovenska. Zúčastnilo sa ho 22 primátorov z členských miest.


Snem Únie miest Slovenska otvoril a viedol jej prezident a primátor hl. m. SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Po schválení procedurálnych bodov programu predniesol správu o činnosti ÚMS od vlaňajšieho snemu. Ako sa v úvode správy konštatuje – komunálne voľby, ktoré sa konali 15. 11. 2014, svojim spôsobom predstavujú novú etapu vo vývoji územnej samosprávy. Do pozície primátorov miest, resp. starostov mestských častí boli zvolení noví, väčšinou nezávislí kandidáti, ktorí prinášajú nové myšlienky, novú energiu, individuálne odhodlanie, čo iste prinesie novú dynamiku do procesov rozhodovania, presadzovania cieľov a priorít i realizácie konkrétnych úloh na úrovni únie.

Aktuálny stav členskej základne ÚMS, ako to vyplýva zo správy, je 54 členov, z toho 41 riadnych, 2 mimoriadni a 11 čestných členov.

 

Predsednícky stôl počas vystúpenia prezidenta ÚMS a primátora Bratislavy Iva Nesrovnala. Zľava: Tibor Tóth, predseda kontrolnej komisie ÚMS a primátor mesta Vráble, Miroslav Kollár, viceprezident ÚMS a primátor mesta Hlohovec a Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS.

Po odznení správy a príhovoroch hostí Milan Galanda, generálny sekretár ÚMS uviedol správu o hospodárení ÚMS a predseda kontrolnej komisie Tibor Tóth správu kontrolnej komisie ÚMS.

Priority a ciele ÚMS pre nasledujúce obdobie predniesol viceprezident ÚMS Miroslav Kollár.

Na záver snemu delegáti jednomyseľne prijali uznesenie XXVII. snemu Únie miest Slovenska.

Po skončení snemu únie jej prezident a bratislavský primátor Ivo Nesrovnal na brífingu uviedol:

- Je známe, že viac ako 70 percent európskej populácie žije v mestských aglomeráciách, a preto už aj veľká časť európskej legislatívy sa týka práve mestských regiónov a ich problematiky.  Slovensko nie je výnimkou.

Chceme - a je to aj v súlade s programovým vyhlásením vlády SR - posilňovať postavenia Bratislavy ako hlavného mesta SR. Veľa zmien očakávame od nového stavebného zákona, ktorý umožní rýchlejšie a efektívnejšie riešiť otázky urbanizmu a životného prostredia. Vysporiadať sa musíme aj s otázkou 15 stavebných úradov na území mesta. Nielen Bratislavu, ale aj ostatné slovenské mestá čaká riešiť problémy súvisiace s novým zákonom o odpadoch, ktorý nám pomôže chrániť životné prostredie. Treba však ísť ďalej, napríklad aj do výstavby energeticky úsporných budov a vôbec problematiky Smart cities.

Je tu nový zákon o rozvojovom poplatku, ktorý treba uviesť do života a stanoviť pravidlá jeho fungovania v praxi. Okrem toho je to aj problematika dopravy, ako sa o tom hovorí aj v programovom vyhlásení vlády. Pre Bratislavu je veľmi dôležité riešenie železničnej dopravy, ktorá následne pomôže riešiť otázky súvisiace s individuálnou osobnou dopravou a cestnou premávkou.

V konečnom dôsledku všetky tieto i ďalšie úlohy sú obsiahnuté aj v uznesení z nášho snemu, ktoré bolo prijaté jednomyseľne.

Tieto výzvy chceme riešiť tak ako doteraz – v spolupráci s vládou SR, s jednotlivými ministerstvami a je len samozrejmé, že aj so Združením miest a obcí Slovenska. Držíme sa zásady, že na Slovensku sa nám nepodarí nič, ak nebudeme spolupracovať.

Našim hlavným a konečný cieľom je a zostáva presadzovať zlepšovanie postavenia slovenských miest, posilňovania ich kompetencií a ich financovanie, čo sa prejaví aj vo zvyšovaní životnej úrovne obyvateľov našich miest.

Viac informácií z 27. snemu Únie miest Slovenska prinesieme v najbližšom čísle Obecných novín.

Autor: Text a snímky: (st)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.04.2016
Starostlivosti o mestskú zeleň by mal pomôcť zelený balíček opatrení
Ide o systém opatrení na komplexnú a efektívnu starostlivosť o stromy a zeleň v Bratislave, ktorý samospráva spúšťa s okamžitou platnosťou.
viac
16.05.2016
Snem ZMOS je sviatkom spoločnej nádeje
V poradí 27. snem ZMOS nebude len bilanciou toho, čo sa podarilo a úvahou o tom, čo sme ešte mohli urobiť. Dvojdňové rokovanie musíme vnímať ako našu schopnosť jasne formulovať tézy, ktoré dokážeme presadiť a naplniť.
viac
15.07.2016
Nesrovnal: Mesto venuje Milión pre Bratislavu
Bratislave sa podarilo v tomto roku uzavrieť veľké projekty. Keďže hlavné mesto dobre hospodárilo, z ušetrených peňazí sa rozhodlo rozbehnúť projekt „Milión pre Bratislavu“. Peniaze sú určené pre rozvojové projekty mesta, ktoré zlepšia život Bratislavčanom.
viac
23.06.2018
Pozičný dokument ÚMS Silné mestá, silný štát ponúka priestor na diskusiu
V kongresovej sále Ambassador v Hoteli Devín v Bratislave sa 8. júna za prítomnosti takmer 100 účastníkov uskutočnil XXIX. snem Únie miest Slovenska.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.05 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %