Nedeľa 21.07.2019
Dnes má meniny 
Daniel
°C
23.06.2017 01:54

Božena Kováčová: Pripravuje sa nový zákon. My budeme aktívni


Božena Kováčová


Sociálna sekcia Rady ZMOS rokovala koncom mája v Janovej Lehote. Kľúčovou témou bola príprava novely zákona o sociálnych službách, ktorej znenie je pre mestá a obce v nadchádzajúcom období mimoriadne dôležité.


Predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová považuje novelu zákona za dôležitú tak z hľadiska financovania, ako aj kompetencií.

 Základná zmena vo financovaní

„Návrh zmien v novele zákona o sociálnych službách v sebe nesie základnú zmenu financovania v oblasti zrovnoprávnenia verejných a neverejných poskytovateľov, výška príspevku bude viazaná na stupeň odkázanosti klienta, resp. klientov, ktorým zariadenie poskytuje svoje služby. Príspevok, ktorý bude môcť poskytovateľ sociálnej služby získať, bude musieť byť použitý na mzdové náklady zamestnancov,“ hovorí predsedníčka sociálnej sekcie Božena Kováčová a ďalej dopĺňa: „Čo sa týka zrovnoprávnenia, ako aj väzby výšky štátneho príspevku priamo na občana podľa stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe je dobré a tomu musíme vyjadriť jednoznačnú podporu. To platí aj pri návrhu, ktorý sa týka výlučného použitia štátneho príspevku na mzdy.“

Z výsledku rokovania sekcie vyplýva, že sekcia Rady ZMOS odmieta, aby sa zákonom určovala výška doplatku samospráv za sociálnu službu pre neverejných poskytovateľov. „V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že rozsah výšky nie je možné určovať zákonom. Tvorba obecných rozpočtov sa riadi zákonom o rozpočtových pravidlách, pričom o rozpočte rozhodujú poslanci hlasovaním v zastupiteľstve. Pre nás zostáva naďalej neprijateľné to, aby došlo k dofinancovaniu sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi,“ približuje postoje ZMOS predsedníčka sekcie a starostka obce Janova Lehota.

 Nechajte to na samosprávy

Mestá a obce musia pre svojich obyvateľov zabezpečiť sociálne služby v zmysle zákona. Preto by malo byť vecou každej samosprávy, aby si sama určila výšku a formu doplatku. Rovnako by malo byť vecou slobodného rozhodnutia samosprávy, aby si upravila podmienky, za ktorých si sociálnu službu v prípade potreby u neverejného poskytovateľa pre svojho obyvateľa objedná.

Predsedníčka sociálnej sekcie v tejto súvislosti hovorí: „Samosprávam (tak obciam ako aj VÚC) sa navrhuje/zavádza povinnosť vydať písomné vyjadrenie, ako súčasť žiadosti konkrétneho žiadateľa pre poskytnutie štátneho príspevku na sociálnu službu, v súlade s komunitným plánom sociálnych služieb (alebo koncepciou rozvoja kraja). Z pohľadu ZMOS ide o administratívnu záťaž najmä v prípade malých obcí, pričom o príspevok sa bude žiadať opakovane každý rok.“ 

ZMOS pri tvorbe novely zákona upozorňuje na to, že komunitné plánovanie (na strane samospráv) nemôže byť hlavným regulátorom poskytovania štátneho finančného príspevku. Tento nástroj pritom nespochybňuje, ale považuje za zbytočné budovať sociálne služby na tomto pilieri. Otázkam komunitného plánovania, čo sa týka procesu jeho tvorby, ale aj jeho úzkeho naviazania na tvorbu obecných rozpočtov v sociálnej oblasti bude venovaný aj jeden z výstupov projektu CSD II., tejto otázke sa bude venovať aj sekcia sociálnych vecí do budúcna.

Predsedníčka sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS Božena Kováčová v závere rokovania opätovne upozornila členov sekcie na dôležitosť pripravovanej novely. „O to viac budeme aktívni, aby sme dokázali vytvoriť legislatívne priaznivé prostredie pre riešenie takých citlivých otázok ako je celá šírka sociálnych služieb v prostredí miest a obcí,“ uzavrela Božena Kováčová.

Obecné noviny č. 23-24/2017

Autor: Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
01.04.2017
ZMOS podporí návrh na zmiernenie tvrdosti zákona
Združenie miest a obcí Slovenska podporuje návrh na zmiernenie sankcií za neskoršie prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne. ZMOS vidí priepastný rozdiel medzi čiernou prácou a oneskoreným prihlásením riadneho zamestnanca.
viac
16.11.2017
MŽP začne budovať nový Informačný systém odpadového hospodárstva
Nový systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu.
viac
12.12.2017
Novela je výsledkom obojstranného a v niektorých bodoch aj tvrdého kompromisu
Národná rada SR 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. O tom, ako sa rodila a čo obsahuje, sme sa zhovárali so Štefanom Bieľakom, podpredsedom ZMOS.
viac
06.07.2019
ZMOS sa listom obrátil na prezidentku Zuzanu Čaputovú
Združenie miest a obcí Slovenska vo štvrtok 4. júla 2019 požiadalo listom prezidentku Slovenskej republiky o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.84 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.06 %