Streda 24.10.2018
Dnes má meniny 
Kvetoslava
13°C Bratislava
25.10.2017 03:11

Envirorezort rozšíri národný zoznam území európskeho významu


Vo vybraných lokalitách sa vyskytujú vzácne druhy európskeho významu ako rys ostrovid, rôzne druhy rýb, ale aj lúčne a lesné spoločenstvá.


Ochrana prírody a zachovanie biodiverzity – bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov bude na Slovensku účinnejšia. Do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 pribudne 169 lokalít s výmerou takmer 32 tisíc hektárov.


Rozhodla o tom dnes vláda SR, keď schválila aktualizáciu národného zoznamu z dielne ministerstva životného prostredia. Schváliť ju ešte musí Európska komisia.

Sústava chránených území Natura 2000 chráni najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín, živočíchov a biotopov na celom území EÚ. Podiel území Natura 2000 sa zvýši z 11,9 percenta na 12,56 percenta z rozlohy Slovenska. „Zachovať prírodné dedičstvo pre ďalšie generácie je našou povinnosťou. Som preto rád, že zoznam vzácnych území z pohľadu ochrany životného prostredia rozšírime o 169 lokalít. Rokovania s lesníkmi či neštátnymi vlastníkmi boli náročné, kompromisy sme museli urobiť všetci. Najdôležitejšie je, že vyhrala príroda,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Slovensku bude mať po novom celkovo 642 území európskeho významu. Nové územia budú chrániť 21 vybraných typov prirodzených biotopov európskeho významu a 33 vybraných druhov rastlín a živočíchov európskeho významu. Jedným z nových území je Územie európskeho významu Vrchná hora v okrese Malacky s navrhovaným tretím stupňom ochrany. V tejto lokalite s rozlohou cca 6,5 hektára našli svoj domov a útočisko mnohé ohrozené a vzácne druhy rastlín – suchomilné a krovinové porasty na vápnitom podloží či rôzne druhy krovín. Zo živočíchov tu žijú vzácne druhy pavúkov (stepník červený), mäkkýšov (pikulík stepný, slimák pásikavý, stepný, záhradný), motýľov (vidlochvost feniklový, vidlochvost ovocný, perlovec najmenší, spriadač kostihojový), ale aj desiatky druhov chrobákov, napr. roháč obyčajný.

Rezort životného prostredia aktualizáciu prerokoval s príslušnými mestami a obcami ako aj s vlastníkmi, správcami či nájomcami dotknutých pozemkov. Tí boli na verejných rokovaniach informovaní o samotnej lokalite, dôvodoch jej zaradenia na zoznam území európskeho významu, o vyplývajúcich obmedzeniach vrátane spôsobov náhrady za tieto obmedzenia, ako aj o možnostiach ich účasti na manažovaní týchto území vrátane finančných nástrojov na ich motiváciu.

Ochrana prírody je pre envirorezort prioritou. Ministerstvo v tejto oblasti pripravuje v spolupráci s ochranármi, vlastníkmi lesov ale aj rezortom pôdohospodárstva programy starostlivosti o chránené vtáčie územia (CHVÚ), ktorých je na Slovensku celkovo 41. Ide o súbor konkrétnych opatrení, ktorých cieľom je dosiahnuť nárast populácie chránených živočíchov ako napr. hlucháňa hôrneho, včelárika zlatého, chavkoša nočného, sokola rároha, hrdzavky potápavej či bučiačika močiarneho. V tomto roku už vláda SR schválila šesť takýchto programov starostlivosti. Konkrétne ide o CHVÚ Horná Orava, Kráľová, Dolné Pohronie, Veľkoblahovské rybníky, Sĺňavu a Špačinsko-nižnianske polia. Ochrana vzácnych vtáčích druhov sa tak v posledných dňoch pohla dopredu viac ako za celé roky. Vo vyhlasovaní programov plánuje rezort životného prostredia pokračovať.

Autor: (mžpsr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.06.2016
Dokončili revitalizáciu Karloveského ramena
Po rokoch príprav a siedmich týždňoch terénnych prác dnes dokončili sprietočnenie bratislavského Karloveského ramena. Dunaj tade opäť prúdi bez prekážok.
viac
19.05.2017
L. Sólymos predstavil Národnú dohodu o strome
Minister životného prostredia SR László Sólymos dnes v Tichej doline uviedol, že Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predstaví Národnú dohodu o strome, ktorá položí základy ekologickejšieho, zodpovednejšieho a trvalo udržateľného spôsobu hospodárenia s lesmi.
viac
21.06.2017
Na ochranu vôd budú musieť poľnohospodári myslieť v stovkách obcí
Medzi zraniteľné oblasti z pohľadu ochrany vôd bude zaradených 1344 obcí, čo je o niekoľko desiatok menej ako doteraz. Návrh nariadenia, ktoré prináša ich zoznam, dnes schválila vláda. Povinnosť Slovensku vyplýva z európskej legislatívy.
viac
13.11.2017
Pieninský národný park oslavuje 50. výročie svojho vzniku
Minister životného prostredia László Sólymos odovzdal ocenia osobnostiam a inštitúciám spolupracujúcim s Pieninským národným parkom za ich dlhoročnú starostlivosť, pomoc a priazeň.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
79.19 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.63 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.18 %