Utorok 19.03.2019
Dnes má meniny 
Jozef
°C
15.07.2018 10:26

II. etapa modernizácie údržbovej základne Jurajov Dvor dokončená


Ilustračná snímka DPMB


Dopravný podnik Bratislava získal prostriedky z fondov EÚ a zrealizoval tak II. etapu modernizácie údržbovej základne Jurajov Dvor. V rámci nej sa vybudovala nastavovacia a skúšobná hala električiek, nová trolejbusová výpravňa a prevádzkové plochy trolejbusov.


„Sme radi, že vďaka prostriedkom z eurofondov sme mohli vo vozovni Jurajov Dvor vybudovať novú halu pre električky, nový dispečing, ako aj prevádzkové plochy pre trolejbusy. Mesto by si takéto investície nemohlo zo svojho rozpočtu dovoliť a preto veľmi vítame pomoc Európskej komisie a riadiaceho orgánu ministerstva dopravy, ktoré nám tieto prostriedky poskytli,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Nová nastavovacia a skúšobná hala električiek je určená predovšetkým na tzv. oživovanie a nastavovanie parametrov elektrických obvodov električiek po oprave, ako aj na vykonávanie predpísaných skúšok elektrických obvodov vysokým napätím. Hala je členená na dve pracoviská, pričom skúšobné pracovisko sa dá mechanickými zábranami oddeliť od zvyšku budovy a je vybavené samostatným napájacím zdrojom vysokého napätia v nadstavbe. Hala je vybavená montážnymi jamami pre prístup pod električky a plošinami pre prístup na strechu električiek, ako aj ďalším technologickým vybavením podľa účelu použitia haly.

Pribudol aj nový dispečing – výpravňa pre trolejbusy,ktorý bude slúžiť nielen pre výpravcov, ale aj pre na nástup a ukončenie služby 135 vodičov trolejbusov. Priestory majú sociálne a hygienické zázemie v podobe šatní, WC, sprchy, umyvárne a miesta na prípravu stravy – kuchynky.

Zrealizovali sa aj prevádzkové plochy trolejbusov.Vozidlá už budú mať svoje miesto, nakoľko doteraz boli roztrúsené po celom areáli vozovne. Vybudovaním nových prevádzkových plôch pre trolejbusy sa tiež odľahčí preplnená vozovňa trolejbusov Hroboňova.Parkovacia plocha má parkovanie pre 56 kĺbových vozidiel, čo predstavuje parkovanie v 14 – tich radoch po 4 zaparkované trolejbusy. Celá plocha je vybavená trolejovým vedením s diaľkovo ovládanými výhybkami, vyspádovaná a odkanalizovaná do dažďovej vsakovacej kanalizácie cez odlučovač ropných látok a filter hrubých častíc.

V rámci modernizácie II. etapy sa vybudoval aj kolektor káblov, podzemný objekt pod príjazdovou komunikáciou v susedstve existujúcej meniarne. Ide o tunel, v ktorom sú prehľadne a prístupne uložené napájacie a spätné trakčné káble vyvedené z meniarne pre napájanie trolejbusových a električkových tratí v areáli a v blízkom okolí elektrickou energiou.

„Modernizáciou zázemia určeného na údržbu nášho vozidlového parku vytvárame podmienky na zabezpečovanie kvality servisu na úrovni požadovanej novou generáciou dopravných prostriedkov tak, aby sme bez poklesu prevádzkových parametrov dosahovali očakávanú kvalitu cestujúcou verejnosťou,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Milan Urban.

Celkové investičné náklady predstavujú 8 143 153,96 eur bez DPH, z toho podpora finančných prostriedkov z EÚ bola 6 753 775,27 eur bez DPH.

DPB, a.s. zrealizoval ešte v roku 2015, taktiež z prostriedkov EÚ, I. etapu modernizácií vozovní Jurajov Dvor a Hroboňova v súvislosti s masívnou obnovou vozidlového parku. Ten sa v tom čase rozrástol o 60 nových električiek, kompletne sa vymenil celý trolejbusový park a pribudlo aj 100 nových autobusov. Aj z tohto dôvodu sa zmodernizovali jednotlivé pracoviská, ktoré boli v pôvodnom stave 40 až 50 rokov. Vtedajšia modernizácia priniesla podniku historicky prvý podúrovňový sústruh, ktorý zabezpečil rýchlejšie a komfortnejšie opravy električiek, no taktiež lepšie podmienky pre zamestnancov. Zrealizované boli modernizácia ľahkej údržby trolejbusov, električiek a modernizácia opráv haly autobusov. Výraznými zmenami prešli aj pracoviská vo vozovni Hroboňova, kde bola vybudovaná protihluková stena, nakoľko je vozovňa v obytnej zóne a vo všetkých prevádzkach pribudli nové automatické vchodové vráta so zvukovou izoláciou. Celkové investičné náklady vtedy predstavovali 12 591 895,92 eur bez DPH.

Autor: (ts-DPMB)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.05.2016
Slávnostné otvorenie NKP Juhovýchodný bastión Holíčskeho zámku
Slávnostné otvorenie Juhovýchodného bastiónového opevnenia, ktorého rekonštrukcia bola podporená z projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie a z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
viac
24.05.2017
V Opatovciach nad Nitrou vybudujú zberný dvor z fondov EÚ
Zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu odpadu chce vybudovaním zberného dvora dosiahnuť samospráva Opatoviec nad Nitrou (okres Prievidza).
viac
26.05.2017
Návrhy 3D modelu Prešova sú na svete
Návrhy 3D modelov centra Prešova môžu zhodnotiť aj občania. V budove na Jarkovej ulici budú vystavené do konca mesiaca máj.
viac
01.11.2018
Mesto získalo dotáciu na výstavbu komunitného centra z fondov EÚ
Mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako 330.000 eur na výstavbu komunitného centra. To by malo podľa primátora Štefana Bieľaka vyrásť v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.80 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.89 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.31 %