Utorok 25.06.2019
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
07.04.2016 01:19

ZMO horného Gemera: aj východ potrebuje rozvojové stimuly, komunikácie a prácu


Historiské mesto Rožňava – Námestie baníkov.


V Spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave sa 16. marca sa uskutočnil výročný snem Združenia miest a obcí horného Gemera. Na sneme sa zúčastnilo 35 zo 62 členov združenia, t. j. 54,5 % členov.


Účastníci zhodnotili činnosť združenia od predchádzajúceho snemu, hovorili o problémoch regiónu, úlohách pre nadchádzajúce obdobie a zvolili delegátov na 27. snem Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý sa uskutoční 18. a 19. mája v Bratislave.

Rokovanie otvoril predseda Regionálneho združenia miest a obcí horného Gemera (RZMOHG), primátor Rožňavy Pavol Burdiga, ktorý privítal účastníkov a hostí snemu a zaželal rokovaniu úspešný priebeh. Za Okresný úrad v Rožňave sa na sneme zúčastnil jeho prednosta Ján Matu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave zastupoval jeho riaditeľ Mikuláš Gregor, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave plk. Ivan Bronďoš a Slovenskú sporiteľňu, Košice reprezentovali Silvia Kováčová a Lenka Zvijáková.

Predseda regionálneho združenia Pavol Burdiga potom odovzdal slovo podpredsedovi združenia, starostovi obce Slavošovce Štefanovi Baštákovi, ktorý predstavil pracovné predsedníctvo snemu, ako o ňom rozhodla Rada RZMOHG, mandátovú a návrhovú komisiu a tiež program rokovania, ktorý prítomní jednomyseľne schválili. Po správe revíznej komisie sa slova opäť ujal predseda združenia Pavol Burdiga, ktorý predniesol správu o činnosti ZMOHG za rok 2015.

 

 

Základné priority ZMOS

Rada RZMOHG, ako uviedol P. Burdiga v hodnotiacej správe o činnosti združenia za obdobie od februára 2015, pracovala podľa plánu práce na rok 2015. „Za uplynulé obdobie som sa ako zástupca združenia zúčastňoval spolu s výkonnými podpredsedami Š. Baštákom a J. Slovákom na rokovaniach Rady ZMOS. Konalo sa 5 zasadnutí Rady ZMOS, ktoré boli obsahovo veľmi bohaté. Zaoberali sa prioritami ZMOS po 26. sneme, ktorými sú a do budúcnosti zostávajú:

- Financovanie miestnej územnej samosprávy. Konkrétne - koeficient výnosu dane z príjmov FO pre mestá a obce, úsek školstva a jeho financovanie, ako aj financovanie originálnych kompetencií pri dôslednom rešpektovaní princípu zodpovednosti obcí za výkon originálnych kompetencií, zmeny vo financovaní záujmového vzdelávania a záujmových aktivít v školstve tak, aby sa zamedzilo účelovým presunom finančných prostriedkov medzi mestami a obcami.

- V legislatívnej oblasti je to predovšetkým presadzovanie zákona o verejnom obstarávaní tak, aby bol lepšie vykonateľný, zladený s úrovňou EÚ a umožňujúci pružný proces obstarávania. Za aktuálnu tému P. Burdiga označil tiež presadenie požiadavky zvýšiť dolnú hranicu pri verejnom obstarávaní na elektronickom trhovisku na 5000 eur. Pokiaľ ide o stavebný zákon, za potrebné označuje správa presadenie štruktúry stavebných úradov na úrovni ich celkového počtu 220.

Nevyhnutná je tiež, ako uviedol predseda regionálneho združenia, komplexná a systémová novela zákona o sociálnych službách tak, aby bol spôsob rozdelenia výkonu kompetencií v podmienkach miest a obcí aj finančne vykonateľný. Čo sa týka legislatívnych návrhov v školstve, nemalo by v ich dôsledku dochádzať k zmenám princípov decentralizácie verejnej správy a súčasného rozdelenia kompetencií. Aktuálnou témou, v spolupráci s Ministerstvom financií SR, je podľa P. Burdigu tiež zjednodušenie systému výkazníctva a počtu štatistických výkazov predkladaných mestami a obcami aj vzhľadom na zavedenie RISSAM.

V oblasti modernizácie miestnej územnej samosprávy sú kľúčovými témami ďalší postup modernizácie územnej samosprávy, zohľadnenie jej potrieb miestnej v programoch politických strán v súvislosti s parlamentnými voľbami 2016, ako aj výsledky nasadenia projektu IOM v mestách a obciach a podmienky pre vznik 519 pracovísk.

„Témy, ktoré nás najviac zaujímali, boli aktuálne informácie z legislatívneho procesu, zákony predkladané v Národnej rade SR, zákony schválené parlamentom - pretože sa týkajú našej každodennej práce v samospráve,“ zdôraznil P. Burdiga. „Potrebujeme ich pri riadení, rozhodnutiach a pri tvorení perspektívnych plánov v mestách a obciach. Chceme byť predsa pre našich občanov, obyvateľov a podnikateľov oporou a chceme spolu s nimi zlepšovať a budovať ich životný každodenný priestor.“

Viac v Obecných novinách 13-14/2016 na str. 11

Autor: (red)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Odkaz z Bardejova: Podporme sa navzájom, nesúperme, ale spolupracujme
Na svojom výročnom sneme sa 16. marca v Bardejove zišli členovia Regionálneho združenia miest a obcí Šariša. ZMOS na zasadaní zastupoval jeho výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
17.05.2018
ZMOS podporuje modernizáciu a zodpovedné rozhodnutia
Takmer 800 starostov a primátorov sa zíde na rokovaní v poradí 29. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS sa uskutoční aj za účasti ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí.
viac
10.09.2018
VÚC očami komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí.
viac
27.04.2019
Päť kandidátov na predsedu ZMOS
Súčasťou májového snemu Združenia miest a obcí Slovenska ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. máj 2019 v Bratislave bude aj voľba predsedu ZMOS a členov kontrolnej komisie na najbližšie volebne obdobie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.01 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.22 %