Sobota 16.02.2019
Dnes má meniny 
Ida, Liana
8°C Bratislava
02.02.2018 11:50

Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám


Ilustračná koláž


Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na analýzu všetkých aspektov dobrovoľníctva, ktoré je možné uplatniť a podporovať v miestnej územnej samospráve. Cieľom bude podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v mestách a obciach.


Mestá a obce sú predovšetkým komunity, ktorých vzťahy majú priamy súvis s kvalitou rozhodnutí, spoločenskou zodpovednosťou a lokálpatriotizmom. Dnes je dobrovoľníctvo ukotvené v rôznej legislatíve, priamo súvisí so získavaním zručností, s asistenciou v rôznych verejných službách a na tieto aspekty je potrebné pozitívne reagovať.

Dobrovoľníctvo na Slovensku nie je komplexne riešené. Dokonca v súčasnosti je interpretované ako silná stránka mimovládneho sektora, hoci jedine samospráva dokáže vytvoriť priestor na zmysluplné využitie tohto potenciálu, a to v rôznych oblastiach komunitného života.

Dobrovoľníctvo má z hľadiska legislatívneho ukotvenia v našich podmienkach identický problém, ako je to napríklad s konceptom „verejný záujem“. Teda v praxi nie je ukotvené jednotnou agendou, ale určité legislatívne zmienky obsahujú viaceré právne normy. Výsledkom je súčasný stav, keď si pod týmto pojmom môžeme predstaviť diametrálne odlišné aktivity, čo spôsobuje všeobecnosť, abstraktnosť a postupnú stratu ponúkaného potenciálu. Popri spoločenskej zodpovednosti a lokálpatriotizme patrí medzi agendy, ktoré dokážu výrazne pomáhať formovaniu moderného demokratického administratívneho priestoru, avšak iba s angažovaním samospráv, keďže pre štát sú len veľmi ťažko uchopiteľné a ten môže pôsobiť iba v rámci legislatívneho vymedzenia ich pôsobností.

Cieľom tímu odborníkov bude preto spracovanie aktuálneho legislatívneho ukotvenia agendy formou analýzy, vytvorenie publikácie o dobrovoľníctve v kľúčových oblastiach pôsobnosti miestnej územnej samosprávy a napokon zriadenie a prevádzka špeciálneho modulu na webovej stránke ZMOS, ktorý bude poskytovať komplexný prehľad o dobrovoľníctve a možnostiach jeho rozširovania v prostredí miestnej územnej samosprávy. Súčasťou polročnej aktivity budú vzorové príklady tvorby a realizácie lokálnych koncepcií a stratégií podporujúcich rozvoj dobrovoľníctva v mestách a obciach.

 

Autor: Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS a tajomník rady expertov


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.03.2017
Na nominácie zostáva už len týždeň
Do 15. marca 2017 môžete nominovať vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým ľuďom.
viac
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
05.06.2017
Regionálne školstvo v širších súvislostiach
Regionálne školstvo je v situácii, keď - než poukazovať na problémy - potrebuje skôr ponúkať východiská a pozitívne zmeny. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. sa venuje regionálnemu školstvu v širších súvislostiach.
viac
28.06.2018
Samosprávy potrebujú viac informácií o agende SMART
Združenie miest a obcí Slovenska na prelome mája a júna zrealizovalo prieskum, ktorý sa venoval agende SMART. Získané dáta ukazujú, že táto agenda je perspektívna, avšak samosprávy o nej nedisponujú dostatočnými informáciami.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.15 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.82 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.02 %