Utorok 16.07.2019
Dnes má meniny 
Drahomír, Rút
°C
07.06.2018 11:32

Ako byť v budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi


V obci Výčapy – Opatovce budú v rámci medzinárodného projektu TOGETHER prostredníctvom inteligentných meracích zariadení sledovať spotrebu energie v základnej škole a na obecnom úrade.


Na workshope na túto tému predstaví Slovenská inovačná a energetická agentúra 19. júna 2018 v Bratislave prvé výsledky medzinárodného projektu TOGETHER.


Cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť pri prevádzke verejných budov predovšetkým zmenou správania užívateľov. Pomôcť pri zapájaní samotných užívateľov do integrovaného energetického manažmentu majú inovatívne technológie monitorovania spotreby energie, ale aj stimulačné schémy a motivačné techniky. „Ľudia najúčinnejšie prispievajú k efektívnemu využívaniu energie v budovách, v ktorých žijú alebo pracujú. Možnosť v reálnom čase sledovať, ako dokážu ovplyvniť spotrebu energie, im poskytuje silnú inšpiráciu,“ uviedol riaditeľ sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický.

Projekt je financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Spolupracujú na ňom partneri zo 7 krajín, lídrom projektu je talianska provincia Treviso. Okrem Slovenska, ktoré zastupuje SIEA, sa na projekte podieľa aj Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko a Maďarsko. Do projektu je zapojených 85 pilotných verejných budov, v ktorých možno sledovať spotrebu energie prostredníctvom moderných monitorovacích zariadení. Prevádzkovatelia budov budú mať k dispozícii aj systémy na analýzu údajov.

Na Slovensku sa pilotné aktivity pripravujú v šiestich budovách. Vo Veľkých Kostoľanoch sú to budovy materskej školy a domu kultúry s obecným úradom, vo Výčapoch – Opatovciach základná škola a obecný úrad, v Rišňovciach základná škola a zdravotné stredisko. Väčšina z týchto budov je významne alebo čiastočne obnovená, niektoré sú aj v pôvodnom stave. Priebežné monitorovanie spotreby energie, ktoré môže prispieť k pozitívnej zmene užívateľských návykov, má význam vo všetkých z nich. Náklady na zavedenie základného priebežného monitoringu nemusia byť vysoké, i keď vždy závisia od konkrétnych okolností a zvoleného technického riešenia. To, či sa priebežne monitorovanie spotreby vyplatí, by malo vyplynúť z energetického auditu, v rámci ktorého je možné identifikovať potenciál úspor energie pri takýchto opatreniach. Energetické audity boli vypracované aj k budovám zapojeným do projektu.

Zástupcovia obcí a tiež zodpovední pracovníci už absolvovali školenia, na ktorých sa oboznámili s odporúčaniami, ako môžu vďaka podnetom z monitorovania motivovať užívateľov k nižšej spotrebe energie. Inteligentné meracie systémy budú v budovách inštalované v nasledujúcich mesiacoch, samotný monitoring sa spustí na jeseň. V rámci projektu budú v budovách inštalované merače spotreby plynu, elektriny a senzory vonkajšej a vnútornej teploty.

Priebežné monitorovanie zabezpečí neporovnateľne užitočnejšie informácie oproti tým, ktorými obce disponovali doposiaľ. Napríklad prevádzkovatelia budov so samostatnými kotolňami majú zvyčajne k dispozícii iba plynomer, na základe ktorého im dodávateľ zasiela raz ročne vyúčtovaciu faktúru. Tento spôsob merania im ale neumožňuje získať informácie o spotrebe plynu, na základe ktorých by vedeli priebežne kontrolovať, či nespotrebovávajú energie priveľa, a v prípade nutnosti aj okamžite zareagovať. Vďaka projektu budú môcť prevádzkovatelia sledovať spotrebu v hodinových intervaloch a porovnávať ju v čase. To im umožní odhaliť prípadné anomálie a na základe toho analyzovať príčiny a hľadať riešenia, vrátane úsporných opatrení.

