Pondelok 17.12.2018
Dnes má meniny 
Kornélia
-3°C Bratislava
31.12.2017 04:30

Pripravuje sa digitalizácia komunikácie s poskytovateľmi sociálnych služieb


Mapa sociálnych služieb.


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje širší koncept digitalizácie sociálnych služieb. Cieľom je preniesť do digitálnej podoby všetky úkony a komunikáciu, ktoré v súčasnosti fungujú na báze papierovej korešpondencie.


Po dokončení sa všetky žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o príspevok budú uskutočňovať výlučne formou jednoduchého elektronického formuláru.

Zámerom ministerstva je, aby sa ľudia mohli jednoduchšie orientovať v oblasti sociálnych služieb. „Dnes máme na Slovensku 3118 zariadení, ktoré poskytujú rôzne sociálne služby a ľudia majú prirodzený problém zistiť, kde v ich okolí sa nachádza zariadenie sociálnej služby,“ hovorí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Pre potreby záujemcov v súčasnosti na webovej stránke ministerstva práce slúži centrálny register poskytovateľov sociálnej služby a orientovať sa v ňom je veľmi náročné. Preto sa odborníci z Inštitútu sociálnej politiky rozhodli, že vytvoria užívateľsky veľmi jednoduché vyhľadávanie podľa druhu sociálnej služby alebo podľa mesta či obce, dokonca podľa konkrétnej adresy, aj s podrobnými údajmi o tom-ktorom zariadení.

Prvým krokom k realizácii zámeru je aktuálne zverejnená mapa sociálnych služieb na webe MPSVR SR v sekcii Neprehliadnite.

Na to, aby rezort naplno a výlučne prešiel na elektronickú komunikáciu, musia odborníci z Inštitútu sociálnej politiky pripraviť aplikácie, čo je pomerne jednoduchá práca. Na strane poskytovateľov však musia byť splnené všetky technické náležitosti, minimálne musia mať počítač, ktorý je pripojený na internet. „Vzhľadom na to, že dnes sociálne služby poskytujú aj v malých obciach, treba im dať čas, aby sa boli schopné technologicky sa pripraviť,“ objasnil B. Ondruš.

„Cieľom do budúcnosti je napríklad aj to, aby sme klientom mohli denne poskytnúť aktuálne údaje o kapacite jednotlivých zariadení. Teraz tieto údaje aktualizuje ministerstvo raz za tri mesiace,“ doplnila generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. Systém by následne vypočítal aj výšku príspevku, takže po vyplnení formulára by poskytovateľ ihneď vedel, na akú výšku príspevku má nárok.

Ministerstvo predpokladá, že povinnosť elektronickej komunikácie by mohla byť aktuálna od 1. januára 2019. Nevylučuje však ani možnosť tzv. prechodného ustanovenia, t. j., že niektoré z povinností budú mať prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb až od januára 2020.

Obecne noviny 51-52/2017

Autor: (mpsvr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.05.2016
Petržalská samospráva pripravila mapu sociálnych služieb
Analýza poskytovateľov sociálnych služieb poslúži aj pri tvorbe stratégie ich rozvoja v mestskej časti.
viac
02.02.2017
Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje výsledky rokovania
Aplikačná prax znásobuje problémy vo vzťahu k zariadeniam pre detí i mládež a tiež ďalším z oblasti sociálnych služieb. ZMOS preto dnes oficiálne vstúpil do rokovaní s rezortom zdravotníctva.
viac
21.02.2018
ZMOS vydal analytickú štúdiu k sociálnym službám
Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom autorského kolektívu odborníkov spracovalo odborný dokument „Analýza a trendy procesu deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu zabezpečenia sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania.“
viac
22.04.2018
IROP zlepší podmienky pre deti z Detského domova v Močenku
Zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zafinancujú prvý projekt deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitrianskom samosprávnom kraji.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.75 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.07 %