Streda 22.05.2019
Dnes má meniny 
Júlia, Juliana
°C
13.11.2018 03:55

X. fórum Vidieckeho parlamentu Slovenska v Nitre


Ilustračná snímka


Témami bola spoločná poľnohospodárska politika, ekológia na vidieku, potreby mladých ľudí z vidieka vo formovaní regionálnej, národnej a európskej mládežníckej politiky a pracovné príležitosti zvyšujúce kvalitu života na vidieku.


Rokovanie s účastníkmi X. fóra OZ Vidiecky parlament na Slovensku sa uskutočnilo v nitrianskom Angroinštitúte 26. a 27. októbra. V rámci fóra sa konala konferencia k projektu Vidiecka mládež v regióne, zameraného na naplnenie cieľov operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR a je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Projekt má za cieľ zapojiť najmä mladých ľudí, aby participovali vo verejných politikách, stratégiách na miestnej aj regionálnej úrovni v záujme zlepšovania kvality vidieckeho života a informovanosti širokej verejnosti o rozhodovacích procesoch v témach, ktoré sa ich bytostne týkajú.

Vidiecky parlament na Slovensku sa už dlhé roky snaží zvyšovať kvalitu života na vidieku. Podporuje snahy aktívnych občanov, ktorí chcú po sebe zanechať niečo dobré pre budúce generácie. Fórum OZ VIPA v rámci svojich aktivít v Nitre sformulovalo potreby slovenského vidieka na najbližšie dva roky. Prispeli k tomu mladí ľudia zo stredných a vysokých škôl z Nitry, zástupcovia ministerstiev, Združenia miest a obcí Slovenska,, mimovládnych organizácií, občianskych združení, neziskových organizácií, miestnych akčných skupín, farmárov, mikroregiónov a samosprávy.

V odborných skupinách sa rokovalo o konkrétnych problémoch vidieka a ich možných riešeniach. Riešili sa témy v štyroch skupinách:

1. spoločná poľnohospodárska politika,

2. ekológia na vidieku,

3. potreby mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej a európskej mládežníckej politiky,

4. pracovné príležitosti zvyšujúce kvalitu života na vidieku.

Výstupy z pracovných skupín boli posunuté ďalej na príslušné ministerstvá a vyššie územné celky s cieľom zlepšiť súčasný stav v legislatíve.

Z diskusie účastníkov skupiny o spoločnej poľnohospodárskej politike vyplynula potreba zmeniť nesystémové riadenie agrosektora, vypracovať a plniť Strategický plán rozvoja vidieka a poľnohospodárstva.

V pracovnej skupine s témou Ekológia na vidieku vyplynuli ako hlavné priority a problémy na riešenie nedostatočná ochrana poľnohospodárskej pôdy a vody ako aj ich znečisťovanie, zánik maloblokového hospodárenia ako aj odchod ľudí z vidieka, s čím súvisia aj témy ďalších diskusných skupín.

Výstupmi z rokovania skupiny pre tvorbu mládežníckych politík je najmä podpora zvýšenia záujmu mladých o vidiek zlepšením dostupnosti služieb a posilnením možností duálneho vzdelávania. Pre zvýšenie kvality života na vidieku rozšírením pracovných príležitostí vyplynula potreba posilniť postavenie škôl a duálneho vzdelávania vo vzťahu k vidieku, podporiť agroturizmus a zlepšiť podmienky odbytu domácich produktov nielen na domácom trhu.

V rámci X. fóra OZ VIPA predstavila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) aj putovnú výstavu súťaže Dedina roka. Účastníci fóra si na nej mohli pozrieť jednotlivé obce, ktoré v roku 2017 získali ocenenia. Predstavili sa aj líderky, ktoré vyhodnotilo OZ VIPA za rok 2018 v súťaži Vidiecka žena roka a predviedli ukážky svojho umenia, svojím umom a šikovnosťou sa prezentovali aj seniorky z Nitry. Večerný program spríjemnila skupina Mrchane a Mrchaňky.

Celkovo možno povedať, že X. fórum OZ VIPA bolo veľmi úspešné a určilo sa množstvo bodov pre zlepšenie života na vidieku ako aj pre posilnenie postavenia vidieka v našej krajine na najbližšie dva roky.

 

Autor: Mgr. Mária Čuchtová, starostka obce Miklušovce


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.08.2016
Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2016“
Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže a pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej a župana Jaroslava Bašku vyhlasujú 15. ročník súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2016“
viac
21.12.2016
Demokraciu nemožno hodnotiť kauzami
Na demokraciu sa môžeme pozerať z hľadiska legislatívneho ukotvenia jej mechanizmov, ale aj cez vlastné sklamania, osobné očakávania a nevyužité príležitosti.
viac
10.01.2017
Vidiek má svoju cenu
Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu na vidieku, z hľadiska prieskumov a perspektívy, musíme konštatovať, že vidiek má svoju cenu. Je atraktívny a rastie.
viac
31.08.2017
Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2017“
Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže a pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej, vyhlasujú 16. ročník súťaže.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.10 %