Informácie o priebežnej spotrebe budú mať aj užívatelia, t.j. zamestnanci a návštevníci verejných budov. Vo verejne dostupných priestoroch budú umiestnené monitory s informáciami o aktuálnej spotrebe a teplotách, ale aj porovnania a prípadné upozornenia na neprimerane vyššiu spotrebu.

Jedným z hlavných cieľov projektu je poukázať na to, že náklady na prevádzku budov môžu pri minimálnych investíciách ovplyvniť aj samotní užívatelia. Vďaka racionálnemu využitiu energie a efektívnejšiemu vykonávaniu súvisiacich činností je možné dosiahnuť až 10 % zníženie spotreby elektriny a energie potrebnej na vykurovanie priestorov a ohrev vody. Vhodnou organizáciou činností a správnym informovaním koncových spotrebiteľov je možné spotrebu energie znížiť o ďalších 5 %.V pilotných budovách na Slovensku sa pri týchto opatreniach predpokladajú možné úspory v priemere okolo 5 %, maximálne do 10 %.

Na stránke projektu sú už k dispozícii v národných jazykoch školiace materiály o technických, ekonomických a manažérskych aspektoch, základné odporúčania pre užívateľov verejných budov a tiež príklady realizovaných konkrétnych riešení. V rámci projektu bude ešte pripravená nadnárodná stratégia, ako zvýšiť energetickú efektívnosť v budovách vďaka integrovaným nástrojom. Súčasťou balíka odporúčaných opatrení bude aj akčný plán na ďalšie investície založený na znovuinvestovaní prostriedkov a akčný plán pre energetickú efektívnosť vo verejných budovách.

Na workshope budú prezentované aj materiály a projektové nástroje, ktoré môžu využiť aj ďalšie obce. Predstavené budú aj možnosti financovania podobných projektov, napríklad z dosiahnutých úspor energie formou energetických služieb alebo prostredníctvom crowdfundingu, t.j. kolektívneho financovania. Špeciálne prednášky budú venované inováciám v mestách, zeleným budovám a zmenám v legislatíve, ktoré súvisia s financovaním úsporných opatrení v samosprávach.

Workshop na tému "Ako byť energeticky efektívny s nulovou alebo minimálnou investíciou" sa uskutoční 19. júna 2018 v priestoroch SIEA na Trnavskej ceste 100 v Bratislave od 9.00 h. Vstup na podujatie je bezplatný. Z dôvodu obmedzenej kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom e-mailu na adrese veronika.chmelarova@siea.gov.sk. Podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícii na stránke https://www.siea.sk/aktualne-projekty-prehlad/c-12199/together/

Autor: (Sylvia Pálková, SIEA)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.05.2016
Fiľakovo podáva projekt na zriadenie kompostárne
Zriadením kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu chce samospráva Fiľakova tento rok zavŕšiť svoj zámer komplexne vyriešiť problematiku odpadového hospodárstva v meste.
viac
21.07.2016
Zatvorená plaváreň stojí samosprávu ročne desaťtisíce eur
Hoci je krytá plaváreň v Lučenci od februára 2015 zatvorená, mesto na ňu za celý minulý rok vynaložilo finančné prostriedky vo výške takmer 83 000 eur.
viac
24.01.2017
Ružinov pripravil workshop na vypracovanie projektov pre granty
Tohtoročná grantová výzva mestskej časti Ružinov je už v plnom prúde. Na zlepšenie komunitného života v Ružinove môžu v rámci nej ľudia získať od 500 do 5 000 eur. Stačí napísať zaujímavý projekt. Ako nato sa dozvedia záujemcovia už túto stredu 25. januára 2017 na ružinovskom miestnom úrade.
viac
05.10.2017
Objem eurofondov pre mimovládne organizácie sa zdvojnásobí
Zvýšenie eurofondových výziev zameraných na zlepšenie transparentnosti verejnej správy a boj s korupciou z 15 na 30 miliónov eur dnes oznámil predseda vlády Robert Fico.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.14 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.86 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.00 %